Dimenzió #20

Csillagnézők

(csillagászattörténet, csillagászat, űrkutatás, fizika, asztrofizika)

            ARISZTOTELÉSZ (I. E. 384-322)

  Platón tanítványa, Nagy Sándor nevelője volt. Korának szinte minden
tudományával igen elmélyülten foglalkozott. Bár a csillagászatban viszonylag
kisebb sikereket ért el, jelentősen hozzájárult annak fejlődéséhez.

  Eudoxosz  szférarendszerét  tökéletesítve  olyan  képet  alkotott a
Világmindenségről, amely jó összhangban volt kora megfigyelési tényeivel. A
szférák számát 55-re emelte, így a rendszer már igen bonyolulttá vált. (A
rend kedvéért említsük meg, hogy a szférák számát első ízben Kallipposz,
Eudoxosz barátja és követője bővítette ki 49-re, s ehhez tette hozzá
Arisztotelész a sajátjait).

  A földközéppontú világképet ezzel természetesen ő is elfogadta, bár
megvizsgálta azt a lehetőséget is, hogy a Napot helyezze a központba. Ezt
gyorsan elvetette, hiszen ha így volna, akkor a Föld keringése miatt az
állócsillagok látszólagosan elmozdulnának. Ez hibátlan indoklás, csakhogy
nem  vette figyelembe a csillagok óriási távolságát, amely miatt az
elmozdulás szabad szemmel nem észrevehető.

  A Föld gömb alakját erős érvvel támasztotta alá. Holdfogyatkozások
alkalmával a Föld árnyéka a Hold korongján mindig ív alakú és nem egyenes
vonal.

  Arisztotelész kimondta, hogy a Kozmoszban rend van és mindennek megvan a
maga helye. A görög Kozmosz kifejezés szó szerinti fordításban "Rend"-et
jelent,  amelyet  Platón,  Arisztotelész tanítómestere vezetett be. A
Világmindenségben  ugyanis  "rend  van" - mondotta -, ellentétben az
ősállapottal, ami a Káosz volt, és amiből minden megszületett. Arisztotelész
szerint az ég változatlan, tökéletes és örök, anyaga az éter, amely minden
földi anyagtól különböző. Az égitestek istenek és maguktól mozognak, míg a
földi mozgások csak külső hatásra jöhetnek létre. A Földön a testek
természetes  állapota  a  nyugalom, a Föld pedig természeténél fogva
mozdulatlan.

  Kimondta, hogy a csillagokon kívül csak hét mozgó égitest van. Az
égitestek mozgását a szférák forgása idézi elő. A szférák egymást hozzák
mozgásba. A legkülső szféra pedig az úgynevezett "első mozgató", amely
minden mozgás okozója, bár ő maga mozdulatlan.

  Arisztotelész az ókor tudományának legfőbb rendszerezője és tekintélye
volt. Véleménye a XII. század óta egyeduralkodónak számított Európa-szerte.
(Előtte inkább Platón tanításait ismerték el.) A középkorban egy elméletet
nem azért fogadtak el, mert bebizonyítható volt, hanem azért, mert már
Arisztotelész is úgy gondolta. Ennek természetesen az ellenkezője is igaz
volt. E tekintélytisztelet volt a legfőbb oka annak, hogy a középkorban
megállt a tudomány fejlődése. Nem vádolhatjuk azonban Arisztotelészt e sötét
évszázadokért.  Ennek  bizonyítására  álljanak  itt  az ő szavai: "A
csillagászati  bizonyítások  időszakos jellegűek, mert valószínű, hogy
pontosabb megfigyelésekből más következtetéseket lehet majd egykor levonni."
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2024
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.