Dimenzió #23

Valahol kinn az űrben...

(csillagászat, spektroszkópia, meteorészlelés)

               Dr. Kéri Katalin:
               ( carry@iqdepo.hu )

           EZERSZÍNŰ VILÁG - SOKOLDALÚ EMBER

      (Köznevelés, 26. szám, 1998. szeptember 4., 18. o.)

  A címben jelzett szókapcsolat remekül kifejezi a DIMENZIÓ című szoftver-
magazin készítőinek világról és emberről vallott felfogását.

  A harmadik évezred küszöbén, az egyre inkább technicizálódó világban nem
lehet eleget hangoztatni, hogy a világ ezerszínű és egységes egész, amelyet
csak összefüggéseiben, valamennyi tudomány eredményeit felhasználva lehet
igazán megismerni. Ehhez sokoldalú, kreatív, fantáziadús emberekre van
szükség. Mivel a magyarországi diákok és tanárok közül is egyre többen
töltenek hosszú órákat a számítógép mellett, feltétlenül szükség van arra,
hogy őket értelmes, érdekes olvasmányokkal is megkínáljuk, melyek valóban
rádöbbenthetik  őket a körülöttük lévő (valódi) világ szépségeire és
problémáira is.

  Ambrus Attila József (Alex) amikor 2 évvel ezelőtt a Dimenzió című
szoftver-újság első számát megálmodta, már tudta, hogy munkatársaival együtt
olyan lapot kíván létrehozni, melynek minden egyes száma az élet, a
tudományok egy-egy dimenzióját mutatja be. Napjainkban már a 21. számnál
tart az újság, és a sok-sok mozaikdarabkából kezd már összeállni a kép. Több
ezer oldalon, képekkel, zenékkel illusztrálva esett már szó a lapban
csillagászatról,  technikáról,  matematikai  fraktálokról,  biológiáról,
környezetvédelemről,  neveléstörténetről,  esztétikáról,  és  az IQDEPO
munkacsoport tagjai szerkesztettek szépirodalmi művekből, gyermekkönyvekből,
amatőr írók sci-fi novelláiból készült antológiát is. Nagy érdeklődést
keltett a nőtörténetről írott tematikus szám és a kábítószerezésről szóló
kiadvány.

  A magazinhoz kapcsolódóan virtuális különszámok is megjelentek, melyek
szintén nagyszerűen felhasználhatóak az oktatásban (pl.: a terrorizmusról,
kreativitásfejlesztő játékokról). A DIMENZIÓ-ba bekerült írások, zenék és
illusztrációk készítői között egyetemi tanárokat éppúgy találhatunk, mint
kisiskolásokat. (A magazin kódját két pécsi gimnazista (ma már műszaki
főiskolás), Ihárosi Viktor (Wiktor) és Bíró Dávid (DaVe) készíti.)

  A magazin olvasóközönsége az utóbbi időben jelentősen kiszélesedett,
főként a középiskolás és egyetemista korosztály soraiból kerülnek ki az
olvasók. A lap terjesztése egyrészt lemezen történik, másrészt pedig
letölthető  (ftp)  az  Interneten  keresztül.  Az utóbbi időben több
számítástechnikai újság CD mellékletére is felkerült. A magazin készítői
szoros munkakapcsolatban állnak a Magyar Elektronikus Könyvtár vezetőivel,
jelenleg is több tematikus szám készül a MEK anyagaiból a DIMENZIÓ keretei
között. Elérési címe:
            http://nostromo.pte.hu/iqdepo
           ftp://nostromo.pte.hu/pub/iqdepo

  A magazin készítői várnak minden olyan alkotást, melyeket szerzőjük
ellenszolgáltatás nélkül a rendelkezésükre bocsájt, hiszen a lap teljesen
NON-PROFIT jelleggel működik.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.