Dimenzió #20

Csillagnézők

(csillagászattörténet, csillagászat, űrkutatás, fizika, asztrofizika)

             ISAAC NEWTON (1643-1727)

  Isaac Newton egy Woolsthorpe nevű faluban született. Fogékonysága a
matematika iránt nagyon korán megmutatkozott. A cambridge-i egyetemen
folytatott  tanulmányokat,  a  pestisjárvány idején azonban visszatért
Woolsthorpebe, ahol megvetette több későbbi művének alapját. (A lehulló alma
története nagy valószínűséggel megfelel a valóságnak.) Itt végezte el azt a
kísérletet is, amelynek során a fényt prizmán átbocsátva, a szivárvány
színeire bontotta.

  1671-ben Cambridge-ben, a nem sokkal korábban alapított Királyi Társaság
(Royal Society) előtt bemutatta találmányát, a világ első tükrös távcsövét.

  1687-ben jelentette meg "Principia" című nagy munkáját. Egyebek között
ebben a kötetben fejti ki az egyetemes tömegvonzás törvényét, amelynek
lényege, hogy a Világmindenségben az égitestek mindegyike vonzást gyakorol
egymásra, méghozzá tömegüktől függő nagyságú erővel, amely a köztük lévő
távolság négyzetével arányosan csökken. Két (m1 és m2 tömegű) test közötti
vonzerőt a következő képlettel fejezte ki:

                    m1 m2
                 F = G -----
                    d^2

ahol G a gravitációs állandót, d pedig a két tömeg közötti távolságot
jelöli. Newton kimutatta, hogy ugyanaz az erő szabályozza a Hold Föld
körüli, illetve a bolygók Nap körüli keringését, mint amelyik az almák
lehullását. Alkotó tevékenysége nem ért véget 1687-ben. 1704-ben újabb nagy
munkát publikált "Optics" (Fénytan) címmel.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2024
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.