Dimenzió #21

Magyar nők a dualizmus korában

(történelem)

                 Jegyzetek

 [1] Ferge Zsuzsa: Biologikum és nemek közötti egyenlőség (In: Nők és
   férfiak - Hiedelmek, tények Szerk.: Koncz Katalin, MNOT, Kossuth, Bp.,
   1985.) 73. o. A szociológusnő kiemelte például azt a tényt, hogy a XX.
   század emancipációs hullámai idején a nagypolitika nem számolt a
   biologikummal, és ennek következményei még ma sem láthatóak világosan.

 [2] Erről számos korabeli és újabb időkben született könyv ír, például
   Nancy F. Cott: The Bonds of womanhood - "Woman's Sphere" in New
   England 1780-1835 (Yale University Press, New Haven and London, 1977.)

 [3] Több  szerző is vizsgálta a nő teremtéséről  szóló mítoszokat,
   történeteket. Két francia szerző művében is olvashatunk erről a
   témáról: például: Jean Delumeau: La peur en Occident (Fayard, Paris,
   1978.) 400-403. o. és Pierre Darmon: Mythologie de la femme dans
   l'Ancienne France (Paris, 1979.) 17-20. o.

 [4] A két nemet jellemző élettani különbségekről (In: Természettudományi
   Közlöny, 1869. I. évf.) 427. o. V. ö.: Czeizel Endre: A nők biológiai
   "természete" és társadalmi lehetőségei (In: Nők és férfiak... i. m.)

 [5] Szabó Richard: Nők világa (Petrik Géza kiadása, Pest, 1871.) 19-20. o.

 [6] Somogyi Géza: A nőkérdés hazai viszonyainkra való tekintettel (Igló,
   1879.) 2-4. o.

 [7] Paedagógiai encyclopaedia  -  különös  tekintettel  a népoktatás
   állapotára (Szerk.: Verédy Károly; Athenaeum, Bp., 1886.) 733. o.

 [8] "A nők agyveleje..." (In: Vasárnapi Újság, 1881. febr. 6. XXVIII/6.
   sz.) 87. o.

 [9] Uott. 87. o.

[10] "Hogy a nőknek szakálluk nincs..." (In: Vasárnapi Újság, 1882. okt. 1.
   XXIX/40.) 636. o.

[11] "A nők izomerejének..." (In: Vasárnapi Újság, 1883. jún. 17. XXX/24.)
   388. o.

[12] "A nő közelebbi..." (In: Vasárnapi Újság, 1885. nov. 8. XXXII/45.)
   724. o.

[13] A nő közelebbi... i. m. 724. o.

[14] Többek között például a fentebb már említett P. Darmon foglalkozott
   ezzel a kérdéssel, de találhatunk példákat a Bölcsességek könyve
   (Gondolat, Bp., 1982.) vagy más, régebbi és újabb kötetekben is a
   nőkről szóló gúnyos megjegyzésekre, közmondásokra.

[15] In: Pécsi Közlöny, 1896. dec. 25. 6. o.

[16] Baboss László: Nők könyve - Amulettek a nők szellemi, erkölcsi és
   társadalmi életéből (Fishel, Nagy-kanizsa, 1902.) 57. o.

[17] Baboss, 1902. i. m. 63. o.

[18] Ifj. Dumas: "Szavazó nők" (In: Élet, 1892. júl. 31. II/31.) 495. o.

[19] August Bebel: A nő és a szocializmus (Kossuth, Bp., 1976.) 193-205. o.

[20] Harkányi Ede: A holnap asszonyai (Politzer, Bp., 1905.) 5. o.

[21] A férfi és nő szaglóereje (In: Természettudományi Közlöny, 1900. jan.
   XXXII. k.) 38. o.

[22] Sz. Z.: A női arcz esztétikájához (In: Vasárnapi Újság, 1909. XI. 28.
   56/48.) 995. o.

[23] N. Szegvári Katalin: Út a nők egyenjogúságához (MNOT, Kossuth, Bp.,
   1981.) 52. o.

[24] N. Szegvári K.: Út a nők... i. m. 53. o.

[25] "Életiskola" (In: Nővilág, 1861. jan. 15. V/2.) 27. o.

[26] Medve Imre: Magyar gazdasszony teendői a közéletben, házban és
   konyhában (Heckenast, Bp., 1872.) 19. o.

[27] Dapsy László: A szaporodás társadalmi tényezői (In: Természettudományi
   Közlöny, 3. kötet, Pest, 1871. 174. o.

[28] John Stuart Mill: A nő alárendeltsége (Szatmár, 1876.)

[29] Mill i. m. 48. o.

[30] Dr. Sikor József: Házasodjunk! (Franklin, Bp., 1876. - Közhasznú
   Családi Könyvtár sorozat, 14. kötet) 33. o.

[31] Uott. 56. o.

[32] Például az alábbiakkal: Egy emancipált nő I-II. (regény) (Bartalits,
   Pest, 1865.); A magyar nők házi naptára I. évf. (Szerk. B. I.,
   Heckenast, Pest, 1869.); A nők hivatása (Heckenast, Pest, 1870.); A
   divat szélsőségei (Franklin, Bp., 1876. Közhasznú Családi Könyvtár
   sorozat 13. k.); Gyakorlati széptan - Tekintettel a házi életre
   (Franklin, Bp., 1876. Közhasznú Családi Könyvtár sorozat 15. k.); A
   mindennapi életből - a nőknek I-II. (Franklin, Bp., 1876.) stb.

[33] Beniczky Irma: A nők hivatása (Heckenast, Pest, 1870.) 126-134. o.

[34] Somogyi Géza: A nőkérdés hazai viszonyainkra való tekintettel (Igló,
   1879.)

[35] Lewald Fanni levelei a nők munkaképesítéséről (Vodianer F., Pest,
   1872.) 66-67. o.

[36] Hampelné Pulszky Polyxénia: A nőkérdéshez (In: Élet, 1892. márc. 15.
   II/4.) 147. o.

[37] Idézi: "Az asszony lélektanáról" (Írta: Egy "firkáló hölgy") (In:
   Nemzeti Nőnevelés, 1883. márc. IV/3.) 214-221. o.

[38] Uott. 214-221.o.

[39] Egy firkáló hölgy... i. m.

[40] "A nőktől a lelket..." (In: Vasárnapi Újság, 1883. márc. 4. XXX/9.)
   140. o.

[41] Uott. 140. o.

[42] Ezt a kérdést fejtegeti többek között Sheila Hardy is "The Diary of a
   Suffolk Farmer's wife 1854-69" (MacMillan Academic And Professional
   Ltd., London, 1992.) című könyvének bevezetőjében.

[43] "Asszonyok" (In: Új Idők, 1897. jan. 17. III/4.) 89. o.

[44] Tutsek Anna: A nőkről (In: Új Idők, 1896. ápr. 12. II/16.) 374-375. o.

[45] Katolikus Lexikon III. (Szerk.: Bangha Béla; Magyar Kultúra K., Bp.,
   1932.) 418. o.

[46] Uott. 419. o.

[47] Magyar nők évkönyve, I. évf. Szerkesztette: Emilia (Engel és Mandello,
   Pest, 1861.) 124- 130. o.

[48] Beniczky Irma: A nők hivatása (Heckenast, Pest, 1870.) 9. o.

[49] Uott. 143. o.

[50] Beniczky I.: A nők hivatásáról, 1870. i. m. 8. o.
[51] Beniczky Irma:  Gyakorlati széptan - Tekintettel a házi életre
   (Franklin, Bp., 1876.) 21-23. o.

[52] Szabó Richard: Nők világa, 1871. i. m. 107-110. o.

[53] A nőkérdés - Cikkgyűjtemény - A Mária Dorothea-egylet tíz éves
   fennállásának ünnepére (Kiad.: Csáky Albinné, Bp., 1895.) 7. o.

[54] A nőkérdés... i. m. 31. o.

[55] Uott. 68. o.

[56] Mayer Béla: A nőkérdés keresztény szempontból tekintve (Bp., 1902.)
   6. o.

[57] Charlotte Perkins Gilman: A nő gazdasági helyzete - A férfi és nő
   közötti gazdasági viszonyról, mint a társadalmi evolúció tényezőjéről
   (Politzer, Bp., 1906.)

[58] Ignotus: Emma asszony levelei i. m. 274-275. o.

[59] "Gondolat-olvasás" (In: Pécsi Közlöny, 1898. márc. 20.) 5. o.

[60] In: Pécsi Közlöny, 1898. ápr. 13. 4-5. o.

[61] "Párbajozó nők" (In: Új Idők, 1896. szept. 13. II/38.) 227. o.

[62] Párbajozó nők... i. m. 228. o.

[63] "A nők boldogságáról"  (In: Új Idők,  1897. máj. 30. III/23.)
   498-500. o.

[64] L.: Kybalová, Ludmila - Herbenová, Olga - Lamarová, Milena: Képes
   divattörténet (Corvina, Bp., 1977.)

[65] L. pl.: Le donne in Europa... i. m. és Fuchs, Eduard: Die Frau in der
   Karikatur (Langen, München, 1907.) rajzai.

[66] Schweiger-Lerchenfeld Amand: A nővilág (Mach H. és társa, Bp., 1882.)
   (Továbbiakban: SLA, 1882.)

[67] SLA, 1882. i. m. 566. o.

[68] SLA, 1882, i. m. 566-567. o.

[69] Joyce Thomas Atho: Women of all nations (Popular Ed., London, 1910.)
   (Továbbiakban: Atho, 1910.)

[70] Atho, 1910, i. m. 108. o.

[71] Szalai Pál: A magyar nők védelméről (Markovits és Garai testvérek,
   Bp., 1901.)

[72] Hírek (In: Újság 1907. január 27.)
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2024
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.