Dimenzió #20

Csillagnézők

(csillagászattörténet, csillagászat, űrkutatás, fizika, asztrofizika)

              TYCHO BRAHE (1546-1601)

  A csillagászat jelentős alakja a dán Tycho Brahe. A csillagászatban első
jelentős eredményét 1572-ben érte el, amikor a Cassiopeia csillagképben
sikerült egy szupernóvát (szétrobbanó csillagot) megfigyelnie. Tycho Brahe a
dán udvar támogatásával a Balti-tenger (Oresund-szoros) egyik szigetén,
Hvenen létesített csillagvizsgálót. Távcsövei ugyan nem voltak, mérőműszerei
azonban a maguk idején a legjobbak közé tartoztak, s ily módon 1576 és 1596
között pontos csillagkatalógust állított össze, amelyben meglepően pontosak
az égitestek mozgásáról közölt adatai.

  Figyelmét különösen a Mars kötötte le, ami azért volt szerencsés, mert a
bolygó keringési pályája sokkal kevésbé kör alakú, mint a Földé vagy a
Vénuszé.

 Tycho Brahe felismerte, hogy a régi ptolemaioszi elmélet egyszerűen
használhatatlan. Azt azonban még ő sem hitte el, hogy a Föld mozog, s ezért
olyan kompromisszumos elméletet dolgozott ki, amely szerint a bolygók a Nap
körül keringenek, maga a Nap viszont a Föld körül.

  Tycho Brahe 1601-ben bekövetkezett hirtelen halála után megfigyelései
egyetlen élő munkatársára, a német Johannes Keplerre maradtak.Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2024
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.