Dimenzió #22

MeGiNT eLeVeN

(irodalom, gazdaság, számitástechnika, filozófia, fizika, kommunikáció, egyveleg)

      EGYRE TÖBB OKTATÓ ÉS VIZSGÁZTATÓ KÖZPONT MAGYARORSZÁGON

        (Európai jogosítvány a számítógépek kezelőinek)

         (Forrás: Magyar Nemzet, 1998. május 25.)

  Eddig csak a gépjárművekhez kellett jogosítvány, de nem kizárt, hogy a
nem oly távoli jövőben már a számítógép-használói jogosítvány is kötelező
lesz. Igaz, rendőr ennek hiánya miatt aligha büntetheti majd az embert, de
előbb-utóbb eljön az az idő, amikor kénytelen-kelletlen be kell ismernünk:
akinek nincs jogosítványa a számítógép kezeléséhez, mindenekelőtt önmagát
bünteti. Európában már több tízezren rendelkeznek ilyen bizonyítvánnyal,
hazánkban azonban még csak néhány százan. A kilátásokról és a lehetőségekről
Alföldi István, a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság ügyvezető
igazgatója nyilatkozott a Magyar Nemzetnek.

  - A számítógép használata egyre inkább nélkülözhetetlen a legkülönbözőbb
foglalkozást  űzők számára. A legtöbb munkakör esetében gyakorlatilag
álláshirdetés sem jelenik meg ma már anélkül, hogy ne jelezzék: számítógépes
ismeretek szükségesek. 1994-ben Finnországban ébredtek rá arra, hogy ebben a
megközelítésben  ugyanakkor  mindez  túl  általános  és  sokféleképpen
értelmezhető. Elhatározták, hogy szabványosítják azt, amiről úgy gondolják,
hogy a számítógép-használat szempontjából nélkülözhetetlen, és bevezették
saját maguk számára a számítógép-használói jogosítványt. Az ötlet annyira
megtetszett  az  Európai Uniónak, hogy röviddel később a jogosítvány
megszerzése  uniós  programmá vált. Így került a számítógép-használói
jogosítvány elé európai jelzésként egy E betű és 1997-ben megalakult az
Európai Számítógép-használói Jogosítvány (ECDL) Alapítvány. Ez az alapítvány
fogja össze az európai mozgalmat, amelyhez 1997-ben 13 ország csatlakozott,
Magyarország volt a tizenharmadik, térségünkből ugyanakkor az első. Nem
kizárt, hogy egyszer majd az Európára utaló E betűt I betűre kell
változtatni, ami az angol International szót jelzi. Különösen azok után,
hogy már Afrikában és Amerikában is érdeklődnek a csatlakozás lehetősége
iránt. Még egy adalék mindehhez Svédországban, ahol a finnországi kísérlet
sikere  után a mozgalom a legjobban elterjedt és már több tízezren
csatlakoztak, kimutatták, hogy a tudatos számítógép-használat mintegy 25
százalékos munkatermelékenység-növekedést eredményez.

   - Mit kell tudni a jogosítványról, hogyan lehet azt megszerezni, s
    miből kell vizsgát tenni?

  - A rendszer hét jól definiált modulból, azaz tantárgyból áll. Mind a hét
tárgyból egységes európai követelmények szerint kell vizsgázni. Ha ezt a hét
vizsgát valaki sikerrel leteszi, akkor kapja meg a jogosítványt. Az elméleti
tárgy az informatika alapjait taglalja. A hat gyakorlati modul között van a
szövegszerkesztés, a táblázatkezelés, az adatbázis-kezelés, az operációs
rendszer, benne az állomány- és a fájlkezelés. Külön tárgy még a prezentáció
vagy grafika, továbbá a hálózatkezelés, ami ma már nélkülözhetetlen az
Internetre, az elektronikus levelezésre, és ennek kapcsolt részeire terjed
ki.

   - Melyik  szervezet  foglalkozik  Magyarországon  a  jogosítvány
    elterjesztésével?

  - Az Európai Unióban már előírás, hogy a jogosítványt csak nonprofit
szervezetek terjeszthetik. Abból kiindulva, hogy a rendszer a gyártói és
egyéb  érdekektől függetlenül tudjon működni, valóban hozzájárulva az
informatikai  írástudás  terjesztéséhez.  Már  korábban  megalakult  a
Professzionális Informatikai Társaságok Szövetsége, amelyben 17 európai
ország 19 számítógép-tudományi társasága tömörült. Magyarországot ebben a
szövetségben a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság képviseli, és
kizárólag ez a társaság jogosult Magyarországon a jogosítvány terjesztésére.

   - Mi a helyzet a jogosítvány nemzetközi elismerésével, s elképzelhe-
    tő-e, hogy a bizonyítvány egyfajta európai uniós követelmény lesz?

  - A  cél  az,  hogy a jogosítvány általánosan  elismerté  váljon.
Meggyőződésem szerint a következő évezred elején a bizonyítványnak már
országhatárokon átnyúló érvényessége lesz. Ha például valaki Magyarországról
egy angol bankba akar elmenni alkalmazottnak, akkor ott a banki ismereteken
és az angol nyelvtudáson kívül egészen biztos meg fogják tőle kérdezni, hogy
van-e  Európai  Számítógép-használói  Jogosítványa.  Az  Európai  Unió
informatikai felelős hatósága számos pontban fogalmazta meg az informatika
európai globalizálódásának irányait. Ennek megfelelően részletes ajánlás
készült  az Európai Unióhoz csatlakozni kívánó országok számára arra
vonatkozóan, hogy milyen lépéseket tegyenek az informatika terén, s ezek
között kiemelt helyen szerepel az Európai Számítógép-használói Jogosítvány.
Ennek megfelelően ez év elejére készült el az a kormányzati stratégia, amely
akciókat fogalmaz meg abból a célból, hogy Magyarországon milyen irányokban
kell  fejleszteni  az  informatikát. Az ECDL-bizonyítvány széles körű
bevezetése ebben a programban fontos célkitűzés. Mi a magunk részéről már
most is azt szorgalmazzuk, hogy a munkahelyeken ne azt mondják, hogy
feltétel a számítógépes ismeret, hanem azt, hogy az adott munka betöltéséhez
az ECDL megszerzése, vagy az ECDL kettes, hármas, négyes moduljának tudása
szükséges. Ebben az esetben a munkavállaló egyértelműen tudja, hogy mit
várnak tőle, a munkáltató pedig pontosan felmérheti, mire számíthat.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.