Dimenzió #22

MeGiNT eLeVeN

(irodalom, gazdaság, számitástechnika, filozófia, fizika, kommunikáció, egyveleg)

          
      ''KÉP INFORMÁCIÓ              ILLUSTRACIÓNď0

Hálás  köszönet  ezért a rajzért  Muchas gracias por este maravilloso
spanyol barátunknak, Angel Arquillos  dibujo  a  nuestro  amigo  Angel
Torresnek, aki Malagában él. Ez a  Arquillos  Torres, quien vive en
kép emlék Fuengirolából, ahol néhány  Malaga. Este dibujo es un recuerdo
felejthetetlen  napot  töltöttünk  de la ciudad de Fuengirola, donde
együtt 1998 júliusában.         pasamos junto unos dias inolvidables
                    en julio de 1998.

A szerző címe:             La direccion de artista:

              ''Angel Arquillos Torres
            29013 Malaga, c/Anfora 6. 5/D.
            E-Mail: esperanto@chipsur.com

Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.