Dimenzió #20

Csillagnézők

(csillagászattörténet, csillagászat, űrkutatás, fizika, asztrofizika)

               Dr. Szatmáry Károly:

      JATE Kísérleti Fizikai Tanszék (tudományos főmunkatárs)

         CSILLAGÁSZATI ÉS ŰRKUTATÁSI SZAKIRODALOM


                  ''Könyvekď0


 1. Hédervári Péter: A Hold fizikája, Gondolat 1962

 2. Gauser Károly - Sztrókay Kálmán: Az ember és a csillagok, Tankönyvk.
   1963

 3. Jánossy Lajos: Kozmikus sugárzás, Gondolat 1963

 4. Novobátzky Károly: A relativitás elmélete, Tankönyvk. 1963

 5. Couderc Paul: A csillagászat története, Gondolat 1964

 6. Kulin György - Róka Gedeon: A Világegyetem, Gondolat 1965

 7. Plavec M.: A csillagok világa, Gondolat 1965

 8. Kiepenheuer K. O.: A Nap, Gondolat 1967

 9. Nagy Ernő: Tíz év űrkutatás, Kossuth 1967

 10. Rosino L.: A csillagok fizikája, Gondolat 1967

 11. Jánossy Lajos: Relativitáselmélet és fizikai valóság, Gondolat 1969

 12. Róka Gedeon - Kulin György (szerk.): Csillagászati kisenciklopédia,
   Gondolat 1969

 13. Bitó János - Sinka József: Utak a kozmoszba, Kossuth 1970

 14. Hédervári Péter: A Hold - és meghódítása, Gondolat 1970

 15. Parnov Je. J.: A végtelenek keresztútjain, Kossuth 1971

 16. Marik Miklós - Ponori Thewrewk Aurél: Modern csillagászati világkép,
   Tankönyvkiadó 1972

 17. Ditfurth Hoimar v.: A Világegyetem gyermekei, Táncsics 1973

 18. Soucek Ludvik: A betlehemi csillag nyomában, Madách 1973

 19. Friedemann Christian: A Világegyetem (modern kozmogónia), Gondolat 1974

 20. Lindner Klaus: A csillagos ég, Gondolat 1974

 21. Taylor E. F. - Wheeler J. A.: Téridő-fizika, Gondolat 1974

 22. Végtelenség és Világegyetem (cikkgyűjtemény), Gondolat 1974

 23. Dorschner Johann: Van-e élet a Földön kívül?, Gondolat 1975

 24. Galambos Tibor: Emberek a világűrben, Kossuth-Táncsics 1975

 25. Gánti Tibor: A kvarkoktól a galaktikus társadalmakig, Kossuth 1975

 26. Klepesta Josef - Rükl Antonin: Csillagképek atlasza, Gondolat 1975

 27. Schalk Gyula: A planetárium, Gondolat 1975

 28. Gamow George: Topkins úr kalandjai a fizikával, Gondolat 1976

 29. Hey James Stanley: Rádiócsillagászat, Gondolat 1976

 30. Hédervári Péter - Marik Miklós - Pécsi Tibor: A Vénusz és a Mars
   ostroma, Gondolat 1976

 31. Jastrow Robert: Vörös óriások és fehér törpék, Gondolat 1976

 32. Kulin György: Mit mondanak a csillagok?, Gondolat 1976

 33. Landau L. D. - Lifsic E. M.: Elméleti fizika II., Tankönyvk. 1976

 34. Sklovszkij J. Sz.: Világegyetem, élet, értelem, Gondolat 1976

 35. Szécsényi-Nagy Gábor: Túl a Tejútrendszer határain, Gondolat 1976

 36. Beck Mihály: Tudomány - áltudomány, Akadémiai 1977

 37. Bernal John D.: A fizika fejlődése Einsteinig, Gondolat 1977

 38. Érdi Bálint - Tihanyi László - Szécsényi-Nagy Gábor: Csillagászati
   feladatgyűjtemény, ELTE jegyzet, Tankönyvk. 1977

 39. Érdi Bálint: Égi mechanika I., ELTE jegyzet, Tankönyvk. 1977

 40. Fercsik János: A relativitáselmélet szemlélete, Magvető 1977

 41. Müller Berndt: A csillagászat alapjai, Gondolat 1977

 42. Rebrov M. F. - Gilberg L. A.: Szojúz-Apolló, Műszaki 1977

 43. Schalk Gyula: Planetárium és csillagászat, Gondolat 1977

 44. Zonn Wtogzimierz - Milewska Elwira: Csillagászat, Móra 1977

 45. Bérczi Szaniszló: Planetológia, ELTE jegyzet, Tankönyvk. 1978

 46. Einstein Albert: A speciális és általános relativitás  elmélete,
   Gondolat 1978

 47. Érdi Bálint: Égi mechanika III., ELTE jegyzet, Tankönyvk. 1978

 48. Hoyle Fred: Stonhenge-től a modern kozmológiáig, Magvető 1978

 49. Jefremov J. Ny.: A Világmindenség mélységeiben, Gondolat 1978

 50. Lánczos Kornél: Einstein évtizede (1905-1915), Magvető 1978

 51. Marx György: Életrevaló atomok, Akadémiai 1978

 52. Whitney Charles A.: A Tejútrendszer felfedezése, Gondolat 1978

 53. Asimov Isaac: A Hold tragédiája, Kozmosz könyvek 1979

 54. Barcza Szabolcs: A csillagok élete, Gondolat 1979

 55. Barta  György  -  Balázs Béla: Kozmikus fizika, ELTE jegyzet,
   Tankönyvkiadó 1979

 56. Kőháti Attila: Az űrkutatás a Föld szolgálatában, Gondolat 1979

 57. Marik Miklós:  Fejezetek az elméleti asztrofizikából, ELTE jegyzet,
   Tankönyvk. 1979 (2.kiadás)

 58. Szécsényi-Nagy Gábor: Tájékozódás a csillagos égen, Tankönyvk. 1979

 59. Ambarcumjan V. A.:  Az Univerzum kutatásának filozófiai kérdései,
   Gondolat 1980

 60. Balázs Béla - Fényes Imre - Géczy Barnabás - Horváth József: Mi az
   idő?, Gondolat 1980

 61. Balázs Béla - Marik Miklós: A csillagászat elemei, ELTE jegyzet,
   Tankönyvkiadó 1980 (7.kiadás)

 62. Dorschner Johann: A bolygók - a Föld testvérei?, Gondolat 1980

 63. Hédervári Péter: Csillagunk: a Nap, Magvető 1980

 64. Kulin György - Róka Gedeon (szerk.): A távcső világa, Gondolat 1980

 65. Menzel Donald: Csillagászat, Gondolat 1980

 66. Szabó József - Borsy Zoltán: Csillagászati földrajz, KLTE jegyzet,
   Tankönyvk. 1980

 67. Almár Iván - Horváth András (szerk.): Űrhajózási lexikon, Akadémiai-
   Zrínyi 1981

 68. Brooks J. - Shaw G.: Az élő rendszerek eredete és fejlődése, Gondolat
   1981

 69. Érdi Bálint: Égi mechanika II., ELTE jegyzet, Tankönyvk. 1981

 70. Gábris Gyula - Marik Miklós: Csillagászati földrajz, ELTE jegyzet
   Tankönyvkiadó 1981 (2.kiadás)

 71. Hermann D. B.: Az égbolt felfedezői, Gondolat 1981

 72. Horváth József (szerk.): Filozófia és szaktudományok, Kossuth 1981

 73. Kiss Imre: Csillagászati bibliográfia (1945-1979), Debrecen 1981

 74. Nagy István György: Űrhajózás, Kolibri könyvek, Móra 1981

 75. Norwood Joseph: Századunk fizikája, Műszaki 1981

 76. Omnés Roland: A Világegyetem és átalakulásai, Gondolat 1981

 77. Sklovszkij  J. Sz.: Csillagok (születésük, életük, pusztulásuk),
   Gondolat 1981

 78. Balázs Béla - Érdi Bálint - Marik Miklós - Szécsényi-Nagy Gábor - Vízi
   Zsuzsanna: Bevezetés a csillagászatba, ELTE jegyzet, Tankönyvkiadó 1982
   (2. kiadás)

 79. Balázs Béla - ifj.Bartha Lajos - Marik Miklós: Csillagászat-történet,
   Életrajzi Lexikon (A-Z), TIT Budapesti Szervezet 1982

 80. ifj.  Gazda  István  -  Marik Miklós: Csillagászattörténeti ABC,
   Tankönyvkiadó 1982

 81. S. Tóth László: Gyakorlatok csillagászati tudománybarát körök számára,
   TIT Budapesti Szervezete 1982

 82. Weinberg Steven: Az első három perc, Gondolat 1982

 83. Berkes Péter: Égi utazók, Móra 1983

 84. Farkas Henrik: Fantasztikus természetrajz, Kossuth 1983

 85. Galambos Tibor: A világűr képekben, Móra 1983

 86. Heckmann Otto: Csillagok, kozmosz, világmodellek, Gondolat 1983

 87. Hédervári Péter: Üstököskutatás az űrkorszakban, Magvető 1983

 88. Hédervári Péter: A Naprendszeren innen és túl, Népszava 1983

 89. Mitton Simon: A Rák-köd, Gondolat 1983

 90. Pető Gábor Pál: A repülő csészealjak rejtélye, Magvető 1983

 91. Földünk a Szaljut-6 fedélzetéről, Műszaki-Masinosztroenyie 1983

 92. Csaba György Gábor: Csillagászati megfigyelések, fakult. modul a gimn.
   IV.o. számára, Műszaki 1984

 93. Csaba György Gábor: Sorsunk és a csillagok, TIT Planetárium é.n.

 94. Csaba György Gábor: Ikarosztól a Szputnyik-1-ig, TIT Planetárium é.n.

 95. Fodor L. István: Földön kívüli élet, Natura 1984

 96. Hédervári Péter: Képes csillagvilág, Móra 1984

 97. Kelemen János: Csillagászati gyakorlatok, Tankönyvk. 1984

 98. Kulin György: Távcsövek házi építése, TIT Uránia 1984

 99. S. Tóth László: A csillagok országútja, Móra 1984

100. Both Előd - Horváth András: Űrkutatás, fakult.modul a gimn. IV. o.
   számára, Műszaki 1985

101. Ferris Timothy: A vörös határ (A Világegyetem szélének kutatása),
   Gondolat 1985

102. Horváth András - Szalma Sándor (szerk.): A Halley-üstökös, Uránia 1985

103. Karsay Ferenc: Csillagászati  és földrajzi helymeghatározás, ELTE
   jegyzet, Tankönyvk. 1985 (2. kiadás)

104. Kaufmann W. J.: Relativitás és kozmológia, Gondolat 1985

105. Mallas J. H. - Kreimer E.: A Messier-album, Gondolat 1985

106. Némedi István: Asztronautikai feladatok, fakult.modul a gimn. IV. o.
   számára, Műszaki 1985

107. Sajó Péter - Zombori Judit: Az űrkutatás negyedszázada, TIT Planetárium
   1985

108. Varga D. - Varga A. (szerk. D. Nagy Éva): Ég és Föld, Móra 1985

109. Csaba György Gábor: Csillagjóslás (Legenda és valóság), Minerva 1986

110. Csízió, vagyis a csillagászati tudománynak rövid és értelmes leírása,
   Mezőgazdasági 1986

111. Drössler Rudolf: Amikor a csillagok istenek voltak, Kossuth 1986

112. Hédervári Péter: Ismeretlen (?) Naprendszerünk, Kossuth 1986

113. Makra Zsigmond: Űrhajózás holnapután, Gondolat 1986

114. Mitton Simon: A nappali csillag (Napunk története), Gondolat 1986

115. Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete, Gondolat 1986

116. Szécsényi-Nagy Gábor: A Naprendszer parányai, Gondolat 1986

117. Tihanyi László: A kalap és a galaxis, Reflektor 1986

118. Asimov Isaac: A robbanó Napok, Gondolat 1987

119. Almár Iván: Jövőnk és a világűr, Kossuth 1987

120. Csaba György Gábor: Kalandozás az égbolton, Gondolat 1987

121. Gorelik G. J.: Miért háromdimenziós a tér?, Gondolat 1987

122. Weisskopf Victor F.: Tudás és csoda - A természet, ahogyan az ember
   megismerte, Gondolat 1987

123. Almár Iván: Mi dolgunk a világűrben?, Kossuth 1988

124. Both Előd: Űrkutatás, TIT Uránia CSITT 6.füzet 1988

125. Francis Peter: A bolygók, Gondolat 1988

126. Gábris Gyula - Marik Miklós - Szabó József: Csillagászati földrajz,
   Tankönyvkiadó 1988

127. Horváth Árpád: A távcső regénye, Műszaki 1988

128. Mizser Attila - Szőke Balázs (szerk.): Az észlelő amatőrcsillagász
   kézikönyve, Uránia-Meteor 1988

129. Ponori Thewrewk Aurél: A csillagászat története, TIT Uránia 1988

130. Ponori Thewrewk Aurél: A betlehemi csillag, TIT Planetárium é.n.

131. Ponori Thewrewk Aurél: Naptárunk története, TIT Planetárium é.n.

132. T„nczer Tibor: Műhold-meteorológia, Műszaki 1988

133. Urbán László (szerk.): Halhatatlan holdlakók, Múzsák 1988

134. Vilkoviszkij Ja.: A rejtélyes kvazárok, Gondolat 1988

135. Zeldovics  Ja.  B.  -  Blinnyikov Sz. J. -  Sakura Ny. J.: A
   csillagszerkezet és csillagfejlődés fizikai alapjai, Gondolat 1988

136. Both Előd: Csillagászati megfigyelési módszerek, TIT Uránia CSITT
   5. füzet 1989

137. Csaba György Gábor: Égitestek, Móra 1989

138. Érdi Bálint: Mesterséges holdak mozgása, ELTE jegyzet, Tankönyvk. 1989

139. Érdi Bálint: Égi mechanika, ELTE jegyzet, Tankönyvk. 1989

140. Hawking Stephen W.: Az idő rövid története (a Nagy Bummtól a fekete
   lyukakig), Maecenas 1989

141. Lóki József - Szabó József: Csillagászati földrajz gyakorlatok, KLTE
   jegyzet, Tankönyvk. 1989 (3.kiadás)

142. Marik Miklós (szerk.): Csillagászat, Akadémiai 1989

143. Marik Miklós: Helyünk a Világmindenségben, Tankönyvk. 1989

144. Szécsényi-Nagy Gábor: M 45, azaz a Fiastyúk, Gondolat 1989

145. Tombaugh C. W. - Moore P.: A sötétség bolygója (a Plutó felfedezésének
   története), Gondolat 1989

146. Vizgin V. P.: A modern gravitációelmélet kialakulása, Gondolat 1989

147. Almár Iván: Csillagászat a légkörön túlról, ELTE jegyzet, Tankönyvkiadó
   1990

148. Goldsmith Donald: Nemezis - A halálcsillag, Háttér 1990

149. Haber Heinz: A csillagok, Mi micsoda sor., Tessloff és Babilon 1990

150. Lovelock J. E.: GAIA - A földi élet egy új nézőpontból, Göncöl 1990

151. Lukács Béla: Utazások térben, időben és téridőben, 4D  sorozat,
   Akadémiai 1990

152. Rowan-Robinson Michael: Kozmikus tájkép, Gondolat 1990

153. Sagan Carl: Az Éden sárkányai (Tűnődések az emberi intelligencia
   evolúciójáról), Európa 1990

154. Székely László: Einstein kozmoszától a fölfúvódó Világegyetemig, ELTE
   1990

154a. Ábrahám János: Ember a légtéren túl, Albatrosz, Bukarest 1990

155. Bérczi Szaniszló: Kristályoktól bolygótestekig, Akadémiai 1991

156. Csaba György Gábor - Marik Miklós - Racskó György: Ifjú csillagászok
   kézikönyve, Tankönyvk. 1991

157. Föld és ég, Tudománytár gyermekeknek, Móra 1991

158. Horváth András - Szabó Attila: Űrhajózás-űrkutatás, Közlekedési Múzeum
   1991

159. Maury Jean-Pierre: Galilei, a csillagok hírnöke, Park K. 1991

160. Mitton Simon - Mitton Jacqueline: Bevezetés a csillagászatba, Gondolat
   1991

161. Ridpath Ian - Tirion Wil: Égi kalauz, Gondolat (Fürkész k.) 1991

162. Taracsák Gábor: A Tejútrendszer, Uránia Csillagvizsgáló 1991

163. Ashpole Edward: A Földön kívüli értelem kutatása, Akadémiai 1992 

164. Asimov Isaac: Útikalauz (Elmélkedések a Föld és az űr titkairól), Új
   Vénusz Kiadó 1992

165. Csaba Györgyné: Csillagászat az óvodában, Magy. Csill. Egy. 1992

166. Dupas Alain: A világűr felfedezése, Venezia 1992

167. Eugene T.: Égitestek, Phoenix Könyvkiadó 1992

168. Herrmann J.: SH-Atlasz, Csillagászat, Springer 1992

169. Moore  P.  -  Nicolson I.: A Nap és bolygói,  A Világegyetem
   enciklopédiája, Helikon 1992

170. Moore  P.  -  Nicolson  I.: A világűr titkai,  A Világegyetem
   enciklopédiája, Helikon 1992

171. Übelacker E.: A Nap, Mi micsoda sor., Tessloff és Babilon 1992

172. Übelacker E.: Az idő, Mi micsoda sor., Tessloff és Babilon 1992

173. Verdet Jean-Pierre: A csillagos ég titkai, Venezia 1992

174. Wolfe Tom: Az igazak, Háttér 1992

175. Both Előd: A Föld és a csillagok, Calibra 1993

176. Cserepes László - Petrovay Kristóf: Kozmikus fizika, ELTE jegyzet 1993

177. Eicher David J.: Az Univerzum (A csillagképek, ahogyan a Földről
   látjuk), Gabó Könyvkiadó 1993

178. Penrose Roger: A császár új elméje, Akadémiai 1993

179. Parker Steve: Galilei és a világegyetem, Magvető 1993

180. Parker Steve: Isaac Newton és a gravitáció, Magvető 1993

181. Ponori Thewrewk Aurél: Csillagok a Bibliában, Tertia 1993

182. Sagan Carl: Kapcsolat, Édesvíz 1993

183. Schalk Gyula: Idők-korok-naptárak, TIT Uránia 1993

184. Stonier Tom: Információ és az univerzum belső szerkezete, Springer 1993

185. Allégre Claude: Bevezetés a természettörténetbe, Európa 1994

186. Barrow John D.: A Világegyetem születése, Kulturtrade 1994

187. Beaumont Émilie - Marie-Renée Pimont: Csillagok és bolygók titkai,
   Venezia 1994

188. Both Előd: A Világmindenség, Móra 1994

189. Chis Gheorghe: Csillagászattan, XII. oszt. tankönyv, Bukarest 1994

190. Comins Neil F.: Mi lenne, ha ... ?, Panem-Grafo, 1994

191. Cooper W. A. - Walker E. N.: Csillagok távcsővégen, Gondolat 1994

192. Couper Heather - Henbest Nigel: A világűr atlasza, Gulliver 1994

193. Davies Paul: Az utolsó három perc, Kulturtrade 1994

194. Hobbs David: Űrhadviselés, Kossuth 1994

195. Macdonald Fiona: Albert Einstein, Talentum 1994

196. Meyer Charles: Holdkőzetek, ELTE 1994

197. Hunyadi László: Csillagászati és általános természeti földrajz, Calibra
   1994

198. Simon Tamás: Csillagászat és természetföldrajz, Alternativ Közgazdasági
   Gimnázium Alapítvány, 1994

199. Teres Ágoston: Biblia és asztronómia, Springer 1994 

200. VanCleave Janice: Csillagászat, SH Junior, Springer Hungarica 1994

201. VanCleave Janice: Földrajz, SH Junior, Springer Hungarica 1994

202. White Michael: Galileo Galilei, Talentum 1994

203. Davies Paul: Isten gondolatai, Kulturtrade 1995

204. Rükl Antonin: A világűr képes atlasza, Springer 1995

205. Sagan Carl - Druyan Ann: Elfeledett ősök árnyai, Európa 1995

206. Übelacker E.: A bolygók és az űrkutatás, Mi micsoda sor., Tessloff és
   Babilon 1995

207. Almár Iván - Both Előd - Horváth András: SH atlasz, Űrtan, Springer
   1996

208. Bartha  Lajos:  Kulin  György  munkássága  és  a  magyarországi
   amatőrcsillagász mozgalom, Magyar Csillagászati Egyesület 1996

209. Davies Paul: Egyedül vagyunk a Világegyetemben?, Kulturtrade 1996

210. Marx György: Atommagközelben, Mozaik 1996

211. Masson Claudine és Jean-Michel: Csillagok és bolygók, Passage 1996 

212. Ronan Colin: Megmagyarázzuk a Világegyetemet, Magyar Könyvklub-Helikon
   1996

213. Simon Tamás: Csillagászat, Alternativ Közgazdasági Gimnázium Kiadó 1996

214. Übelacker E.: Csillagképek és csillagjegyek, Mi micsoda sor., Tessloff
   és Babilon 1996

215. Horányi Gábor: Csillagászat, Calibra 1996

216. Juhász András (szerk.): Fizikai kísérletek gyűjteménye 3. kötet,
   Arkhimédész Bt.-Typotex 1996

217. Gulyás J. - Honyek Gy. - Markovits T. - Szalóki D. - Varga A.: Fizika,
   Modern fizika, Calibra 1996

218. Galántai  Zoltán:  Marscsatornák,  idegen  világok,  angyalok,
   földönkívüliek, Pesti Szalon 1996

219. Borvendég  Márta  -  Jámbor Balázs - Szabó Péter:  A Föld  és
   bolygótestvérei, földrajz tankönyv 7. o., Dinasztia Kiadó 1996

220. Horányi Gábor - Szegedi Mónika - Illés Márton (szerk.): A csillagok
   könyve avagy a könyvek csillaga, Tordas és társa Kft. 1997

221. Földrajzi és csillagászati fogalomtár, Intermix M. D. 1997

222. Übelacker E.: Otthonunk, a világegyetem, Mi micsoda sor., Tessloff és
   Babilon 1997

223. Ronan Colin: Megmagyarázzuk a tudományt, Magyar Könyvklub-Helikon 1997

224. Muirden James: Csillagok és bolygók, Elektra Kiadóház 1997

225. Almár Iván - Horváth András: újra a Marson, Springer 1997

226. Barcza Szabolcs: Csillaglégkörök fizikája, ELTE Eötvös Kiadó 1997

227. Kallós Károly: Csillagászati feladatgyűjtemény és segédlet, Novadat Bt.
   1997

228. Herrmann Joachim: Csillagok, Magyar Könyvklub 1997


                 ''Periodikákď0

  Csillagászati Évkönyv 1952-1990 Gondolat

  1990 - Magyar Csillagászati Egyesület

  Űrkaleidoszkóp (a Magyar Asztronautikai Társaság havi körlevele)

  Asztronautikai Tájékoztató (MANT évi kiadványa)

  Planetáriumi füzetek (TIT Budapesti Planetárium)

  Csillagászati Értesítő 1981-1987 TIT Csill. és Űrkut. Választmánya

  Fizika 1975 - Fizika 1981/82 (szerk. Abonyi Iván) Gondolat


                 ''Folyóiratokď0

  Meteor (Magy.Csill.Egyesület), Fizikai Szemle (ELFT)

  Természet Világa (TIT), Élet és Tudomány (TIT)

  Föld és Ég (TIT) 1991-ig, Androméda (Tertia) 1993

  Tudomány (Scientific American) volt


              ''Legfontosabb alapművek

       64, 67, 115, 140, 142, 168, 169, 170, 190, 207, 212
             + Csillagászati Évkönyvek


              Lezárva: 1998. január
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2024
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.