Dimenzió #20

Csillagnézők

(csillagászattörténet, csillagászat, űrkutatás, fizika, asztrofizika)

             JOHANNES KEPLER (1571-1630)

  A  közép-  és újkor határán tevékenykedő Kepler különös alakja a
tudománynak.  Kiváló  matematikus  volt,  ugyanakkor  erősen misztikus
beállítottságú. Nevezetesen erősen hitt az "öt szabályos mértani test"
létében, amelyek szerinte az égitestek keringési pályái között helyezkednek
el.  Kétségtelen,  hogy  foglalkozott  asztrológiával.  Keplernek igen
szerencsétlen családi viszonyai voltak.

  Kepler  fenntartás  nélkül  bízott  Tycho  Brahe  megfigyeléseinek
pontosságában,  de  minden  erőfeszítése  ellenére  sem  tudta ezeket
összehangolni  a  bolygók  mozgásaira  vonatkozó, akkoriban elfogadott
elméletekkel. Munkásságát a Marsra összpontosította, s végül eljutott ahhoz
a rendkívüli horderejű felfedezéshez, hogy a bolygók keringési pályáinak
alakja ellipszis, nem pedig tökéletes kör. Ezt elfogadva a számítások
eredményei tökéletesen egyeztek a nagy dán csillagász megfigyeléseivel.

  Kepler ugyan nem szenvedett a Galileiéhez hasonló üldöztetésektől, élete
mégis szerencsétlenül alakult. Folyton egyik helyről a másikra költözködött,
s állandó pénzhiánnyal küzdött. A halál is utazás közben érte, 1630-ban,
amikor esedékes járandóságáért kelt útra.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.