Dimenzió #22

MeGiNT eLeVeN

(irodalom, gazdaság, számitástechnika, filozófia, fizika, kommunikáció, egyveleg)

                 BEVEZETÉS

  A fizikális világ egyedi sajátosságaival vesz körül minket. Évezredek óta
kiváncsivá, kutatóvá tette az embereket, a kiismerhetetlen, a megfoghatatlan
felé. Természetes kiindulópontok általában az egyszerűen leképezhető vagy
tárgyszerűen  megjelenő  jelenségek  voltak. Az ismeretek halmozódtak,
sokszorozódtak,  keveredtek.  Részterületekre  oszlott a megismerés, a
fejlődési lehetőségek bizonyos területeken megrekedtek (pl. az akkori
társadalmi,  politikai  helyzet  miatt), más kutatási irányok azonban
szárnyaltak a sok felismert újdonság segítségével. A kialakult (vagyis
tulajdonképpen  folyamatosan  változó)  tudományok nagy általánosságban
segítették az élet apró problémáival küszködő népeket. Itt igen nagyszámú
felismerést említhetnék abban az esetben is, ha leszűkítem az irányvonalakat
a fizikának elnevezett tudomány területére.

  Mi volt a hajtóerő? Felhasználni a körülményekből a környezetből adódó
lehetőségeket  a  célok megvalósítására, a kisérletek igazolására, az
életvitel  könnyebbé  tételére,  illetve  kutatási vágy a kiváncsiság
kielégítésére. A tudományok összefonódtak egymásba, kinyíltak egymásból,
lassan letisztázódott melyiknek mi a szerepe feladata, célja. A látható és
láthatatlan megfoghatóvá, leképezhetővé válása adja a fő irányvonalat, a
megvalósítandó célt, a teljesség igényére törekvő fizikában.

  A soha nem stagnáló mindig is állandóan változó ismeretek segítettek
eloszlatni azt a helytelen szemléletet, hogy ami nem látható az nem is
létezik. Ezen összegzés eloszlatására igen kiváló példát adtak a fény
kutatásakor felismert sugárzási, elektromágneses törvények. Ezek segítettek
az  elektromágneses sugárzás felosztásában is, így (találták meg) az
infravörös sugárzást melyet már nem mint "láthatatlan semmi" kezeltek, hanem
törvényszerűségeit felhasználva a kísérletezés folyosójára terelték. Ahogy
mondani szokták a lehetőségek végtelen tárháza nyílott meg a kutatások
során, érintve természetesen más tudományokat is.

  Így a kriminalisztika (mely mint majdnem mindegyik tudomány igényli a más
tudományok által nyújtott segitséget) is a lehetőségei közé vette az
infravörös  sugárzás  felhasználását.  Ezen  szakdolgozat  megpróbálja
részleteiben  is  ismertetve dokumentálni az infravörös sugárzást, az
infravörös sugárzás felhasználását, a fényképezésben, a kriminalisztikában
és más egyéb területeken. Remélem ez a próbálkozás (mely egy láthatatlan és
mégis létező sugárzás leírásán irányul) tájékozódást és eligazodást tud
nyújtani az érdeklődőknek az infravörös sugárzás terén.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2024
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.