Dimenzió #22

MeGiNT eLeVeN

(irodalom, gazdaság, számitástechnika, filozófia, fizika, kommunikáció, egyveleg)

                 VÉLEMÉNY

A szakdolgozat címe:    "Az  infravörös  elektromágneses  sugárzás és
              alkalmazásának lehetőségei a kriminalisztikában"

Készítés helye:   Janus Pannonius Tudományegyetem, Természettudományi Kar,
          Kísérleti Fizika Tanszék

Készítés ideje:   1997/98. tanév

Készítette:     Sallai Zoltán III. éves hallgató,

Szolgálati helye:  Borsod megyei Rendőr-főkapitányság,
          Bűnügyi Technikai Osztály

Jelen vélemény kialakítása:      Kizárólag kriminalisztikai fényképezés
                   szakterületének szempontjából!

  A dolgozat terjedelme 69 oldal, a téma tárgyalása logikusan felépített
vonulatban  történik.  A szűrőknél talán célszerű lett volna röviden
megemlékezni a rendőrségnél rendszeresített S622 villanókészülékekhez a gyár
által készített IR villanófejekről. E kérdéskör elhanyagolható ugyan, hiszen
a villanás észrevétlenségének témakörével foglalkozik a dolgozat, tehát
megjegyzésem nem tekinthető hibának, csupán észrevételnek.

  A  készítő  lényeglátását tükrözi, hogy külön fejezetet szentel a
fényképezőgépeknél  e célra alkalmazható zárszerkezeteknek, valamint a
távolság  beállításának.  Az  élességállítás  borotvapengés módszerének
tárgyalása különösen gyakorlatias módon történik.

  A filmek előhívásával foglalkozó résznél, a 40. oldal második bekezdés 3.
sorában lévő "20 sec" előhívási idő valószínűleg elírás, hiszen a hatóanyag
és egyéb tartalomtól függően a kidolgozó oldatok hatásideje meglehetősen
eltérő. Bár a későbbiekben érzékelhető, hogy ez a "20 sec" valószínűleg az
előhívás közbeni mozgatásra vonatkozik.

  Rendkívül értékes momentum, hogy az előhívás közbeni külső hőhatások
kiszűrésére is tesz javaslatot, valamint a jelentősebb előhívó hatóanyagokat
is tárgyalja, tulajdonságaikkal együtt.

  Elírásként értékelem a 43. oldal utolsó sorát, ahol a dolgozat "Hester és
Driffield"  neveit említi a fotográfiai jelleg-görbékkel kapcsolatban.
Helyesen Hurter-Driffield görbe.

  Egyébként az ezzel kapcsolatos évszám is elírás lehet, a szerző 1890-et
említ, holott nevezettek 1893-ban szerkesztették az első, gyakorlatilag jól
definiált feketedési görbét. A denzitásgörbét kiválóan, érzékletesen írja
le, de talán szerencsés lett volna egy ábra erejéig bemutatni, szemléltetni
is. Egyébként nem hiba!

  Az 55. oldalon található cím, "Infrafotótechnikai eljárások alkalmazása a
krimináltechnikai rekonstrukciós vizsgálatokban" szerintem eléggé szűkítő
megjelölés,  holott a téma majdnem teljeskörűen kerül tárgyalásra. A
rekonstrukció ugyanis tudományos alkalmazásban a feltehető eredeti alak
szemléltetése.  A  bűnügyi  szakértői  vizsgálatoknak  ez valóban egy
részterülete,  de  nem  az  egészére jellemző lényeg. Ezen szakértői
vizsgálatokban a követelmény sokrétűbb, az infravörös technika alkalmazását
tekintve is. A német kriminalisztikai irodalom ezért már a század elejétől
megkülönbözteti  a  deskriptív  (leíró)  és  exploráló  (felkutató)
kriminalisztikai fényképészeti felhasználást. Gyakorlatilag ezek a területek
egymástól nem függetleníthetők, hiszen a szakértői vizsgálatok státuszainak
rögzítése deskriptív módszerrel történik, ugyanakkor az emberi érzékelő-
képesség  határain  lévő  sajátosságok feltárása exploráló módszereket
feltételez. Utóbbi része lehet ugyan a címben említett rekonstrukciós
vizsgálat, de ez meglehetősen szűk megjelölés. A fejezet tartalma egyébként
nem kifogásolható, abban az esetben, ha a címet az előbb általam elmondottak
tudatában értelmezzük.


                 Összegzés

  Sallai úr rendkívül nagy feladatra vállalkozott, és megítélésem szerint
ezt  kiválóan  oldotta  meg.  Ebben  a terjedelemben érzékletesebben,
logikusabban és hatékonyabban a téma érzésem szerint nem tárgyalható.

  Az  elkészített  szakdolgozat  egyaránt  használható tárgyi témában
kutatómunka kiindulópontjaként, illetve a bűnügyi szakértők napi munkájának
támogató irodalmaként.

  A szakdolgozatot - kriminalisztikai fényképezés szakterületét tekintve -
JELESRE (5) javaslom értékelni.


Miskolc, 1998. április 20.

                           Töpler Sándor r. őrnagy
                             tanszékvezető
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.