Dimenzió #22

MeGiNT eLeVeN

(irodalom, gazdaság, számitástechnika, filozófia, fizika, kommunikáció, egyveleg)

             AMIT SZABAD JUPITERNEK...

      (Forrás: Hvg, 1997/10. szám, 1997. március 8., 96. o.)

  A tudományos életben a ma már szinte mindennapos csodák közt sem igen
akad példa arra, hogy egy eredmény bejelentését követő egyetlen hét
leforgása alatt a Vatikán és az amerikai elnök, teológusok és filozófusok
kommentálják és értékeljék az eseményt. Ezúttal azonban feltehető, hogy
indokolt  a figyelem: egyetlen sejtből a sejtadó anyával "azonosnak"
tekintett élőlény létrehozása olyan teljesítmény, amire a zsidó-keresztény
alapú nyugati felfogás szerint egyedül Isten vagy - egy másik felfogás
szerint - a természet képes.

  Kérdés persze, hogy e tudományos eredménytől, pontosabban, ami ebből
nagyon valószínűen hamarosan lehetővé válhat, egy emberi lény - genetikai -
megismétlésétől miért kell olyannyira megrettenni, hogy a félhivatalos
katolikus lap, az Osservatore Romano hasábjain, alig egy nappal Ian Wilmut
skót genetikus kutatócsoportjának bárányklónozási sikerjelentése után Gino
Concetti, a pápához közel állónak ismert morálteológus, érdemesnek látta
sürgetni a világ államait: mielőbb hozzanak törvényeket az istentelen
embergyártás korlátozására, illetve tiltására.

  Az Egyesült Államokban Clinton elnök rögvest megbízott egy bioetikai
tanácsadó  testületet, hogy május végéig, vagyis három hónapon belül
foglaljon állást: szükséges-e betiltania a kongresszusnak az emberklónozást?
Az ideológiai és tudományetikai vitákat kiváltó Dolly birka hazájában, Nagy-
Britanniában Joseph Rotblat Nobel-békedíjas fizikus nemzetek feletti etikai
bizottság  felállítását  javasolta,  amely az atomfegyverek nemzetközi
kontrolljához hasonlóan ellenőrizné az emlősök és emberek "kopírozása" és
más ehhez hasonló jelentőségű tudományos felfedezések alkalmazását.

  A legtöbb keresztény teológus ellenállása a klónozással szemben nem
annyira felekezeti, mint inkább nagyon is egyetemes etikai elveken alapszik
- fogalmazott a hvg felkérésére írt kommentárjában Ingrid Shafer, a
vallásdialógust globális etikai alapokra helyező amerikai reformkatolikus
teológus és filozófus. Szerinte morális értelemben a személyiség autonómiája

     
miatt tilos az ember klónozása. A professzornő úgy látja, hogy az ilyen és ehhez hasonló jelentőségű felfedezések immár korántsem szaktudományos, hanem nagyon is általános - etikai - kérdéssel szembesítik a tudósokat. Történetesen, hogy a tudománynak mindig, minden körülmények között újabb tudásra, újabb felfedezésekre kell-e törekednie, avagy elofordulhat olyan eset is, amikor azzal használnak többet, ha az önkorlátozás erényét gyakorolva lemondanak bizonyos tudományos kísérletekről. A dilemma abban áll, hogy ha ez az önkorlátozás önkéntes is, sokak félelme szerint a tudományos kutatás szabadságát veszélyeztetheti. "Volt olyan idő, amikor az igazság keresőinek nem kellett bepiszkolniuk a kezüket. Ebből a nemes nemzetségből az egzakt tudományok területén (ahol a természetkutatásról van szó) egyedül a matematikusok maradtak fenn. A modern természettudomány azzal a döntéssel jött létre, hogy a természettől aktív beavatkozással fogja az igazságát kicsikarni, tehát a megismerés tárgyába történő beavatkozással. Ezt a beavatkozást hívják kísérletnek" - írta Hans Jonas tudományfilozófus és bioetikus a DNS-láncba való beavatkozás lehetőségének felfedezése után, de még az első sikeres klónozás előtt. Hozzátéve, hogy a tisztán elméleti tudomány, illetve annak alkalmazása, más szóval a tudomány és a technika közötti válaszfal mára végképp leomlott, s az egész világ vált laboratóriummá. Szerinte mindannyian lakói vagyunk eme laboratóriumnak. Ez a gondolat - nem kevés történelmi példázattal alátámasztva - azután hamar felkelti a félelmet és nyomában az azonnali tiltási reflexet. Nem véletlen, hogy a klónozással előállított Dolly esete éppen ilyen analógiákat idéz a közvélemény figyelmébe: a skóciai bejelentés óta például számos tévétársaság azonnal műsorára tűzte Franklin J. Schaffner 1978-ban Laurence Olivier és Gregory Peck főszereplésével készült, A brazíliai fiúk című filmjét, amelyben Josef Mengele, Auschwitz-Birkenau náci orvosa húsz évvel a háború befejezése után Hitler klónozásos sokszorosításának kísérletébe vág, ráadásul oly módon, hogy a genetikai tükörképpel meg nem elégedve a 94 kicsi Hitler esetében a társadalmi hátteret is precízen reprodukálni kívánja. Egészen addig, hogy ha Hitlernek annak idején 65 évesen halt meg az apja, a Hitler-klónokat örökbe fogadó apáknak is mind 65 éves korukban kell meghalniuk. Amiért azután Mengele szervezésében el is kezdik eltenni láb alól a Hitler-klónok apukáit. A hátborzongató történet egyébként meglepő módon happy enddel zárul: az egyik 14 éves Hitler-másolat, aki nemcsak genetikai értelemben volt a Führer szakasztott mása, de társadalmi helyzete is sokban hasonlított az egykori osztrák piktoréhoz, végül a náci orvos várakozása ellenére nem bizonyul gyilkosnak, hanem megmenti Mengele üldözőjének életét. Vagyis a film azt a tudósok által is váltig hangoztatott igazságot illusztrálta, hogy egy ember klónozása még nem okvetlenül sokszorosítása is valakinek, pontosabban attól, hogy valaki "ugyanolyan", mint valaki más, még nem lesz egyszersmind "ugyanaz" is. Ilyen értelemben tehát abszurd, de persze nem kizárt, hogy a klónozást szép, erős, okos és még ki tudja milyen szempont szerint szelektált emberek sokszorosítására is megpróbálnák felhasználni. Pusztán ennek feltételezéséért azonban - mondják a báránycsináló laboratórium munkatársai - kár volna leállítani az ellenőrzött kísérleteket is. Hiszen máris számos tudós hangsúlyozza, az, hogy urambocsá! az eddigi egypetéjű iker hasonmásokon kívül létezne még néhány száz, aligha változtatna a világon. Különösen - mondják -, hogy itt csupán biológiai hasonlóságról van szó, tehát korántsem a tudat, a karakter, a "lélek" kettőződne. Vagyis, génjeikben azonos, ám külön egyéniségű, éntudatú emberek születnének. Más kérdés viszont, a klónozással létrehozott emberek esetében a tudósok tulajdonképpen "kikerülnék" az evolúciót, hiszen az új ember - testileg - csupán reprodukálna egy korábbit. Újabb kérdést vetne fel, hogy míg az ilyen emberek születéséhez nem lenne szükség a hagyományos biológiai értelemben vett apára, béranya viszont feltétlenül szükségeltetne, ez a társadalom oldaláról tenné fontossá az új helyzet végiggondolását. Ez ugyanis - utópisztikusnak ítéltetvén - mostanáig halaszthatónak tetszett. A kísérletek betiltásával pedig - a brit kormány már az első pánikhullám hatására sietve megvont Wilmuttól minden támogatást - valamelyest tovább halogatható. Ámde már meg nem kerülhető.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.