Dimenzió #22

MeGiNT eLeVeN

(irodalom, gazdaság, számitástechnika, filozófia, fizika, kommunikáció, egyveleg)

                 PC-JOGSI

          (Forrás: CHIP Magazin, 1998. március)

  Az European Computer Driving Licence - Európai Számítógép-használói
jogosívány,  ECDL  -  egy  új, meghatározó szabvány, amely várhatóan
feliratkozik a jogosítvány és az érettségi mellé a kötelező bizonyítványok
sorába.

  Az ECDL mozaikszó a finn CDL európai változata. Négy éve született meg a
CDL, majd az ötlet sikerén felbuzdulva az Európai Unió kidolgozta európai
változatát. A nagyra törő tervek közt szerepel, hogy 2001-től minden európai
országban elismerjék. Az ECDL magyarországi koordinátora a Neumann János
Számítógép-tudományi  Társaság,  közreműködésükkel  Magyarország  tavaly
tizenharmadikként csatlakozott a programhoz. Így januártól az egyre bővülő
vizsgaközpont-hálózatban bárki előtt nyitva áll az út a számítógép-használói
vizsgák letételéhez. Nem elképzelhetetlen, hogy néhány éven belül az
érettségi mellé, automatikusan megkapják a végzős tanulók az ECDL-t.

  A bizonyítvány megszerzéséhez egy információ-technológiai elméleti és az
alábbi hat gyakorlati vizsgát kell letenni:

  Operációs rendszerek,
a  számítógép hatékony alkalmazásához a különböző rendszerek alapvető
funkcióinak ismerete

  Szövegszerkesztés,
dokumentumok   létrehozása,  szerkesztése,  szövegrészek  formázása,
beillesztése, körlevél készítése

  Táblázatkezelés,
táblázatfájl megnyitása, szerkesztése, alapműveletek, grafikonok kezelése

  Adatbázis-kezelés,
egyszerű adatbázis létrehozása, létező adatbázis kezelése, adatbevitel,
adatok lekérdezése, szerkesztése ˙˙˙

  Bemutatókészítés és grafika,
egy feladatból áll, vagy grafika (szabadkézi rajz, beépített funkciók
használata, vagy bemutató készítése képek, ábrák, keretek alkalmazásával)

  Hálózati szolgáltatások,
hálózatokkal kapcsolatok fogalmak ismerete, elektronikus levelezés, helyi
hálózatok használata, fájlok letöltése WWW

  Az egységes ECDL vizsgarendszer bevezetése nem csak praktikus, de hosszú
távon elkerülhetetlen, hiszen egy-egy országon belül éppúgy szükség van rá,
mint  az  egységesülő kontinens átjárhatóságához. Ha egy munkavállaló
Ausztriában vagy egy multinacionális vállalatnál szeretné bizonyítani, hogy
alkalmas  a meghirdetett állásra, a meghallgatás nem mindig biztosít
megfelelő  keretet  a  különféle  tanfolyamokon, különböző területeken
megszerzett számítógépes ismeretek felmérésére.

  Minden  csoda  három napig tart. Az újdonságot fogadó kétkedésből
ismerkedés,  majd  "csoda",  végül  a mindennapi élet része lesz. A
számítástechnika térhódításával szükségessé vált tehát egy általánosan
elfogadott bizonyítvány bevezetése, amely bizonyítja, hogy tulajdonosa
alapos és átfogó számítógép-használói ismereteket birtokol. Az ECDL háttere
és céljai mellett néhány gyakorlati tudnivalót is szeretnénk megismertetni a
világ legolcsóbb ECDL vizsgaközpontjának működésén keresztül.

  Az ELTE-TTK-HA Oktatási Centrum számára az első hírek után nyilvánvalóvá
vált, hogy meglévő számítástechnikai hátterével teljes körű vizsgaközponttá
válhat, méghozzá a szerencsés feltételeknek köszönhetően a belvárosban,
olcsó, mégis az egyetem szellemének megfelelő színvonalas szolgáltatással.
Az előkészítő munkálatok és a szerződések megkötése után az Oktatási Centrum
februárban már vizsgaközpontként kezdhette az új tanévet.

  A jelentkező a mindenki számára kötelező 7000 Ft-os regisztrációs díj
befizetésével egyben a vizsgakártyát is megvásárolja - erre csak a sikeres
vizsgák kerülnek fel -, majd az előírt hét vizsga, valamint a hitelesítés
után az ECDL bizonyítvány tulajdonosává válhat. A szabványosításnak és a
vizsgaközpontokkal szemben támasztott szigorú feltételeknek köszönhetően
bármelyik vizsga letehető más helyszínen, hiszen mindenhol ugyanazt a
vizsgatematikát kell követni. A jelentkezési lap leadása és a - amennyiben
az érdeklődőnek még nincs vizsgakártyája - a regisztráció után az Oktatási
Centrum minden héten szombat délután várja a jelentkezőket a modulonként 45
perces  vizsgákra.  A vizsgákon számon kért tudnivalót a jelentkezők
magánúton, illetve az ECDL vizsgára felkészítő tanfolyamokon célratörő
oktatás mellett sajátíthatják el.

  Természetes, hogy a fiatalabb korosztály nemsokára iskolai keretek közt
tanulja  majd  az  általánosan  szükségesnek  ítélt  számítástechnikai
ismereteket, de az ECDL bizonyítvány sokat segíthet azoknak is, akik már
elhagyták  az  iskolapadot.  A  számítógép  mellett dolgozók egységek
(tovább)képzése jóval hatékonyabbá, gyorsabbá teheti munkájukat. Az Oktatási
Centrum kihelyezett tanfolyamokat szervez, hogy könnyebben elérhetővé tegye
a vállalatok dolgozói számára az ECDL bizonyítvány megszerzését. A szabályok
szigorú betartása és betartatása biztosítja, hogy a bizonyítvány elterjedése
ne járjon együtt elértéktelenedéssel - valódi értékelhető tudást rejtsen a
vizsgák letételét igazoló papír. Az OKJ képzési rendszer is illeszkedni fog
a nemzetközi ECDL normákhoz, de biztosították az átjárhatóságot azok számára
is, akik már rendelkeznek alap-, közép- vagy felsőfokú képesítéssel.

  Az új rendszer általánossá válásához tehát minden feltétel adott. A
legmagasabb  szintű  támogatás  kidolgozott  hivatali  és  működési
szabványrendszer valamint a vizsgaközpontok. Az Euro bevezetésén fáradozó
Európa újabb lépést tett az egyesülés, és ennek eredményeként az új
informatikai, gazdasági környezetben szükséges életképesség felé.

                 *  *  *

  Az EU tagállamainak példáját követve 1998-ra mi is bevezettük az Európai
Számítógép-használói  Jogosítványt  (ECDL)  amelynek bázisintézménye és
licencgazdája  a  Neumann  János  Számítógép-tudományi Társaság. Ennek
megszerzése a következő pár évben minden bizonnyal olyan természetessé
válik, mint az autóvezetői jogosítványé. Arra törekszünk, hogy a jelenleg
iskolába  járó  nemzedék  már  ezen  ismeretek birtokában fejezze be
tanulmányait. Az idősebb generációk tanfolyam elvégzésével szerezhetik meg
ezt a jogosítványt. Ennek birtoklása a munkavállalókkal szemben támasztott
követelménnyé fog válni. Az ECDL mindenütt érvényes Európában, így külföldi
üzleti utak során az ECDL felmutatója minden további nélkül használhatja a
helyben található rendszereket. Az eddigi gyakorlattal ellentétben, amikor a
munkáltató saját szempontjainak megfelelően tanította be alkalmazottait, ez
a rendszer egységes és naprakész ismeretanyagot nyújt. E jogosítványt
ugyanis nem elég egyszer megszerezni, bizonyos idő elteltével tulajdonosának
sikeresen újra kell vizsgáznia.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.