Dimenzió #23

Valahol kinn az űrben...

(csillagászat, spektroszkópia, meteorészlelés)

           1.2.1 MEGFIGYELÉSEK SZABAD SZEMMEL

  A csillagászat története során csak az utolsó néhány évszázad óta van
lehetőség  az égbolt távcsővel történő megfigyelésére. Minden korábbi
megfigyelés szabad szemmel kellett, hogy történjen. Ma a rádióteleszkópok,
űrtávcsövek világában is sok hasznos ismeretet szerezhetünk és a tanítás
során számos fizikai és csillagászati vonatkozású jelenséget, törvényt lehet
így bemutatni. (Kulin, 1975 [7])

  - Refrakció vizsgálata a felkelő és lemenő Nap megfigyelése segítségével.

  A Föld körül található légtömeg 90%-a a 20 km magasság alatt van. Ha a
zenit felé nézünk, a szemünkbe jutó fény 20 km vastag levegőrétegben halad
át. Vízszintes irányba nézve (a horizont síkjában) a szemünkbe jutó fény kb.
500 km utat tesz meg a légkörben, ezért ott megtörik és az égitestet
magasabban látjuk, mint ahol valójában van.

  - Miért vörös a lemenő Nap?

  A Nap fénye összetett, a légkör nem egyformán szórja szét a különböző
hullámhosszú  fényt: a rövidebb hullámhosszú fényt a légköri por és
levegőmolekulák jobban szórják, mint a hosszabb hullámhosszú fényt.

  - Fogyatkozások megfigyelése

  Évente legalább kettő és legfeljebb hét fogyatkozás figyelhető meg a
Földről. A Hold körülbelül 400-szor közelebb van a Földhöz, mint a Nap. A
Hold átmérője is 400-szor kisebb a Nap átmérőjénél. Ennek következtében
mindkét  égitestet  megközelítőleg ugyanakkora szög alatt, ugyanakkora
korongnak látjuk, de a változó távolságok miatt időnként a Hold, máskor a
Nap látszik nagyobbnak. Fogyatkozás akkor következik be, ha éppen akkor van
újhold vagy holdtölte, amikor a Hold azokon a pontokon tartózkodik, ahol a
Hold pályasíkja metszi a Föld pályasíkját. A Hold keringése folytán havonta
kétszer áthalad ezeken a pontokon, de az áthaladások csak ritkán esnek egybe
az újholddal vagy a holdtöltével.


     
Holdfogyatkozás akkor következik be, ha a Hold a Föld árnyékkúpjába kerül. Ha a Hold az árnyékkúp tengelyén halad át, mindig teljes holdfogyatkozás lép föl. Ha a Hold holdtöltekor csak részben kerül a Föld árnyékkúpjába, részleges holdfogyatkozás jön létre. A holdfogyatkozás a napfogyatkozással ellentétben bárhonnan megfigyelhető.
Napfogyatkozás akkor jön létre, amikor a Hold a Nap és a Föld közé kerül és a Hold árnyékkúpjának egy - legfeljebb 264 km átmérőjű - foltja a Föld felszínére vetődik. Teljes nap- fogyatkozás csak erről a terü- letről figyelhető meg. ''1-2. ábra A fogyatkozások kialakulásaď0
'
'3. ábra A napfogyatkozás kialakulásaď0 Amikor a Hold földközelben, a Föld pedig naptávolban jár (nyár), a Hold látszólagos átmérője nagyobb a Napénál. Ekkor jöhet létre teljes napfogyatkozás. A jelenség maximális időtartama 7.5 perc lehet. A teljes fogyatkozás zónáján kívül részleges fogyatkozás figyelhető meg.
'
'4. ábra Részleges, teljes és gyűrűs napfogyatkozásď0 Amikor a Hold földtávolban, a Föld napközelben van (tél), a Nap látszólagos átmérője nagyobb a Holdénál, így a Hold nem tudja az egész napkorongot eltakarni, és gyűrűs napfogyatkozás jön létre. Maximális időtartama 12.5 perc. Napfogyatkozáskor megfigyelhetővé válnak a
'
'5. ábra Az 1999 augusztus 11-i teljes napfo- gyatkozás központi zónája protuberanciák, a napkorona. A legközelebbi teljes napfogyatkozás 1999. augusztus 11-én lesz. A napfogyatkozásról további információk szerezhetők az alábbi Internet címeken: http://planets.gsfc.nasa.gov/eclipse/eclipse.html http://umbra.nascom.nasa.gov/eclipse/990811/rp.html http://iphicp1.physik.uni-mainz.de astro/exlipse99 http://www.shop.de/priv/hp/1123/s http://www.boun.edu.tr koeri/eclipse_99 (Szatmáry, 1997 [15])
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.