Dimenzió #23

Valahol kinn az űrben...

(csillagászat, spektroszkópia, meteorészlelés)

                1.3 PLANETÁRIUM

  A planetárium egy ismeretterjesztő intézmény, mely csillagászati és

     
űrkutatási ismereteket nyújt látogatói számára segítve ezáltal a csillagászat tananyag szemléltetését és megértését. A planetáriumban lehetőség van csillagászati témájú műsorok megtekintésére. Magyarországon két planetárium működik: Budapesten, és Kecskeméten. A Budapesti Planetárium csillagászati-űrkutatási műsorai három típusba sorolhatók: (a) az oktatást segítő iskolai műsorok, (b) a mindenkinek szóló nagyközönségi programok, (c) a turistáknak készült idegen nyelvű ''7. ábraď0 műsorok. ''A Budapesti Planetárium [18]ď0
Planetárium ugyanakkor az a speciális vetítőgép is, amely a csillagos égboltot, a csillagok, a Nap, a Hold, a bolygók mozgásait, égi jelenségeket képes ábrázolni. Az igen bonyolult szerkezet több tengely körüli forgásra képes, ezáltal a csillagos égbolt képét természethű módon tudja a nézőtér fölötti kupola belső felületére a valódi égbolthoz megtévesztésig hasonló minőségben kivetíteni. Az égitestek mozgásait felgyorsítva láthatjuk a '
'8. ábraď0 planetáriumban. Bonyolult rendszer gondoskodik ''Egy planetáriumď0 arról, hogy e mozgások a valóságnak megfelelő ''belülről [18]ď0 sebességarányokkal történjenek, így tetszőleges időpontra be lehet állítani a műszert. A csillagokat az úgynevezett csillaggömbök vetítik a kupolára. A valósághű látványhoz még számos kiegészítő berendezésre van szükség, mint például a változócsillag-vetítő, a Naprendszer égitestjeinek vetítője,
üstökösvetítő, figurális csillagképvetítő, koordi- náta-rendszer-vetítők, panoráma-vetítők, diavetí- tők. A planetárium körfolyosóján rendszeresen kiál- lítások tekinthetők meg a csillagászat, űrkutatás területéről. (http://...[18]) A kecskeméti planetárium befogadóképessége 30-40 fő. A kisplanetáriumban űrkutatási és csillagászati témájú előadások mellett környezetvédelmi, termé- szetvédelmi jellegű előadások is megtekinthetők. (http://...[19]) '
'9. ábra A Budapesti Planetáriumď0
'
'10. ábra A Kecskeméti Planetárium főműszere (http://...[18]) és (http://...[19])
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.