Dimenzió #22

MeGiNT eLeVeN

(irodalom, gazdaság, számitástechnika, filozófia, fizika, kommunikáció, egyveleg)

               Gisela Walitzek:

                ÁTKOZOTT ÍRÓGÉP

    (Forrás: TVR hét, 1998. május 25. - 31., 22. szám, 40-41. o.)

  Helen a konyhában püfölte az írógépet. Esténként pedig azt számolta,
meddig kell még dolgoznia, hogy megvehesse az áhitott számítógépet. David
nem is tudta mit gyűlöl jobban - Helent vagy az írógépét.

  Éppen be akarta kapcsolni a magnót, hogy fölvegye felesége kopácsolását,
amikor csöngettek. Ez csak Sally lehet!

  Ez a lehetetlen perszóna legalább kétszer átjött naponta. Mindig kitalált
valamilyen ürügyet, kölcsönkért ezt-azt, csak hogy bekukkantson. A nap többi
részében pedig a szomszédokat leste. Főképp Davidéket hiszen közvetlenül a
mellettük lévő lakásban lakott. Ha csak tehette, hallgatózott. David tudta,
hogy minden áthallatszik. Ez adta az ötletet az ördögi tervhez...

  Két napja hozzálátott az előkészülethez.

  - Képzeld, Sally talált végre munkát! - mesélte Helen vacsora közben.

  - Mikor kezd dolgozni? - kérdezte látszólag közömbösen David.

  - A jövő hónap elsején.

  Akkor sietnie kell. Sally nélkül ugyanis semmit sem ér a terve.

  Másnap elkészült a magnófelvétellel. Írógépkopogás, lépések, rádió a
fürdőszobában, telefoncsöngés - aztán csönd. Halálos csönd. A következő
napra tervezte a dolgot. Tudta Sally minden szombaton az anyjánál ebédel.

  Megvárta, amíg Sally elment otthonról.

  - Sally ma itt járt - jegyezte meg a felesége.

  - Nem hagynál legalább egyszer békén? Ne haragudj, nem érdekel az ostoba
Sallyd! - szakította félbe David. - Ma is dolgozol? Mi lenne, ha bemennénk a
városba?

  Helen nem akart hinni a fülének.

  - Rendben, csak előbb gyorsan megfürdöm. Nem baj?

  David  nagyvonalúan megrázta a fejét. Így legalább nem neki kell
előhozakodnia a fürdéssel.

  - Egy italt? - kérdezte később, és odaállította a poharat a kád szélére.
Aztán bekapcsolta a rádiót, és amikor Helen az italért nyúlt, beleejtette a
vízbe.

  Helen szempillantás alatt halott volt. A férfi mélyet sóhajtott, és
visszament a konyhába. Amikor Sally hazaért, kinyitotta a lakás ajtaját.

  - Viszlát, drágám! - kiáltotta vissza a lépcsőházból.

  - Szia, David! - válaszolt Helen a magnóról.

                 *  *  *

  - Itt vagyok, Helen! - állított be hangosan, két órával később. A
magnóból kivette az árulkodó kazettát. Csak azután ment a fürdőszobába, és
kezdett kiáltozni.

  - Százszor mondtam, hogy ne vigye a rádiót a fürdőszobába! - nyögte a
helyszíni szemlére érkező rendőröknek.

  - Én is hallottam, biztos úr! - erősítette meg Sally. - Nehogy azt
gondolja, hogy hallgatóztam. Olyan vékony ez a fal! Helen férje fél kettő
tájban ment el. Utána Helen leült dolgozni. Nem sokkal három előtt hagyta
abba. Aztán bekapcsolta a rádiót. Telefoncsengést hallottam, és utána csönd
lett.

  - Igen. Három óra körül hazatelefonáltam - roskadt magába a férfi. - Ha
arra gondolok, hogy éppen az én hívásom miatt... A kezébe temette az arcát.
Remélte, nem kell sokáig színészkednie.

  - Jaj, most jut eszembe - szólalt meg hirtelen Sally -, csak holnap tudom
visszahozni az írógépet. Még nem fejeztem be a felvételi lap kitölté...

  Átkozott Sally, villant David agyába. Az írógép volt talán az egyetlen
tárgy, amit nem kért kölcsön. Hogy éppen ma kellett...

  A szeme sarkából figyelte, hogy Sally döbbenten mered a konyhaasztalon az
írógép helyére.

  - De hiszen tisztán hallottam az írógép kopogását, biztos úr! - mondta
szintelenül. Kitágult szeme megtelt gyűlölettel, amint Davidre nézett...
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.