Dimenzió #23

Valahol kinn az űrben...

(csillagászat, spektroszkópia, meteorészlelés)

            1.7 SZÁMÍTÓGÉPEK ÉS PROGRAMOK

  A  számítógép  az  órai  tanítás  során  fölhasználható  például
csillagászattörténeti képek, távcsövekkel készült felvételek, HST képek,
animációk bemutatására. Számítógép és egy nyomtató segítségével az iskolai
órára előre el lehet készíteni a bemutatandó ábrákat, akár csillagtérképeket
is lehet nyomtatni, például fóliára, amit az órán kivetíthetünk. Ha van
lehetőségünk  számítógép  alkalmazására  az  órán,  digitalizált képek
bemutatására szolgálnak a különböző képnéző programok (pl. QPEG, SEA). A
számítógép alkalmazásának legalább ekkora jelentősége van az otthoni,
tanítási időn kívüli használatban. A tanítási órán gyakorlatilag nem mindig
jut idő az összes szemléltetési lehetőség kiaknázására, de az érdeklődő
tanulók figyelmét föl lehet és föl is kell hívni a számítógépekre írt
rengeteg jó és hasznos programra. Az iskolákban és az otthonokban egyre több
a  számítógép,  a  csillagászati  szoftverek  pedig  számos forrásból
beszerezhetők,  például  könyvesboltokban  vásárolhatók,  könyvtárból
kölcsönözhetők, de rengeteg program ingyenesen letölthető az Internetről is,
stb.Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.