Dimenzió #22

MeGiNT eLeVeN

(irodalom, gazdaság, számitástechnika, filozófia, fizika, kommunikáció, egyveleg)

               Dr. Kokas Károly:
             (kokas@bibl.u-szeged.hu)

     SAJÁT KÉSZÍTÉSŰ TEMATIKUS "INTERNET KONZERVEK" A TANÓRÁN

           (JATE Egyetemi Könyvtár, Szeged
            http://www.bibl.u-szeged.hu)

        (Az 1998. március 30-31-én megrendezésre került
         "SULINET - ablak a világra" konferencián
          elhangzott előadás írott változata.)

           +------------------------------+
           |    EZ A DOKUMENTUM A   |
           | 'MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR' |
           |   ÁLLOMÁNYÁBA TARTOZIK   |
           +------------------------------+

    Az alábbi rövid írásban vázlatosan annak módszertanát próbálom
   elmondani,  hogy  miért és hogyan készítsünk saját Internet-
   anyaggyűjtéseket, azokat hogyan kezeljük, hogyan írjuk fel CD-re
   ill.  hogyan szolgáltassuk hálózaton. Mivel munkahelyemen (és
   általában az egyetemi világban) unixos rendszerekkel dolgozunk, a
   kialakult módszertan leginkább erre támaszkodik. Merthogy azonban a
   Sulinet világában nem ez, hanem az MS operációs rendszerei az
   uralkodóak, igyekszem a Windows, Windows 3.11 ill. 95 vagy az NT
   problémáira is kitekinteni. Természetesen nem hallgatható el az a
   tény, hogy a vegyes operációs rendszerek ill. a Microsoft azon
   politikája, hogy nem föltétlen követi a kialakult szabványokat és
   saját  formátumok  tömegét  használja, szóval mindez nehezíti
   dolgunkat. Azonban ma már rendelkezésünkre áll a középiskolákban is
   egy gyakorlatilag ingyenes eszköz, a Linux, amellyel meglévő
   hardver parkunkkal is kipróbálhatjuk a unixos megoldásokat.


            1. Miért kell "konzerválni"?

  Ma még nagyon nehéz egy tanórát úgy elképzelni, hogy a tanulók valós
időben Interneten oldják meg a feladatokat. Erre az Internet-csatlakozással
felszerelt kabinetben végzett metódusra igazából csak akkor van szükség, ha
kifejezetten magát az Internetet tanítjuk, mondjuk számítástechnika órán.
Jóval  izgalmasabb  azonban  szakmailag,  amikor  az  internetes
információforrásokat a videóhoz, a diához, fóliához hasonlóan egyszerűen
csak  be  akarjuk  építeni  az  órai ismeretanyagba, akárcsak puszta
illusztrációként. Nyilvánvaló ez esetben szükséges és elégséges feltétel az,
hogy a tanári gép képe legyen jó minőségben kivetíthető. Jó, ha ez a gép élő
internetes kapcsolattal is rendelkezik, de az sem tragikus, ha nem.

  A tanóra kiszámított, pergő menetében amúgy is nehezen fér be egy sok
bizonytalansággal  járó  "valódi" Internet-keresés. A diákok sem erre
kíváncsiak ez esetben, látják, tanulják ezt a megfelelő tanórán. Egy
történelem vagy biológia órán a szaktanár - aki nem föltétlen komputer
specialista -, nagyobb biztonságban érzi magát, ha előre letöltött, az
iskola  szerverén előkészített, ne adj Isten, megszerkesztett anyagot
használhat.


          2. Egy klasszikus módszer: a tükrözés

  A mirroring vagy tükrözés régóta ismert módszer. Legfontosabb funkciója,
hogy a leterhelt vonalakat kímélendő ill. a kockázat nélküli rendelkezésre
állást biztosítandó egy nagyon gyakran használt információforrást vagy annak
egy részéről "tükörképszerű" másolatot készítünk. Ez a másolat lehet
hivatalos is (official mirror site) vagy magánhasználatú. Ez utóbbi esetben
nem feltétlen kell engedélyt kérnünk, de nem is szolgáltathatjuk tovább a
hálózaton kifelé az adott anyagot.

  A legegyszerűbb eset tehát, amikor a tanórán vagy a tanítási folyamatban
később felhasználandó anyagot az iskola szerverére tükrözzük, hogy a későbbi
zavartalan használatot biztosítsuk. Ez a "használat" legtöbbször további
feldolgozást jelent, hiszen a letükrözött site legritkább esetben alkalmas
közvetlen felhasználásra.

  Nagyon sokféle tükröző program ismert az Internet világában, az egyszerű
perl  scriptektől a szép grafikus felületekkel és legördülő menükkel
felszerelt csodákig bezárólag. Az egyik legismertebb és méltán legnépszerűbb
a WGET.


   2.1 A WGET példája

  A korábban GETURL néven ismert WGET Hrvoje Niksic 
horvát programozó munkája, tipikus GNU licence alá eső program. Így
természetesen forrásnyelven is hozzáférhető. A grafikus felülethez szokott
Windows-felhasználónak meglepő lehet a segédprogram mérete (100 kbájt
alatti!) és az is, hogy egyszerű parancsnyelvi interfésszel látták csak el.
A WGET a különféle unixos szervereken használható elsősorban, gyakorlatilag
bármelyik Unix verzió alatt lefordítható és portolható. Így az igen népszerű
és elterjedt Linux különféle fajtái alatt is.

  A program gyakorlatilag bárhol föllelhető az Interneten, mégis adjuk meg
a "hivatalos" site-ját:

       ftp://gnjilux.cc.fer.hr/pub/unix/util/wget>

ill. egy tükrözés:

       ftp://sunsite.auc.dk/pub/infosystems/wget>
      http://sunsite.auc.dk/ftp/pub/infosystems/wget>

  A  programmal  kapcsolatos  tudnivalókkal,  a  fejlesztéssel  külön
levelezőlista is foglalkozik, a címen, amelyre címen kell feliratkozni.

  Mit tud tehát a WGET? Nagyon sokat és azt nagyon biztosan. A WGET
egyszerű kezelési felülete ellenére maradéktalanul teljesíti mindazt, amire
http ill. ftp site részleges vagy egészben való tükrözése során szükségünk
lehet. Indíthatjuk természetesen batch file-ból, így időzítve is. Nagy
előnye, hogy az alfanumerikus felület miatt pl. akár otthonról dialup
hívással is elindítható a program. Paramétereit nagyon sok kombinációban, a
szokásos unixos flagekkel adhatjuk meg. Megadhatjuk pl., hogy egyszerű
letöltés vagy tükrözés legyen-e a munkafolyamat eredménye, hogy csak az
adott könyvtártól lefelé menjen ill. eltérjen-e az illető site-tól. Milyen
file-típusokat hozzon ill. ne hozzon le, konvertálja-e relatívvá vagy
abszolúttá a linkeket stb. stb. A program nagyon alkalmas tükrözött helyek
karbantartására, ezt elősegíti nagyon részletesen felépített logfile-ja is.


   2.2 Web-letöltés Windows alatt

  Persze  a  windows-os  világban is találunk hasonló célból megírt
programokat, még ha kompaktságuk, kifinomult beállítási lehetőségeik nem is
mérhetők a WGET-éhez. Ha megnézünk csak két ismert "shareware lelőhelyet",
mint pl. a TUCOWS-ot (van magyar tükör!: http://www.euroweb.hu/tucows) és a
Windows95  site-ot  (http://www.windows95.com)  számtalan  ajánlattal
találkozunk, általában az "off line browser tools" terminológia alatt.

  A WebZip 2.0 ravasz módon azzal hidalja át az eddigi problémákat, hogy a
letöltött anyag egy nagy zipfile-ba, mint egy konténerbe kerül, így aztán
azt már nyugodtan felírhatjuk CD-ROM-ra. A WebMirror 1.15 "klasszikus"
tükröző program, de nem túl sok beállítási lehetőséggel, hasonlóak ehhez a
WebVCR és a Grab-a-Site is. A WebWhacker már kifinomultabb program, sőt több
mint négy megabájtos méretével egyenesen tekintélyt parancsoló. Ez már
közelebb  van a WGET tudásához. A NetAttaché programnak a shareware
használati idő lejárta után külön "litte" verziója is van, ami freeware-nek
számít. Régóta kedvelt profi program a web-letöltők között a TelePort Pro,
amivel szinte mindent meg lehet csinálni. S a sort folytathatnánk, hiszen a
két említett site-on legalább 30 hasonló program van.

  Mégis  szembetűnik  egy,  ami már csak freeware jellege miatt is
figyelemreméltó. A WEB DOWNLOADER 2.2 kompakt méretével (200 kilobájtos
lévén, akár floppyról is indítható) és ügyes kezelőfelületével hívja föl
magára a figyelmet. Beállíthatjuk a tükrözendő helyet itt is, megadhatjuk,
hogy más szerverre átmenjen-e ill. az adott könyvtárnál "följebb" szabad-e
mennie  a  letöltésnek.  Indíthatjuk időzítve is a programot, sőt a
rendszergazdák és "más hálóőrök" nagy bánatára elvileg 100 csatornán
egyszerre  is  megindíthatjuk  a  tükrözést. A html lapokba ágyazott
dokumentumtípusok itt is elkülöníthetőek.


            3. Saját anyagot szerkesztünk

  Az alábbiakban röviden egy művészettörténeti példa kapcsán szeretném
bemutatni a munkamódszert.

  A művészetek története elég általános téma ahhoz, hogy sokak számára
hasznosítható anyagot készíthessünk, s az is vonzó volt, hogy számtalan
nagyon jó Internet szolgáltatást találtunk ebben a témakörben. Az első lépés
az volt, hogy könyvtárunk "hivatalos" magyarországi tükörszervere lett két
ragyogó gyűjteménynek, a Carol Jackson-féle "Fine Art" anyagnak és az ún.
párizsi "Webmuseum" kollekciójának. Mivel hazánkban is van két ezekhez
mérhető nagyon szép hely, Krén Emil fizikus által az NKA segítségével
szerkesztett magyar festészettörténeti tárlat és ennek európai megfelelője,
úgy döntöttünk a két rendszeresen tükrözött helyhez és e két utóbbi
magyarhoz közös "bejáratot" készítünk.

  A későbbiek során jött az ötlet, hogy kiegészítsük e gyűjteményeket, más
kisebb virtuális múzeumok kollekciójával, úgy, hogy az adjon egy 5-6000
képet tartalmazó, minden lehetséges szempontból "alapképtárnak" tekinthető
saját anyagot. Végül is e gyűjtő és szerkesztő munka eredményeképpen egy
majdnem  700  megabájtos  "múzeumot"  kaptunk.  Igazából  hét nagyobb
összeszerkesztett képtárról van szó, amelyek közül említettem már a Carol
Jackson-félét, a WebMuseum-ot. Ezekhez jöttek még a Louvre, a Vermeer Múzeum
ill. az Uffizi képei és két összeállítás Leonardóról és Monet-ről.

  Az már egyéni megfontolás kérdése persze, hogy mennyire szerkesszük
kompakttá az anyagunkat. Összefésüljük-e a párhuzamosságokat stb. Magam azon
a véleményen vagyok, hogy szerencsésebb, ha mennél inkább megmarad az
eredeti hely struktúrája. Így inkább arra szorítkozzunk, hogy ellenőrizzük,
mennyire hibátlan az anyag (az "üres" linkek kikeresésére rengeteg jó
shareware és freeware program van a hálózaton) és szerkesszünk az együttes
használatot biztosító (ha szükséges akár többféle) tartalomjegyzéket.


           4. CD-ROM-ra írjuk a gyűjteményt

  Mint említettem az összegyűlt anyag 700 megabájt körüli volt, így az
adott  szerver  helyproblémáit is figyelembe véve (hiszen az eredeti
tükrözéseket közben is megtartottuk) jó megoldásnak látszott, hogy az egész
kollekciót CD-ROM-ra írjuk. Mivel az volt a cél, hogy ezt esetleg később
gond nélkül vissza tudjuk másolni a szerver winchesterére ill. más módon
szolgáltatni tudjuk valamelyik unixos szerverünk segítségével, ezért a Unix
file-struktúrával kompatibilis és amúgy is szabványos Rockridge CD formátum
mellett döntöttünk

  (Az adott példában szereplő anyag unix alatti előkészítésében és CD-re
írásában Zawiasa Róbert kollégámmal dolgoztunk együtt.)


   4.1 Formátumproblémák

  A CD-ROM formátumgondok onnan adódnak, hogy az Interneten található
anyagok - unixos szolgáltatójuk lévén - magától értetődően ismerik és
használják a DOS és a Windows világában ismeretlen hosszú file- és
alkönyvtárneveket és persze a kis- és nagybetűt megkülönböztető írásmódot.
Az eredeti ISO 9660 szabványú CD-fölírási szabvány ezt nem ismerte,
ragaszkodott a 8+3 formulához. A hosszú és vegyes írásmódú filerendszer
ugyan hamarosan CD-re írható lett a Rockridge kiterjesztés révén. Ezt a
szabványt azonban nem használják a Microsoft operációs rendszerek, hanem
saját  kiterjesztésekkel  kísérleteznek,  így  a  Joliet  ill.  Romeo
formátumokkal. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy minden rendszer számára
jól olvasható (hosszú filenevekkel is operálni tudó) filerendszer ma nem
létezik CD-én. Az összefüggések hosszas magyarázata helyett nézzünk meg egy
táblázatot:


----------------------------------------------------------------------------
Filerendszer   DOS  Windows Windows Windows Windows Mac   Unix
             3.11   '95   NT 3.51 NT 4.0
----------------------------------------------------------------------------
ISO 9660 8+3   Igen  Igen   Igen  Igen   Igen   Igen   Igen
----------------------------------------------------------------------------
Más MS-DOS 8+3  Igen  Igen   Igen  Igen   Igen   Igen   Igen
----------------------------------------------------------------------------
Joliet
(Adaptec Toast,  Igen, Igen,                Igen,  Igen,
Easy CD Creator, rövid rövid   Igen  Nem   Igen   rövid  rövid
Easy CD Pro 95)  névvel névvel               névvel  névvel
----------------------------------------------------------------------------
Joliet
(CD Creator 2.x) Nem  Nem    Igen  Nem   Igen   ?     ?
----------------------------------------------------------------------------
ún. long file
name mód (Easy  Nem  Nem    Igen  ?    Igen   ?     ?
CD Creator)
----------------------------------------------------------------------------
Romeo (Easy                         Igen,  Vegyesen
CD Pro 95)    Nem  Nem    Igen  Igen   Igen  ha 31  látszik
                                karakternél
                                rövidebb
----------------------------------------------------------------------------
Macintosh HFS
(Adaptec Toast)  Nem  Nem    Nem   Nem   Nem    Igen  Nem
----------------------------------------------------------------------------
UDF                Igen,      Igen,   Igen,
(DirectCD)    Nem  Nem    spec.  Nem   spec.   spec.  ?
                  driverrel    driverrel driverrel
----------------------------------------------------------------------------
ISO 9660 Level3
(DirectCD     Nem  Nem    Igen  ?    Igen   Nem   ?
for Windows)
----------------------------------------------------------------------------
Rockridge
(mint Unix alatt Igen, Igen,   Igen,  Igen,  Igen,
legenerált image rövid rövid   rövid  rövid  rövid   ?    Igen
felírva)     névvel névvel  névvel névvel  névvel
----------------------------------------------------------------------------

     (A táblázat a http://www.adaptec.com/tools/compatibility
     site adatainak felhasználásával készült. Sajnos az OS/2-ről
     nincsenek közelebbi információim, de a Rockridge formátumot
            a hírek szerint nem ismeri.)


   4.2 Mi a megoldás?

  Mint az jól látható, sajnos igazi korrekt megoldás jelenleg nincsen.
Szögezzük le elöljáróba, amikor már hozzá kell nyúlni az anyaghoz név- és
filestruktúra szinten, az sok bajnak lehet okozója. Viszont elképzelhető,
hogy másképpen nem boldogulunk. Ha teljesen biztonsággal akarunk eljárni, az
egész anyagot át kellene dolgoznunk kézzel 8+3-as formátumúvá, hogy ti.
"azzal biztos nem lesz baj". De képzeljük ezt el 8-10.000 file esetében! S
akkor még a html-be ágyazott linkek kusza szövedékéről nem is volt szó.

  Erre a gondra is találunk azonban a világhálón egy célprogramot, a
shareware disztribúcióval terjesztett "HTML Rename!" nevűt. Ez a 32 bites
Windows-os  program  nem  csupán  a  file-ok átnevezését, automatikus
lerövidítését végzi el, hanem közben ennek megfelelően átalakítja a html
lapokban a hivatkozásokat is. Más hasonló programok közül ezt találtam
legbiztosabban működőnek. Különleges tulajdonsága még, hogy olyan speciális
kérdéseket is megoldhatunk vele "útközben", mint pl. a Mac vagy 32 bites
Windows filestruktúrának megfelelő átnevezések.

  Természetesen tudomásul kell vennünk, hogy a HTML Rename! "véglegesen"
átalakítja anyagunkat, ezért a művelet teljes befejeztéig ne töröljük az
eredeti tükrözött vagy letöltött anyagot


             5. Szolgáltatás a hálózaton

  Elkészült anyagunkat általában csak magánhasználatra szánjuk, hiszen nem
valószínű, hogy az összes forráshelyről engedélyt kértünk, s a belső iskolai
használat miatt erre szükség sem nagyon van. Mindenesetre, ha nyilvánosság
számára készítjük a szolgáltatást, ne feledkezzünk el a hálózaton is létező
szerzői  jogi kérdésekről, s tanulmányi/iskolai használatra hivatkozva
kérjünk ingyenes hozzájárulást, amit a szerverünkön jól látható helyen és a
források megjelölése mellett helyezzünk el!

  Ha a nyilvánosság számára nem is, de felmerülhet az igény, hogy az
iskolai intranet hálózatban mások számára is elérhetővé tegyük az anyagot.
Windows NT szerver esetében a winchesteren tárolt anyag, vagy a megfelelő NT
verzió alá felírt CD különösebb nehézség nélkül elérhető, ha vállaljuk az
átírás és javítás igen munkaigényes és kockázatos módját (ami meg a
célszoftver alkalmazásával sem föltétlen egyszerű).

  Érdemes itt röviden még arra is kitérni, hogy az ilyen nagy terjedelmű
anyagok összeszerkesztése igen nagy figyelmet igényel, s kézi munkával
nagyon nehezen megoldható. Ezért érdemes azokat a világhálón (az említett
shareware helyeken pl.) fellelhető ellenőrző szoftvereket használnunk,
amelyek egyenként kontrollálják a hibás linkeket és kigyűjtik a hiányzó
képek és hivatkozások listáját stb.

  Jóval egyszerűbb és az eredeti struktúrákat legjobban megőrző mód
azonban, ha az elkészült anyagot az említett Rockridge formátumban írjuk fel
CD-re, és így szolgáltatjuk. Ennek elkészítésre és szolgáltatására is
kiválóan alkalmas a Linux. Ezzel egyrészt könnyedén legyárthatunk egy a
Rockridge szabványú CD kiterjesztésnek megfelelő image file-t, amelyet aztán
bármelyik CD-ROM író programmal felírhatunk egy nyers CD-re. Az így
elkészült  CD-t  egyszerű  mountolással  részévé  tehetjük  a linuxos
webszerverünk file-rendszerének, így az - pl. egy szimbolikus linkkel -
bárhova beilleszthető a saját web-struktúrába. A mai nagy sebességű CD-ROM
meghajtók lehetővé teszik, hogy viszonylag nagyszámú kliens egyszerre érje
el az adott CD tartalmát.

  Az már az elérhetőség és a nyilvános link kérdése, hogy adunk-e
lehetőséget  arra, hogy kívülről, az egész Internet közösség számára
láthatóvá tegyük művünket, vagy megelégszünk egy "láthatatlan", csak a
szűkebb közösség által ismert URL megadásával.

                          Szeged, 1998. április 13.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.