Dimenzió #22

MeGiNT eLeVeN

(irodalom, gazdaság, számitástechnika, filozófia, fizika, kommunikáció, egyveleg)

               Fekete I. Csaba:

             BEJELENTETT ÖNGYILKOSSÁG

    (Forrás: TVR hét, 1998. május 18. - 24., 21. szám, 48-49. o.)

  Este tíz óra volt. Az öngyilkos nő, arccal a földre borulva, a járdán
feküdt. A tömegből többen felismerték Laura Brittont a negyedikről.

  - A hölgy személyesen hívta fel a központot - kezdte Louis. - Azt mondta:
Jöjjenek ki a North Avenue 57-be, öngyilkosságot fogok elkövetni!

  - Emlékszel a férjére, Roger Britton textilügynökre? - dünnyögte Hank, és
Louis Yesterre nézett.

  - Hogyne emlékeznék! Kétszer is bolonddá tett bennünket a feleségével.
Egyszer a tűzoltókat ugratta be, egyszer pedig mi rohantunk ki a vágóhídra.
Ha a nő nekem akarta volna bejelenteni az öngyilkosságát, biztosan lecsaptam
volna a kagylót.

  A házmester szerint Mr. Britton sokat utazott, az asszonynak egyetlen
barátnője volt. Valami Liz...

  Hank és Louis fölballagott Brittonék lakásába.

  - Itt a barátnője címe! - kiáltott fel Louis. - Elizabeth Willms, Kenton
Street 5.

  - Kitünő - felelte Hank, és kihajolt az ablakon. A csipeszével levette az
ablakreteszről a hajszálvékony fonalat, gondosan becsomagolta, és eltette.
Körülnéztek a lakásban. A vécékagylóban Hank ép cigarettacsikket talált
Kihalászta és becsomagolta.

  A két rendőrtiszt a Kenton Street re hajtott.

  Elizabeth Willms elsápadt, amikor a hírt meghallotta.

  - Hihetetlen - a szája reszketett.

  Hol találjuk Mr. Brittont? - kérdezte Hank.

  - Úgy tudom, Chicagóba utazott.

  - Köszönjük, Miss Willms.

  - Mi a véleményed a nőről? - kérdezte Hank a kocsiban.

  - Szépségben utcahosszal veri Laura Brittont - kezdte Louis. - Amúgy...
éjfél után kiöltözve... mintha csak látogatóra várna.

  Ekkor Pontiac fékezett a ház előtt.

  - A házmester azt mondta, Britton Pontiackal jár  -  mondta Hank
izgatottan. - És pillanatnyilag Chicagóban tartózkodik...

  - Körülnézek a kocsijában - mondta Louis.

  Tíz perc múlva elégedetten ült be Hank mellé.

  - Idesüss!  A benzinnyugta. Mr. Britton ma nem Chicagóban, hanem itthon
tankolt!

  - Találtál valamit? - kérdezte másnap Louis.

  - Igen. Az ablakkilincsről a fonal Laura Britton hálóingéből való. Az
öngyilkosjelölt nem szokott beleakadni az ablakzárba. Laura Britton sem
önként ugrott ki. Kilökték, és eközben a hálóinge elszakadt...

  - De miért nem sikoltozott? - kérdezte Louis.

  - Mert a kedves férje leütötte!

  - Britton volt a tettes?

  - Ez hamarosan kiderül. A vécékagylóban olyan cigaretta volt, amilyent a
férj szív...

                 *  *  *

  Roger fütyörészve sietett a negyedik emeletre.

  - A bűnügyi rendőrségtől jöttünk - kezdte nyájasan Hank.

  - Miről van szó? - kérdezte Britton sápadtan.

  - Maga kétszer is a bolondját járatta velünk.

  - Az az ügy le van zárva.

  - Nem egészen, Mr. Britton! A hatóság bolondításával csak előkészítette a
gyilkosságot. Csütörtök este rábeszélte a feleségét, hogy jelentse be az
öngyilkosságát. Maga pedig leütötte, és kilökte az ablakon. Az asszony
hálóingének egyik szála beakadt az ajtókilincsbe... Aztán az éjszaka Liz
Willmsnél... Folytassam?

  - Elég! Hagyja abba! - kiáltotta Britton. - Liz találta ki az egészet...

  - Louis, vidd magaddal! - mondta mogorván Hank. - Én elmegyek a nőért a
Kenton Streetre.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2024
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.