Dimenzió #22

MeGiNT eLeVeN

(irodalom, gazdaság, számitástechnika, filozófia, fizika, kommunikáció, egyveleg)

              7. AZ IR SPEKTROSZKÓPIA

  Már említettem, hogy az elektromágneses sugárzást a közeli IR és az IR
tartományban minden anyag különböző mértékben abszorbeálja.

  Az abszorbciós folyamat a molekula magasabb rezgési állapotba való
gerjesztését eredményezi. Az atommagok még tudvalévő, hogy 0 K-en is
rezegnek az őket összekötő kötések mentén. A rezgések amplitúdója növekszik,
ha a molekuláéval azonos frekvenciájú elektromágneses sugárzás (IR) éri a
molekulát és a következő rezgési szintre emeli azt. Az IR spektrométer ezt
az abszorpciót méri minden egyes frekvencián és ez adja az IR spektrumot.
Minden egyes rezgési szinthez tartozó nagyszámú rotációs szint eredménye a
"rotációs  finomszerkezet", amely megfigyelhető kis molekulák esetében
gőzfázisban. A frekvenciatávolságok matematikai feldolgozása megadja a
tehetetlenségi nyomatékokat és ezekből a kötéshosszakat és a vegyértékszöget
a molekulában. A szerves molekulák nagy többségében azonban, oldatban vagy
szilárd állapotban ezek a rotációs vonalak olyan közel vannak egymáshoz,
hogy egymástól nem különböztethetők meg.

  A molekulák közül néhány nem abszorbeálja az IR sugárzást, (ezeket infra-
inaktívnak nevezik) mivel energiát csak akkor abszorbeálhatnak, ha kötésben
lévő atommagok rezgéseit dipólusmomentum változások kísérik.

  Egy spektrumból szerkezeti felvilágosítást úgy kaphatunk, ha a megfigyelt
abszorpciós sávokat specifikus csoportfrekvenciákhoz rendeljük. A sáv pontos
helyzete, intenzitása és alakja további felvilágosítást adhat a vizsgált
csoport környezetére vonatkozóan. Ez a szerencsés összefüggés a spektrális
abszorpció és a szerves kémia klasszikus funkciós csoport felfogása között,
a legfontosabb tényező az IR értelmezéssikerének és népszerűsítésének
biztosításához.


   7.1. Az IR spektroszkópia alkalmazása

  Ez a módszer főleg a szerves kémiai, de szervetlen kémiai kutatások
nélkülözhetetlen  eszköze.  Segítségével  a  szerves szintézisek egyes
lépéseinél a kívánt termék keletkezése gyorsan bizonyítható. Alkalmazzák a
szerves vegyipar összes területén. A spektrum alapján először különböző
lehetséges kémiai struktúrákat tételezünk fel, melyekből a tapasztalati
képlet és még más egyéb módszerek segítségével kiválasztjuk a valódit, vagy
megfelelőt. Spektrumkatalógusból keresünk összehasonlító színképet. Nagyobb
kutatási vagy ipari központokban IR adatbankok állnak rendelkezésre, melyek
több tíz- vagy százezer anyag színképének információt (elnyelési helyek,
intenzitások, sávszélességek), számítógépben tárolják, és kereséskor az
ismeretlen minta spektrumadataiból a gép kiválasztja a vele azonos, vagy
hasonló  szerkezeti anyagszínképet. Legmodernebb eljárás a mesterséges
intelligencia alkalmazása, mely a jellemző frekvenciák alapján kidolgozott
program segítségével próbálja a vizsgált minta szerkezetét eldönteni.

  Segítségképpen jól használható spektrumgyűjtemények állnak rendelkezésre.
Ha a két IR spektrum sávok számában, helyében és intenzitásában megegyezik,
akkor a két anyag azonos.

  Alkalmazzák a módszert vér, csont, hormonok, enzimek stb. vizsgálatára,
illetve csekély mennyiségű illékony anyagok (ásványolaj, ipari termékek,
zsírok,  olajok, festékhígítók, stb.), különböző bűncselekmények során
keletkező maradványainak vizsgálatára is.


   7.2. A Fourier transzformációs IR spektrofotometria

  A Fourier transzformációs infravörös spektrofotometriás (FTIR) technika
elterjedésével a mikromennyiségű minták vizsgálatára szinte kizárólag ez a
technika  alkalmas.  A hagyományos mintaelőkészítési technikákkal (pl.
elporítás utáni pasztillakészítés) a módszer alkalmas néhány mikrogramm
mennyiségű minta összetélenek a vizsgálatára. Speciális mintaelőkészítő-
technikákat is kiegészítő berendezéseket alkalmazva a mintaigény nanogramm
mértékűre csökkenhet. A megfelelő módon előkészített gépjárműlakkok egyes
rétegeinek  összetétele  mikroszkóppal összekapcsolt FTIR berendezéssel
vizsgálható.  Ez a technika egyedülálló módon alkalmas a külön-külön
felismerhető,  de manuálisan nem elválasztható rétegek roncsolásmentes
meghatározására, a szomszéd rétegek zavaró hatásának a kiküszöbölésével.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.