Dimenzió #23

Valahol kinn az űrben...

(csillagászat, spektroszkópia, meteorészlelés)

               6. IRODALOMJEGYZÉK

Almár Iván: 1990, Csillagászat a légkörön túlról, ELTE jegyzet

Almár Iván: 1998, Japán űr-VLBI holdja, Meteor csillagászati évkönyv,
  123-124. o.

Almár I. - Both E. - Horváth A.: 1996, SH atlasz Űrtan

Barcza Szabolcs: 1997, Előzetes eredmények a HIPPARCOS adataiból, Meteor
  csillagászati évkönyv, 137. o.

Budó - Mátrai: 1989, Kísérleti fizika III.

Cserepes László - Petrovay Kristóf: 1993, Kozmikus fizika, ELTE jegyzet

Csikainé Buczkó Margit: 1993, Radioaktivitás és atommagfizika, Egységes
  egyetemi jegyzet

Frey Sándor: 1997, Japán űrkísérlet magyar részvétellel, Élet és Tudomány,
  1997/13. 403-405. o.

Frey Sándor: 1998, Rádiógalaxisok és kvazárok: égi háromszögelési pontok,
  Meteor csillagászati évkönyv, 180-181. o.

Holl András: 1994, Számítástechnika a csillagászatban, Meteor csillagászati
  évkönyv, 171. o.

Kulin György (szerk.): 1980, A távcső világa, Gondolat

Szabados László: 1998, Búcsú az IUE-től, Meteor csillagászati évkönyv,
  155-157. o.

Vinkó J. - Szatmáry K. - Kaszás G. - Kiss L.: 1998, A csillagok színképe,
  Meteor csillagászati évkönyv, 204-209. o.


         ''Az Internetről felhasznált anyagok jegyzéke

             antwrp.gsfc.nasa.gov (CGRO)
              asc.harvard.edu (AXAF)
           astro.estec.esa.nl (HIPPARCOS, XMM)
              ech.hq.eso.org (HST)
              isowww.estec.nl (ISO)
             rosat.gsfc.nasa.gov (ROSAT)
             sirtf.jpl.nasa.gov (SIRTF)
               www.eso.org (VLT)
             www.ipac.caltech.edu (IRAS)

  Végezetül szeretnék köszönetet mondani témavezetőmnek, Dr. Szatmáry
  Károlynak, a szakdolgozat elkészítése során nyújtott segítségéért.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2024
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.