Dimenzió #20

Csillagnézők

(csillagászattörténet, csillagászat, űrkutatás, fizika, asztrofizika)

               MAGYAR CSILLAGNEVEK

(In: Kulin Gy. - Róka G.: A távcső világa, Gondolat, Bp., 1980, 790-793. o.)


  A  Távcső Világa 1941-es kiadásában is ismertettük a régi magyar
csillagneveket és csillaglegendákat. Tettük ezt azzal a szándékkal, hogy
továbbra is megőrizzük azokat, és egyben buzdítást adjunk az itt-ott még
fellelhető, de veszendőbe menő emlékek felkutatására. Most, amikor a
csillagászkodás egyre jobban terjed a falusi és tanyai környezetben is,
nagyobb a reményünk, hogy a régi csillagmesék őrzői kiegészítik az itt
következő anyagot.

  A  magyar  nép gazdag képzeletvilágának tükre a sok színes, ízes
csillagnév, és népünk természetszeretetének, szép gondolatainak kifejezői a
csillagmesék. Tisztában vagyunk azzal, hogy ez a gazdag anyag sem teljes:
Tudatosan kihagytuk azokat a magyar elnevezéseket, amelyek az idegen eredetű
nevek egyszerű fordításai (Kos, Bika, Ikrek stb.).

  Az ABC sorrendjében következő elnevezések után zárójelben találhatók a
különböző forrásokban talált azonosítások. E források: Ipolyi Arnold: Magyar
mithológia; Jankó János: Torda, Aranyosszék, Torockó, Kalotaszeg magyar
népe; Lugossy: Ősmagyar csillagisme; Kandra Kabos: Magyar mitológia; Kálmány
Lajos: Csillagok nyelvhagyományainkban; torockói Wigand Ede: Öreg csillagok.


               ''Magyar csillagnevek

  Alföldi csillag; Alkonycsillag; Apostolok csillaga (Korona); Aranyhajú
csillag  (Bereniké  haja);  Arannyal  versengő;  Arany szemű csillag;
Ágascsillag; Áldomáscsillag; Álmatlancsillag; Álomhozó csillag; Árpaérlelő
csillag; Árvadorka szerencséje (Holló); Árvaleány pillantása (Sirius);
Árvaleány szeme; Ásócsillag; Átkozott csillag;

  Bajnokcsillag; Bábamatullája (Sarkcsillag); Béres (Alcor); Béresszekér
(Göncöl);  Bírák gyűlése; Birkák; Bojtár kettőse (Castor és Pollux);
Bokorcsillag;  Boldogasszony matullája (Sarkcsillag); Boszorkány szeme;
Bujdosók lámpása (Aldebaran); Búvárcsillag;

  Cigány  (Altair);  Cigányok  szerencséje;  Cigányok  útja  (Tejút);
Cséphadarócsillag; Cséplőcsillag; Csirkéstyúk (Fiastyúk); Csitkó (Kisló);
Csörszárka (Tejút); Csősz (Vega); Csürke; Csürkecsillag (Fiastyúk);

  Darázsfészek;  Darvak  hugya (Daru); Darvak vezére (Daru gammája);
Délszakcsillag; Dérhagyó csillag; Döncölszekere-Döncőszekere-Döncérszekere
(Göncöl);

  Ebcsillag (Sirius); Ebecske (Procyon); Ebédhordó (Sirius); Egészkenyér
(Orion öve); Egykezű csillag; Ekehajtó csillag; Ekehugya; Ekeholdja; Erdő;
Erszénytartó csillag; Esthajnalcsillag (Vénusz); Estvéli csillag (Castor);
Égútja (Tejút); Étekfogó csillag; Ejféli csillag; Éjjeli kegyelet (Tejút);

  Fagyhozó  csillag (Fiastyúk?); Fejérárok (Tejút); Fejérköz (Tejút);
Fellengércsillag; Félkenyér (Orion öve mellett három csillag); Félkezű
csillag; Fényes csillag (Capella); Fészekcsillag; Fiascsillag (Fiastyúk);
Fiasdísze;  Fiasemlője; Fiaskoronája; Fiaskötele; Fiaspallér; Fiastyúk;
Fogolycsillag, Fölnagycsillag; Furucsillag (Sarkcsillag); Furu kettőse;
Furumása; Futócsillag; Fürtöscsillag;

  Gödölyék (Capella alatt két csillag); Göncölhajtó csillag, (Alcor);
Göncöl koszorúja, Göncöl lánca; Göncölmása (Kis Göncöl); Göncölpallér;
Göncölszekér; Göncöl térítője (Sarkcsillag); Göncöl vágása; Gyalogcsillag;
Gyalomvető csillag; Gyepűhúzó csillag; Gyűjtők (Orion öve alatti csillagok);

  Hadakozó (Mars); Hadakútja (Tejút); Hadhajtó (Hattyú bétája); Hadvezető
(Hattyú alfája); Hajnalcsillag (Vénusz); Hajnal hírmondója; Hajnalszakadék
(Tejút); Halászcsillag (Andromeda béta, delta, Pegasus alfa, epszilon);
Haldokló csillag; Halficsér; Halovány csillag; Harmatlegelő; Határjáró
csillag  (Procyon);  Hálócsillag  (Delfn és Kisló); Hályogos csillag;
Hármashalomcsillag; Háromhadnagycsillag (Hattyú delta, gamma, epszilon);
Háromkirály csillagai (Orion öve); Hárommalomcsillag; Háromlevelű csillag;
Hetevén  (Fiastyúk);  Holdvezető;  Hódvezető;  Horgascsillag;  Hunárok;
Hunyátacsillag; Hüvelypici (Alcor);

  Illés szekere (Göncöl); Inzsellérpózna (Orion öve); Isten barázdája
(Tejút); Istenkalács (Hold); Isten palástja; Isten szeme; Isten szérűje;
Isten útja (Tejút);

  Jákób pálcája (Orion öve); Jámborok csillaga; Járomszeg-csillag; Jászol
(Praesepe halmaz); Jézus útja (Tejút); Juhász (Altair); Juhászbot (Orion
öve); Juhászöröm;

  Kanta (Vízöntő); Kalmárok csillaga; Kamaracsillag; Kampófa (Orion öve);
Kaptárhugya-Kaptárhódja  (Fiastyúk);  Karoscsillag; Kaszahugya-Kaszahódja
(Orion öve); Kaszáscsillag (Orion öve); Kaszás emelője; Kaszás farka; Kaszás
gázlója; Kaszás gyöngye; Kaszáspallér; Kaszás telke; Kaszás zsombékja;
Kádascsillag;  Kecskés  (Capella);  Kerekudvar  (Tejút);  Kerékcsillag;
Keresztbenéző; Keresztcsillag (Hattyú); Két árva csillag (Castor és Pollux);
Kétkancsillag; Kétkezű csillag; Kikelethírmondó (Hyadok); Kincslátó csillag;
Kincső  (Göncöl); Kisasszony öröme; Kisbéres (Alcor); Kisdedek öröme;
Kisdedek szerencséje; Kisgöncöl; Kiskereszt (Delfin); Kishold; Kilenccsillag
(Mérleg); Kistáltos (Kisló); Kocsis (Alcor, Fuvaros); Koldusbot (Orion öve);
Koldusszekér  (Nyilas);  Kolompos  csillag;  Korcsma  (Cassiopeia);
Koszorúcsillag (Északi Korona); Kottafijas (Fiastyúk); Ködszemű csillag;
Krisztus Urunk asztala (Korona); Kullancs-csillag; Kunyhóba tekintő; Kútgém-
csillag;

  Lappantó csillag; Lámpáshordó; Láncszemcsillag; Lászlószekere; Leányszemű
(Spica a Szűzben); Legeltető csillag; Lehel kürtje; Lelkek útja (Tejút);
Levegőcsillag; Lövőcsillag;

  Magános csillag; Magyarok csillaga (Jupiter); Marokverő-Marokszedő (Orion
c, d, 1); Máriakertje (Korona); Mátra szerelme; Mátyásszeme; Mennyország
ablaka; Mennyország határa; Mennyország kapuja; Méhkas (Hyadok); Mönnyég
(Tejút);

  Nagyasszony társzekere (Kisgöncöl); Nagyboldogasszony csillaga (Kisgön-
cöl); Nagytáltos (Nagyló); Napválasztó csillag = Éjféli csillag; Napvezető
csillag; Nászvezető csillag (Hattyú alfája); Nehézlábú csillag (Procyon);
Négymalomcsillag;  Négyborjú-csillag; Nyüstcsillag; Nyüveskutya (Cepheus
szeme);

  Oláhtánc (Fiastyúk); Országút (Tejút); Ostoros (Alcor); Óriás gázlója;
Óriás kútja; Óriás szemöldöke; Óriás táskája; Óriás tenyere; Óriás verme;
Ökörhajtó (Arcturus); Ökörkereső csillag (Hajnali Vénusz); Ökörpásztor
(Arcturus), Ökörvezető csillag; Ökrész (Arcturus); Örvénycsillag; Ötevén
(Fiastyúk); Özvegy csillag; Őszi csillag;

  Pajzstartó csillag; Paradicsomkert csillaga (Cepheus omikron, éta, kappa,
C, D csillagai); Patkócsillag; Pálinkásasszony (Pegasus gammája); Páratlan
csillag; Pároscsillag; Pártahugya-Pártahódja (Hattyú); Pásztor (Vénusz);
Pásztorbot  (Orion  öve);  Pásztorok  öröme; Pásztorserkentő (Vénusz);
Petefészek; Péterpálca (Orion öve); Pihenő csillag; Puszták lobbanása;
Pünkösd csillaga; Püspökpálca (Orion öve);

  Rákzsombék (Rák epszilonja); Részegasszony (Pegasus gammája); Rendcsillag
(Orion  öve);  Részegember (Cepheus szeme); Részegember útja (Tejút);
Rétlegelő csillag; Rétszagoló csillag; Révészcsillag; Rónakirály (Orion
delta vagy alfa); Rónaőrző (Orion epszilon vagy gamma); Rónapallár (Orion
zéta vagy béta); Rudasok (Orion d, v, c); Ruhaszárító csillag (Nap);
Ruzsacsillag (Bikában); Ruzsáskert (Korona);

  Salló (Korona); Sarlócsillag; Sántakata (Sirius); Sántalány (Sirius);
Sárkány gázlója; Sátoroscsillag; Sárkánykoronája (Sárkány bétája); Sellő
(Antinous a Sasban); Sereghajtó (Hattyú bétája); Szalmahullajtó (Tejút);
Szalmásút (Tejút); Szamárkák (Rák deltája és gammája); Szarvaslegeltető
(Vénusz); Szarvasnyomdoka (Kisgöncölben); Szántó csillag; Szántóvas-csillag;
Szaporacsillag;  Szárnyas  csillag;  Szegényember szerencséje; Szekeres
(Fuvaros); Szentkút (Cassiopeia); Szentegyház világa; Szent Domonkos kertje;
Szent  Ilona  pálcája (Orion öve); Szent Iván koszorúja; Szent Iván
szövétneke; Szent László csillaga; Szent Mihálv útja (Tejút); Szent Péter
agara (Sarkcsillag); Szent Péter szekere (Göncül); Szerelemcsillag (Vénusz);
Szerencsecsillag;  Székelyek  csillaga  (Szaturnusz);  Szélvészcsillag;
Szépasszony (Antares); Szépaszszony kútja; Szépasszony vászna; Szérű vagy
Szürü (Albireo mellett halvány csillagok); Szilkehordó (Sirius); Szitáslyuk
(Fiastyúk);  Szolgafa;  Szögeletcsillag  (Háromszög);  Szőke  csillag;
Szőlőérlelő csillag;

  Talyiga; Tarhonyaszárító (Nap); Tatárdúlás (Bereniké haja); Tatárok
gázlója; Tejfeles csillag; Tengerbe kacsintó; Tévelygő juhász (Altair);
Török kaszás; Törökországi Döncölszekér (Nyilas öt csillaga); Törökszekér
(Nyilas);  Tündérasszony  csillaga  (Kisgöncöl);  Tündérasszony  kútja;
Tündérasszony palotája (Kisgöncöl); Tündérek fordulója (a Hattyú alfa és
epszilon közelében a Tejúton); Tündérekjárása; Tündérek tánca (Sobieski
pajzsa); Tündérfő (Sirius); Tündérút (Tejút);

  Ujjas csillag; Uristen vetése; Úr pálcája (Orion öve); Urunk asztala
(Korona); Utasok csillaga; Utasember szerencséje;

  Vakondok   túrása;   Vacsoracsillag  (Vénusz);  Vadak  csillaga
(Esthajnalcsillag); Vadgalambfót (Fiastyúk); Vadlegeltető (Esti Vénusz);
Vendégcsillag; Vezércsillag (Hattyú alfája); Vérrel versengő; Vérszemű
csillag (Mars); Virrasztó csillag; Vontatók (Orion béta és Nyúl alfája);
Vőfélycsillag; Vőlegénycsillag;

  Zászlótartó csillag; Zúzmaracsillag; Zsidócsillag, Zsombékikre.

  A zárójelben említett azonosítások nem egyértelműek, különböző tájakon
eltérések mutatkoznak. Nagy kár, hogy a legtöbb szép elnevezés megfelelőjét
nem  ismerjük.  Ezek  felkutatása  és  összehasonlítása rokon népeink
csillagneveivel  fontosabb és megbízhatóbb adatokat szolgáltatna korai
együttélésünknek,  mint  esetleg közösen idegenből átvett szavaink. A
csillagnevek jó része még akkor született, amikor pásztorkodó nomád életet
éltek őseink.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2024
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.