Dimenzió #20

Csillagnézők

(csillagászattörténet, csillagászat, űrkutatás, fizika, asztrofizika)

3.2 AZ ŰRHÍRKÖZLÉS INTEGRÁLÓDÁSA, ÖSSZEINTEGRÁLÓDÁSA MÁS ŰRSZOLGÁLTATÁSOKKAL

  Már az előzőekben leírtakból látható, hogy mind az űrhírközlésen,
űrtávközlésen  belül,  mind  a  különféle  űrszolgáltatások  között
összekapcsolódási folyamatok indultak meg. Ennek egyik részét az jellemzi,
hogy az űrszegmens (a műholdak rendszere) egyidejűleg többféle szolgáltatást
is nyújt. A másik részét pedig az, hogy a szolgáltatást igénybevevőnek a
készüléke egyidejűleg többféle műholdas rendszer akár nagyon eltérő tipusú
szolgáltatását is nyújtja.

  A távközlés, a hírközlés különféle szolgáltatásainak az ATS holdakkal
megkezdődött integrálódása már előrehaladott folyamatnak tekinthető. Amint
láttuk, az Inmarsat keretében a (tengeri) forgalomirányítás és mentés,
valamint  (kis  adatsebességű) szolgálati és üzleti távközlés mellett
megjelent  egyetlen  távközlési rendszeren belül, egyetlen szolgáltató
különféle felkínált szolgáltatási választékában a számítógépes adatátvitel
két előfizetői készülék között, a katasztrófa-elhárító csapatok hírközlési
kiszolgálása, a krízisövezetekben dolgozók hírközlési biztosítása, majd a
globális személyes távközlés lehetősége nagyon kicsi és könnyű (s nem drága)
előfizetői készülékekkel. Az utóbbi szolgáltatás következtében az Inmarsat
rendszere véglegesen beépül a globális távközlési hálózatba, s ezzel együtt
szükségképpen bármiféle távközlési szolgáltatást is nyújtani tud. Ami még
nyitott kérdés, műsorszórási szolgáltatást mikor indít, hiszen a B-ISDN
alkalmas a gyors adatátvitelre, s a digitális TV átalakítja az ún.
szórakoztató  kép (műsor) átvitel módját is, beleértve a stúdió-néző
kétirányú hírkapcsolat lehetőségét és igényét. Más szóval a teljesen
integrált távközlési szolgáltatás már az űrrendszer dominanciája mellett jön
létre.

  Jól mutatják ezt a közeljövőre vonatkozó tervek is, ahol eleve integrált
távközlési-hírközlési szolgáltatással számolnak. Európai példát tekintsünk.
Az  egyik  érdekes  program  az  ún.  EAST  (Euro African Satellite
Telecommunications). Célja Európa, Afrika és a Közép-Kelet lefedése egyetlen
GEO holddal és megszerezni legalább egy millió előfizetőt e nagy régióból. A
szolgáltatás gerince a teljeskörű mobil szolgáltatás, a rural telefon és az
adatátvitel, minimális (földi) fix infrastruktúra mellett úgy, hogy a
rendszer feleljen meg a GSM és a DCS előírásoknak is. Ezzel elkezdődik a
földi és űr-rendszerek teljes műszaki integrálódása.

  A WEST (Wideband European Satellite Telecommunications) program célja
érdemben  ugyanezen  a  területen az interaktív szélessávú multimédia
alkalmazás  kiszolgálása  a  GII-hez,  azaz  a  Globális  Információs
Infrastuktúrához (Global Information Infrastructure) kapcsolódva. Ennek
keretében az interaktív TV-t, a távorvoslást, a távbanki szolgáltatást, a
befektetési szolgáltatást, az interaktív játékokat stb. egyaránt biztosítja
majd. A rendszer végső formájában minimum egy GEO holdból és kilenc MEO
holdból állna, s végül globális működést képzelnek el. A szükséges tőke 2
milliárd $, még nincs meg teljes egészében. Az azonban világos, hogy az
integrációs folyamat gyorsul.

  A  különféle  űrszolgáltatások,  űrszolgáltatók  integrálódása  is
elkezdődőtt, s szintén a távközlés bázisán. Ennek ma jellemző része az
űrtávközlési, űrhírközlési rendszerek előfizetői készülékeinél az egyidejű,
kérhető  vagy  automatikus műholdas helymeghatározási adatszolgáltatás.
Automatikus az integrált szolgáltatás a korszerű műholdas mentő-riasztó
rendszerekben, ahol a segélyhívással egyidőben az előfizetői (felhasználói)
készülék a riasztott központnak megadja (a GPS vagy a GLONASS globális
műholdas  helymeghatározó rendszer segítségével) a hívó fél földrajzi
koordinátáit  is.  Hasonló integrálódás zajlik a katonai űrtávközlési
rendszerekben is, ahol például a helykoordináták egyidejű megadása nagy
pontossággal  teljesen  természetes  üzemmód. Ez a folyamat az egyes
területeken az új űrtechnikai lehetőségek használata során kialakuló igények
vagy követelmények megjelenésével kezdődik, s az automatikus szolgáltatás-
összekapcsolásig  tart.  Hasonló  a  helyzet a kozmikus meteorológiai
szolgáltatás és a távközlési szolgáltatás integrálódásában, s várható, hogy
a továbbiakban a távérzékelés, a helymeghatározás és a távközlés, hírközlés
lassabb összefonódása is lezajlik. Az integrált szolgáltatás sajátos, és
csak részben elkülönülő területe lesz a honvédelmi alkalmazás egésze. Az ott
megszülető  eredményeket viszont igen gyorsan veszi majd át a civil
alkalmazás, amely egyrészt érdemben továbbfejleszti ár és megbízhatósági
okokból az integrált szolgáltatásokat, másrészt olyan szolgáltatásokat is
kifejleszt a honvédelemtől teljesen függetlenül, amelyekre a civil kereslet
nagy, de amely kívül esik a mindenkor nagyon konzervatív honvédelmi
fejlesztési terveken. (Ez utóbbiaknak természetesen lehet akár nagyon nagy
honvédelmi jelentősége is.)
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.