Dimenzió #21

Magyar nők a dualizmus korában

(történelem)

                5. Tudós nők

  A leányneveléssel, a nők egyetemre kerülésével összefüggő volt a nők
tudományokban  betöltött szerepének vizsgálata. A különféle újságokban
rendszeresen közöltek életrajzi leírásokat olyan tudós nőkről, akik kivívták
kortársaik tiszteletét. Bár kétségkívül kevesen vélekedtek úgy, mint Maczki
Valér, aki felolvasásában azt mondta, hogy

    "A világ megismeréséből kihagyni a nőt annyi, mint fél szemmel
   nézni a világot" [114],

a "kivételes" nőkről szóló hiradásokat vélhetőleg sokan elolvasták. Híres
természettudós nők (pl. Mary Somerville, Mary Curie), írónők, világutazók,
művelt uralkodónők életéről szóló leírások rendszeresen olvashatóak voltak a
"Vasárnapi Újság", az "Új Idők" és egyéb lapok hasábjain. A századvég magyar
kutatónői, doktorasszonyai is megjelentek az újságokban, például 1899-ben
sziporkázó stílusban írt a régésznőről, Torma Zsófiáról az "Új Idők"
újságírója.

    "A konzervativizmus ijedten csapja össze a kezét, és elképedten
   néz, hol az égre, hol Kolozsvár felé... Nagy esemény történet a
   kincses városban és pedig olyan esemény, mely nagy haladást jelent
   a nőemancipáció terén. A kolozsvári tudományegyetem tiszteletbeli
   doktorságot  adott egy nőnek s a király jóváhagyta. Micsoda
   forgandóság! Nemrég még két sárkány őrízte az asszonytól az egyetem
   kapuit, ma már megnyílt a legbelsőbb szentély is előtte, az asszony
   doktor, sőt tiszteletbeli doktor." [115]

A lap egy másik száma Hugonnay Vilmáról írt, akiről megállapították, hogy

    "soha regényt nem olvasott, de annál többet foglalkozik folyton
   orvosi könyvekkel és szaklapokkal." [116]

  A fentebb idézett Maczki Valér hihetetlenül modern szellemben írt a női
tudósokról. Megállapította azt, hogy a nőnek joga van bírálat tárgyává tenni
a férfi elme termékeit, a férfias jellegű tudomány vívmányait, melyek neki
helyet, kötelességet jelölnek ki élete körében.

    "Majd ha a nők milliói, majd ha emberöltők női megnyilatkoznak s
   a tudomány és élet nagy kérdéseinek minden oldalát megvilágítják,
   azokba melegséget, változatosságot, a nőiség varázsát lehelik,
   halad biztosan a tudomány célja felé." [117]

  A századelőn a lapok többször is hírt adtak olyan feltalálónőkről, akik
valamilyen gépeket, tárgyakat szabadalmaztattak. A "Vasárnapi Újság" egyik
cikke szerint 1913-ban a londoni hivatalban 1800 nők által "feltalált"
tárgyat  jegyeztek  be:  a  konyhai eszközök mellett hajópáncélzatot,
borotvakészülékeket,  sőt új rendszerű repülőgépet kísérleteztek ki a
korábban a természettudományokból kiszorított nők. [118] Ez természetesen
még  korántsem  jelentette egyenrangúságukat a férfi feltalálókkal és
tudósokkal. A tudós társaságok például világszerte még a XX. század elején
is általában elzárkóztak attól, hogy soraikba nőket is befogadjanak.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2024
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.