Dimenzió #22

MeGiNT eLeVeN

(irodalom, gazdaság, számitástechnika, filozófia, fizika, kommunikáció, egyveleg)

        ECDL - AZ INFORMATIKA NEMZETKÖZI NYELVVIZSGÁJA

           (Forrás: Tallózó, 1998. január 30.)

  A Debreceni Agrártudományi Egyetem Informatikai Központja működteti
Hajdú-Bihar  megye  első  (és  pillanatnyilag  egyetlen)  akkreditált
vizsgaközpontját.

  A jogosítványt régebben használó országokban egyes állások betöltéséhez
már ma is kérik az ECDL-bizonyítványt, nálunk is számos helyen előnyt
élvezhetnek majd az ilyennel rendelkezők. Sok számítógépes adminisztrációt
használó munkahelyen, például az önkormányzatoknál, de még inkább a nyugati
érdekeltségű vállalatoknál nagyon hamar követelménnyé léphet elő.

               Mit nyújt az ECDL?

  A képzésben részt vevők átfogó képet kapnak és biztos tudást nyernek az
informatika fontosabb témaköreiről, s ennek tanúsítására megkapják az ECDL-
bizonyítványt is. A résztvevők tudásszintjéhez és időrendjéhez igazodó
képzés során 7 témakörben indulnak vizsgára felkészítő tanfolyamok (az
információ-technológia    alapfogalmai,    operációs    rendszerek,
szövegszerkesztés, táblázatkezelés, adatbázis-kezelés, grafikus rendszerek
és prezentáció-készítés, hálózatok), és ugyanezen témakörökben kell az ECDL
megszerzéséhez vizsgát tenni. A korábban OKJ képzésben részt vettek számára
(számítógép-kezelői  tanfolyamot  végzetteknek)  lehetőség  van  az
átminősítésre,  ám  ez  a  tanfolyamok  színvonalkülönbsége miatt nem
automatikus.

  Az  ECDL-tanfolyamokon  az  oktatás  gyakorlati jellegű, korszerűen
felszerelt számítógépes termekben folyik, az oktatás hetente egy 4-órás
alkalomból áll.

  A vizsgák megkezdéséhez a jelentkezőnek ki kell váltania az ECDL-
vizsgakártyát (ez egyszeri és egységesen 7000 Ft-ba kerül). A vizsgakártya
birtokában bármikor és bármelyik vizsgaközpontban megtörténhet a beszámolás.
A 7 témakör vizsgáit 3 év alatt kell teljesítenie, a kártyára csak a sikeres
vizsgák kerülnek fel, és ez alapján állítják ki végül az ECDL végzettséget
igazoló kétnyelvű bizonyítványt. A felkészítő tanfolyamok és a vizsgák díját
a vizsgaközpontok állapítják meg. A vizsgára való jelentkezésnek nem
feltétele a tanfolyami részvétel, megfelelő tudás birtokában a jelentkező
akár rögtön is vizsgázhat.

  A vizsgák nyelve magyar, de a vizsgázó kérésére előzetes egyeztetés
alapján  lehetőség  van  idegen  nyelven  vagy idegen nyelvű program
használatával  vizsgázni.  Jelentkezni  személyesen vagy faxon leadott
jelentkezési lapon lehetséges.

  Márciusban megjelent egy példatár, amely tartalmazza a vizsgán adható
összes kérdéseket, és ezzel egyidőben a televízióban ECDL-távoktató műsor
indul. Március-április körül várható a rendszer első tapasztalatainak
összegyűjtése, ha szükséges, a nyugati minta testre szabása a felmerült
helyi igények alapján.

  Bár még nagyon rövid ideje létezik, már számos érdeklődő megkereste a
DATE vizsgaközpontját, közülük sokan a felsőoktatási intézmények oktatói,
hallgatói. Az egyetemi érdeklődők nagy száma abban keresendő, hogy az MKM
szeretné, ha a jövőben, a felsőoktatásban dolgozó oktatók és az onnan
kikerülő  diplomások  mindegyike  rendelkezzen  a  Számítógép-használói
Jogosítvánnyal.

         Hogy mit nyújt az ECDL az egyetemistáknak?

  Ha nem informatikai jellegű szakon tanulnak, informatikai oktatás alól
felmentést kaphatnak a bizonyítvánnyal, de ami még fontosabb, olyan szintű
ismeretekkel fognak gazdagodni, amire nincs lehetőség a normál tanterv
keretében, és erről olyan igazolásuk lesz, ami megkönnyítheti diplomásként
az elhelyezkedésüket.

      További információk a vizsgaközpontokban, vagy a WWW-n:
       (http://www.date.hu/info/ecdl.iif.hu) honlapokon.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2024
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.