Dimenzió #23

Valahol kinn az űrben...

(csillagászat, spektroszkópia, meteorészlelés)

             1.6 KÖNYVEK, FOLYÓIRATOK

  A  tankönyvpiacon  újonnan megjelent tankönyvek közül nagyon kevés
foglalkozik kifejezetten csillagászattal. Túlnyomó részük a csillagászat
néhány  részterületét  tartalmazza, javarészt a csillagászati földrajz
keretein belül és inkább összefoglaló jelleggel.

  "Csillagászat" címmel két szerző is jelentetett meg egy-egy könyvet.
Simon  Tamás  könyve  (Csillagászat  -  AKG  kiadó, Budapest. 1996.)
csillagászattörténeti összefoglalóval kezdődik, lehetőséget biztosítva a
gondolkodásra,  megismertet  a  csillagászat  jeles  képviselőinek
gondolatmenetével, ötleteivel. Ezután a Naprendszert, a csillagokat mutatja
be a könyv a csillagképektől az anyagfejlődésig bezárólag. A könyv anyaga
jóval több, mint ami a NAT által biztosított óraszámban tanítható, viszont
jól  elkülönülnek  az  egyes  szintek a legfontosabb ismeretektől az
érdeklődőknek szánt anyagig. A könyv nagy tanítási szabadságot biztosít, nem
feltétlenül kell a könyv valamennyi fejezetét folyamatosan tanítani. A
tanárnak  így  lehetősége  van  figyelembe venni a gyerekek életkori
sajátosságait, érdeklődését, és ennek megfelelő tanmenetet összeállítani.

  A könyv friss adatokat is tartalmazó, fekete-fehér ábrákkal, képekkel
gazdagon illusztrált kiadvány. Lehetővé teszi, hogy a tanítási órán a tanár
a  tényanyag  leíratása  helyett az időt a szemléltetési lehetőségek
felhasználására fordíthassa.

  A  másik  csillagászattal  foglalkozó  tankönyv Horányi Gábor műve
(Csillagászat - Calibra Kiadó, Budapest. 1996.), eltér a hagyományos
tankönyvektől. A könyv páros oldalain egy mesét, egy történetet olvashatunk
egy űrvándorról, aki a Föld felé tart, miközben a világot akarja megismerni.
Útja során egy számítógép segíti az információszerzésben.

  A páratlan oldalakon a történetekhez tartozó ábrákat, illusztrációkat
találhatjuk. A könyvet nem csak az elejétől lehet feldolgozni, az egyes
fejezetek külön is értelmesek. A fejezetek végén kérdések és feladatok
találhatók, melyek a fejezet anyagának ismétlésére szolgálnak, illetve
gondolkodásra serkentenek. A könyv a 13-14 éves korosztály számára íródott.

  A csillagászat tanítása során hasznos segédanyagok az SH Atlasz sorozat
Csillagászat és Űrtan című kötetei.

  Az SH Atlasz Csillagászat című könyv szemléletesen, gazdagon illusztrálva
foglalja  össze a jelenlegi csillagászati ismereteket és elméleteket.
Csillagászattörténeti áttekintést nyújt, bemutatja a csillagászat minden
területét. A páros oldalakon igényes, színes ábrák, képek találhatók, a
páratlan oldalon a csillagászati ismereteket feldolgozó fejezetek vannak. A
könyv 1990-ben íródott, tehát még aránylag friss adatokat tartalmaz.

  Az SH Atlasz Űrtan című könyv a sorozat első magyar szerzők által írt
tagja. A szerzők célja tájékoztatni az olvasót a XX. században a világűrben
történtekről. A könyv részletes ismereteket nyújt az űrkutatás fontosabb
területeiről, a világűr hasznosításáról. A Csillagászathoz hasonlóan az
Űrtan is sok jó ábrát, képet tartalmaz. Az Űrtan szerkesztése két éve,
1996-ban zárult le.

  A közelmúltban jelent meg a Helikon Kiadó gondozásában A Világegyetem
Enciklopédiája sorozatban A világűr titkai és A Nap és bolygói című könyvek.
A könyvek nem tankönyvek, de kiválóan alkalmasak a tankönyvekben szereplő
jelenségek, csillagászati objektumok szemléltetésére. A könyvek segítségével
minden  érdeklődő tanuló a saját tempójában tud ismereteket szerezni
mindenféle technikai eszközigény nélkül. Mindkét könyvben számos színes kép,
rajz található, java részük egész oldalt kitöltő méretben. Mindkét könyvet
kitűnő segédanyagnak tartom mind az egyéni ismeretszerzésben, mind a
tanároknak az órára való készülésben.

  A folyóiratok közül a Középiskolai Matematikai Lapokat emelem ki. A
folyóiratnak  fizika  rovata is van, ahol csillagászattal kapcsolatos
feladatokat, cikkeket találhatunk. A cikkek témájához kapcsolódóan Internet
címek is szerepelnek. A csillagászati témájú írások csillagászattörténetről,
csillagászokról, új felfedezésekről szóló ismeretterjesztő anyagok.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2024
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.