Dimenzió #21

Magyar nők a dualizmus korában

(történelem)

           'Ambrus Attiláné dr. Kéri Katalin':
               ( carry@iqdepo.hu )


     M a g y a r  n ő k  a  d u a l i z m u s  k o r á b a n

               (1867-1914 között)               - PhD értekezés -
              (JPTE-BTK, Pécs, 1997.)


        Konzulens: Dr. Majoros István egyetemi docens

          Lektor: Koncz Katalin egyetemi docens
              Ladányi Andor egyetemi docens
          Az elektronikus változatot készítette:
              Ambrus Attila József
              (alex@iqdepo.hu    )

    |----------------------------------------------------------|
    |     Copyright (c) 1997. Dr. Kéri Katalin      |
    |                             |
    | All rights reserved. Permission is granted to make and |
    | distribute verbatim copies of this document provided |
    | the copyright notice and this permission notice are |
    | preserved on all copies. Feel free to upload to your |
    |       favorite BBS or Internet server!       |
    | Minden jog fenntartva. Az eredetivel azonos másolatok |
    | készítése és terjesztése engedélyezett, feltéve, hogy a |
    | copyright megjegyzést és ezen engedélyező megjegyzést |
    | változatlanul megtartanak minden másolaton. Szabadon |
    |  felmásolhatja kedvenc BBS vagy Internet szerverére!  |
    |----------------------------------------------------------|
                TARTALOMJEGYZÉK

Előszó .................................................................  1

I. A nőtörténet forrásairól ............................................  4
  1. Elsődleges és másodlagos források ................................  4
  2. Feldolgozások, monográfiák .......................................  7
  3. Az értekezéshez használt források ................................  8
  4. A kutatás helyszínei ............................................. 10
  5. Alapművek a nőkérdésről a XVIII-XIX. században ................... 12
  6. A női sajtó története ............................................ 23
   a./ Európában és Amerikában ...................................... 23
   b./ Magyar női lapok ............................................. 29
   c./ Egyéb magyar lapok a nőkről .................................. 34
  7. A népszámlálási adatok, mint források ............................ 37

II. Korabeli vélemények a nőkről, a nőkép alakulása .................... 40
  1. Általános alapvetések ............................................ 40
  2. Biológiai, fizikai, pszichológiai leírások ....................... 43
  3. A nő hivatásáról ................................................. 58
  4. Nőábrázolás a korabeli karikatúrákon ............................. 64
  5. Így látták a magyar nőket külföldön .............................. 66

III. A nőemancipációs törekvések ....................................... 71
  1. Európa és Magyarország a XIX. század végén - XX. század elején ... 71
  2. A nők száma és aránya a dualizmus-kori magyar társadalomban ...... 74
  3. A nőemancipációval kapcsolatos alapfogalmak ...................... 76
  4. Az emancipációs mozgalmak korszakolása ........................... 79
  5. A nők jogi helyzete .............................................. 84
  6. Politikai jogok .................................................. 88
  7. Nőegyletek ....................................................... 102
   a./ Nemzetközi egyletek, szervezetek ............................. 102
   b./ Magyar egyletek .............................................. 103
   c./ A Feministák Egyesülete ...................................... 109

IV. A leánynevelés ..................................................... 115
  1. Műveltségi viszonyok és az oktatásügy mutatói .................... 115
  2. A leánynevelésről ................................................ 120
  3. A középiskolai képzés ............................................ 129
  4. A nők egyetemi képzése ........................................... 139
  5. Tudós nők ........................................................ 155

V. Női munkavállalás ................................................... 157
  1. Európai helyzet .................................................. 157
  2. Női munka Magyarországon ......................................... 164
   a./ A főbb változások ............................................ 164
   b./ Nők munkavállalása a statisztikák tükrében ................... 165
  3. Korabeli vélemények a női munkavállalásról ....................... 170
  4. A nők bérezése ................................................... 178
  5. Gyermekvállalás, nővédelmi intézkedések .......................... 181
  6. A munkásszervezetek és a nők ..................................... 185

VI. A nők életmódja .................................................... 187
  1. Otthoni elfoglaltságok, házimunkák ............................... 187
  2. Szabadidő eltöltése, szórakozási módok; női sport ................ 192
  3. A divat .......................................................... 207

Összegzés .............................................................. 215
Mellékletek ............................................................ 220
Felhasznált források .................................................. I-X
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.