Dimenzió #22

MeGiNT eLeVeN

(irodalom, gazdaság, számitástechnika, filozófia, fizika, kommunikáció, egyveleg)

           5. AZ IR FLUORESZCENS FÉNYKÉPEZÉS

  A fluoreszcencia a rövidhullámú sugárzás hatására keletkező sugárzás
kibocsátás. Ha a sugárkibocsátás még azután is tart, hogy az előidéző hatás
(sugárzás)  megszűnt,  akkor  foszforeszkálásról  beszélünk. Ez esetek
többségében  fluoreszkálás  megy végbe, úgyhogy csak ezzel a résszel
foglalkozunk. A fluoreszkáló anyag mindig sugárforrásként működik, tehát
önvilágító.  A  fluoreszcens  fényképezés  nem kötődik feltétlenül az
ibolyántúli  tartományhoz,  azonban  az  alkalmazás súlypontja nagyobb
hullámhosszúságú ibolyántúli sugarakkal való gerjesztés és látható fény
kibocsátása.

  Fluoreszcencia keltésre ezenkívül a rövid hullámhosszúságú ibolyántúli
sugarakat, ill. a látható fénysugarakat is alkalmazzák, a kibocsátás IR
sugárzás is lehet. Ha nem a tárgyat fluoreszkáltatjuk, hanem láthatatlan
sugárzással egy ernyőn jelenítjük meg, ernyőfényképezésről van szó. A
képernyő  tehát maga sugározza ki a fényt, ezért mindenfajta zavaró
környezeti fényt távol kell tartani tőle, mivel az a kontrasztot csökkenti.
A film relatív spektrális érzékenységét a képernyő által kibocsátott
sugárzás összetétele szerint kell megválasztani.

  Amennyiben  IR  fénnyel  történik a gerjesztés, az összes látható
fénysugarat ki kell szűrni, pl. RG 780-as szűrővel.

  A  megkívánt  feloldóképességet  figyelembe  véve  kell a fokozott
érzékenységű filmet kiválasztani. A fluoreszkálási szín ismeretében a
különböző  anyagok  (festékek)  egymástól  jól  megkülönböztethetők, a
regisztráláshoz célszerű természetes fényhez készült színes fordítós filmet
használni, vagy pedig nagyobb feloldóképességű, kevésbé érzékeny filmet.
Ebben az esetben a SCHWARZSCHILD-effektus miatt a fluoreszkálást meghamisító
színeltolódás jöhet létre, ebben az esetben lehet szükség a korrekciós
szűrők alkalmazására.

  A műszaki gyakorlatban a fluoreszcens fényképezést többek között az
alkatrészek hajszálrepedéseinek a vizsgálatára alkalmazzák. A törés- ill.
repedésgyanús  alkatrészt fluoreszkáló festékbe mártják, majd gondosan
megtisztítják.  A  repedésbe  behatolt  festék  IR  sugárzás hatására
fluoreszkálni kezd és a repedésről kontraszt felvétel készíthető.

  További felhasználási terület az erősen fluoreszkáló ásványok kutatása, a
festmények és mindenekelőtt a hamisítvány gyanús dokumentumok vizsgálata: az
egyes tintafajták éppúgy megkülönböztethetőek fluoreszkáltatással, mint
ahogy a különböző papírfajták is.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.