Dimenzió #23

Valahol kinn az űrben...

(csillagászat, spektroszkópia, meteorészlelés)

             1.1 A SZEMLÉLTETÉS SZEREPE

  A szemléltetésnek az iskolai oktatásban sokféle funkciója van, például:

            - ismeretátadás
            - ismeretek rögzítése
            - motiválás
            - ellenőrzést segítő szerep.

  A szemléltetési lehetőségek alkalmazásával mód nyílik a

            - valóság bemutatására
            - modellek alkalmazására
            - kísérletek végzésére
            - a valóság képi ábrázolására,
             videofelvételek,
             filmek bemutatására.

  A csillagászat tanítása során a szemléltetési lehetőségek közül az
alábbiakat emelem ki.

Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.