Dimenzió #22

MeGiNT eLeVeN

(irodalom, gazdaság, számitástechnika, filozófia, fizika, kommunikáció, egyveleg)

                Nemere István:

             ŐSRÉGI UFOK FELBUKKANÁSA

   (Forrás: TVR hét, 1998. augusztus 24. - 30., 35. szám, 9-10. o.)

  A  Mahabharátában  rendkívül  furcsa  és abban a korban számunkra
elképzelhetetlen technika leírását találjuk. Különösen az egymással szemben
álló "istenek" harci arzenálja furcsa, hiszen ott valóságos repülő erődök,
mindenféle  gépek ütközeteit is leírják. Aztán szó van számos olyan
fegyverről, amely távolról gyakorol hatást az ellenségre, de szó esik
sugárfegyverről is, amelynek hatása igencsak emlékeztet a mai atomfegyverek
hatására.

  Aztán  esik  szó olyan akusztikus fegyverről amelynek hatására az
ellenséges katonák elvesztik az eszméletüket (hangfrekvenciás fegyverek?).
Ami a legfurcsább: mindezeket itt nem csodálkozva vagy kuriózumként, hanem a
lehető legnormálisabb, köznapi stílusban és hangulatban mutatják be. Vagyis
a szerzők számára ez a mindennapok valósága, netán éppenséggel már unalmas
realizmus volt!

  Azt sem árt kimondani hogy az eposzban szereplő, félelmetes fegyverrel
rendelkező idegeneket "hermetikus ruhába öltözötteknek" nevezik. Furcsa nem?

  Eddig minden fordítón kifogtak ezek a szavak, mert akarták, nem akarták -
úgy kellett leírniuk a Földön grasszáló veszélyes idegeneket, mint akik
szkafandert, légmentesen záró, nem idevaló, nem földi ruházatot viselnek.

  Ugyanott olyan nagy gépek emelkednek a levegőbe, amiket mi manapság még
csak fantasztikus filmekben láthatunk, de a valóságban soha. A "démonok" és
más  "idegenek"  szinte  a gondolat sebességével száguldó járművekben
röpdösnek, és városaik nem is a Földön találhatók, hanem körpályán mozognak
a bolygó körül.

  Ám ha a fenti írásos bizonyítékok kevésnek tűnnének arra, hogy valamilyen
látogatásnak történnie kellett néhány ezer évvel korábban, akkor közvetett
bizonyítékaink  is  vannak.  Számos felfedezővel megesett Kolumbusztól
Cortezig, Cook kapitánytól Francis Drake-ig, hogy amikor új világot,
földrészt vagy szigetet fedeztek fel, s ott partra szálltak, a bennszülöttek
nem ellenségesen, hanem régi isteneik visszatérő alakjaként fogadták őket.
Ismeretes, hogy Pizarrónak Peruban és Corteznek Mexikóban nemcsak az életét
mentette meg ez az összetévesztés, hanem segített lerombolni és meghódítani
egy-egy nagy birodalmat. Másutt is úgy fogadták a "vadak" az érkező
fehéreket, mintha azok egyszer már jártak volna náluk. És regélték a régi
történetet: valaha az ősidőkben az égből szálltak le az idegenek, nagyok
voltak és erősek; csodálatos eszközökkel rendelkeztek és fegyverekkel is, de
azokat nem vetették be ellenük, hanem jóságosan, szeretettel eltelve
viselkedtek. Ezért fogadták később a leszármazottak is a fejlett világ
küldötteit jó szándékúan, ellenségeskedés nélkül.

  Így még azt is elmondhatjuk, hogy a fent említett (és nem említett)
felfedezők az életüket és sikerüket az ősidőkben itt járt idegeneknek és
azok szolíd magaviseletének köszönhették...

  Amikor 1771-ben James Cook kikötött Tahitiban - fehér ember akkor látta
először ezt az óceániai gyöngyszemet -, sokáig nem értette, a bennszülöttek
miért esnek előtte térdre és főleg: miért szolítják "Rongónak"? Amikor jóval
később sikerült rekonstruálni az egész történetet - és már akadtak olyanok
is, akik ismervén a fehérek nyelvét, tolmácsként szolgálhattak -, fény
derült Rongo titkára. Az a bizonyos idegen isten, aki rendkívül furcsa, nem
is egészen emberi külsővel, felkereste valaha a szigetlakók őseit, ezt a
nevet viselte. És amikor a partok előtt 1771-ben felbukkantak a fehérek igen
különös hajói, és leszálltak arról a szintén nagyon furcsa, fehér bőrű,
szakállas,  másféle  öltözetet viselő, jól felfegyverzett lények - a
bennszülöttek kizárólag Rongo újabb eljövetelére tudtak gondolni...

  A dolog sokkal tovább is, "működött". Két német rekordrepülő 1932-ben
kényszerleszállást hajtott végre Dél-Ausztrália sivatagos vidékén, ahol
fehér ember még nem is járt. Az őket váratlanul körülvevő meztelen
bennszülöttek rendkívül jól bántak velük. Hogy mi volt az isteni imádat oka,
kiderült, amikor megmutatták őseik sziklarajzait. Az ezer évvel korábbi
rajzokon a pilóták repülős öltözetét viselő, pilótaszemüveges alakok voltak
(mintha önmagukat látták volna). Akik egyszer szintén az égből szálltak le
az ősökhöz valamilyen fura repülőeszköz segítségével...
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.