Dimenzió #22

MeGiNT eLeVeN

(irodalom, gazdaság, számitástechnika, filozófia, fizika, kommunikáció, egyveleg)

                Budai András:

                ÖT ÉV NAGY IDŐ

   (Forrás: TVR hét, 1998. szeptember 7. - 13., 37. szám, 40-41. o.)

  Rowan  nyomozó  belépett  a  boncterembe.  Makulátlan tisztaság és
fertőtlenítőszag fogadta. A terem közepén három boncasztal állt, kettő
üresen. A harmadikon a hulla feküdt fehér lepedővel letakarva. A fal mentén
több  szekrény  és  vitrines  polc sorakozott. Az asztalon krómozott
sebészeszközök sebésztálcán.

  Az  egyik  sarokban  íróasztal, a fiókban kartotékok, az asztalon
feljegyzések. Talán arról a páciensről, aki az asztalon feküdt. A szoba kis
részét  függöny  választotta  le. Ez volt a mosdó, itt tartották a
takarítószereket és az eszközöket.

  Az asztalnál középkorú, fehér köpenyes férfi ült, és szendvicset evett.
Rowan nyomozónak megmozdult a gyomra, de igyekezett uralkodni magán.

  - Miben segíthetek? - kérdezte a szemüveges férfi.

  - Jó napot, Rowan nyomozó vagyok. Bill Huxley esete miatt jöttem. Ön dr.
Gregor?

  - Nem, de fél óra múlva itt lesz - mondta a férfi. - Tudnék segíteni?

  - Tulajdonképpen nem  tudom.  A végleges szakvéleményért jöttem. A
helyszíni szemle alapján dr. Gregor fulladásos halált állapított meg. De -
mint tudja - minden esetben ki kell zárni az idegenkezűség lehetőségét.

  - Javaslom, pillantsunk bele a doktor úr följegyzéseibe. Talán nem fogja
bánni, ha besegítek. Tudja, amióta felkérték bűnügyi szakértőnek, nagyon
elfoglalt.

  - Elnézést, de nem fejezhetnénk be gyorsan? Félek, nem bírom sokáig -
könyörgött a nyomozó.

  - Rendben.  Egyébként Robert McKenzy vagyok. Szóval,  Bill Huxley
harminchat éves férfi. Vízbe fulladt, a halál beállta után három nappal
találták meg. Milyen kár érte!

  - Ismerte talán? - kérdezte Rowan nyomozó csodálkozva.

  - Kétszer vagy háromszor járt itt dr. Gregornál. Olyankor félrevonultak,
és tíz-húsz percig beszélgettek. Az utolsó alkalommal csúnyán összevesztek.

  - Ezt nekem nem is említette. Érdekes - hümmögött a nyomozó.

  - Az igazán érdekes az, hogy a jegyzőkönyvben fulladásos halál szerepel,
és említés sincs a koponyán látható fejsérülésről.

                 *  *  *

  Rowan nyomozó szótlanul hallgatott. Elfelejtette már a rosszullétét.

  - Nézze, McKenzy, nekem ez nagyon gyanús! Segítségemre lenne abban, hogy
megállapíthassuk a halál igazi okát, valamint azt, hogy mi érdeke fűzödik
dr. Gregornak az igazság eltitkolásához? - McKenzy a hullához lépett, és
lehúzta róla a lepedőt.

  Nézze, a fejen lévő sérülés elméletileg már önmagában is halálos
lehetett. De nézzük meg a tüdőt is! Látja, teljesen normális méretű,
elváltozás nem található rajta. Azonkívül üres is. Tehát a halált nem
fulladás okozta, még akkor sem, ha annak akarták feltüntetni.

  Rowan nyomozó egy darabig némán figyelt, aztán megszólalt:

  - Van egy elméletem. Elképzelhetőnek tartaná, hogy dr. Gregor üzletelt
Bill Huxleyval, de összevesztek valamin? Ezt alátámasztaná a többszöri
látogatása és az utolsó összeveszésük. Dr. Gregor ekkor tervezte el, hogy
megöli.

  McKenzy figyelmesen hallgatta a nyomozót. Gondolkodott egy darabig, majd
vállat vont.

  - Nem is tudom. Ez az ember életében valóságos hústorony volt, dr. Gregor
pedig sovány, alacsony ember. Csak úgy tudom elképzelni a dolgot, hogy
elkábította valamivel, ami miatt védekezésképtelen lett, és a doktor fejbe
tudta verni valamivel. Valószínűleg a lábára kötött valami nehezéket is,
mielőtt a vízbe dobta, hiszen az áldozat bokáján is jelentős sérülés van.

  - Ha elkábították, akkor azt valószínűleg kimutatná a vérelemzés, és
akkor bizonyítottnak tekinthetnénk dr. Gregor bűnösségét.

  - Ezt a problémát is meg lehet oldani - mondta McKenzy. Az egyik polcról
levett egy vérrel teli fóliát, és több részre osztotta. Különböző anyagokkal
vegyítette, és várt.

  - Ha valamivel elkábították, akkor most ki fog derülni.

                 *  *  *

  Dr. Gregor belépett a terembe.

  - Dr. Gregor, Rowan nyomozó vagyok, és letartóztatom előre kitervelt,
különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés vádjával, valamint hatáskörével
való vísszaéléssel és a hatóság félrevezetésének vádjával. McKenzy doktor
volt szíves segíteni abban, hogy megtudjuk a halál igazi okát. Tudja,
majdnem sikerült a terve. Ha nincs McKenzy doktor, akkor soha senki sem jön
rá a tettére.

  Rowan nyomozó megbilincselte az orvost, és még egyszer megköszönte
McKenzynek a segítséget.

  - Doktor, ha maga nincs, akkor ez az ember megússza a büntetést, és
kicsúszik az igazságszolgáltatás markából.

  - Bocsásson meg, Rowan nyomozó - mondta McKenzy, miközben elővette a
felmosó vödröt -, de én nem vagyok orvos. Én csak a takarító vagyok. Tudja,
öt év alatt eltanul az ember néhány alapfogást...
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.