Dimenzió #20

Csillagnézők

(csillagászattörténet, csillagászat, űrkutatás, fizika, asztrofizika)

               Vargha Domokosné:

              HALE OBSZERVATÓRIUMAI

    (Forrás: Élet és Tudomány, 1994. január 7., 1. szám, 18-20. o.)


  Ha mérni lehetne valamiféle mértékegységgel az ember teremtő erejét,
George Ellery Hale (1868-1938) amerikai csillagász a legnagyobbak közül is
kimagaslana  szervező  talentumával.  Három  jelentős  csillagvizsgáló
megalkotása fűződik a nevéhez. Eredményességét szellemi képességeinek és
munkatársai szeretetének köszönhette. Ezek jóban, rosszban mindig vele
voltak, és még évtizedekkel halála után is elevenen őrizték emlékét.

  Walter S. Adams, Hale legközelebbi munkatársa irta mesteréről:

    "Hale kiapadhatatlan belső lelkesedése és öröme saját és mások
  munkája iránt, segítőkészsége, nyugalma, személyes varázsa, a vele
  való munkát gyönyörűséggé tette".

  Hale jövőt formáló terveit tiszteletre méltó bátorság hatotta át. Még
harmincéves sem volt akkor, amikor első nagy műve, a Yerkes Obszervatórium -
amelynek születési körülményeiről előző írásomban szólottam - 1897-ben
megnyitotta kapuit. Ennek "főműszere" Hale. első "legnagyobb" távcsöve, a
híres 102 centiméteres Yerkes refraktor volt.

  Hale - felismervén a Napnak mint közeli kozmikus laboratóriumnak a
jelentőségét a csillagászati kutatásokban - további életét a napkutatásnak
kívánta szentelni. Mivel a napjelenségek rendszeres megfigyelésére a Yerkes
Obszervatóriumot  nem  találta  megfelelőnek,  már néhány évvel annak
megalakulása után új obszervatórium létesítéséről álmodozott.


              ''Ott fenn a hegyen...ď0

  1903-ban, egy nyári kirándulás alkalmából Kaliforniában, az 1742 méter

     
magas Wilson-hegy tetején bukkant rá az eszményi helyszínre. A tüneménye- sen szép természeti kör- nyezet elbűvölte, és az- zal az érzéssel töltötte el, hogy a lehető legal- kalmasabb helyet fedezte fel napkutatásai számára. A Mount Wilson 15 mér- földre fekszik - az akkor mindössze 15 000 lakosú - Pasadena városkától. A '
'"Expedíció" a Mount Wilsonra (1904)ď0 hegyre szekérút sem veze- tett fel, öszvérháton közlekedtek, mint a bibliai időkben. Mindezek a nehézségek nem tartották vissza Hale-t attól, hogy 1903 őszétől fogva idejének nagyobb részét a
hegyen töltse. Adams sze- rint nem született még olyan csillagvizsgáló a Földön, amelyet oly gond- dal készítettek elő, mint a Mount Wilson Obszerva- tóriumot. Nem az az igazi csoda, hogy a folyamatosan álmo- dozó Hale képes volt az általa teremtett és jól felszerelt Yerkes Obszer- vatóriumot a bizonytalan '
'Az egykori turistaház, a Kaszinó (1904)ď0 jövővel felcserélni. Sok- kal érdekesebb az, hogy legkiválóbb munkatársai, G. W. Ritchey, Walter Adams, F. Ellerman és Francis Gladheim Pease egy szóra követték mesterüket a tavoli Kaliforniába, hogy
1904-től kezdődően ők is a hegy tete- jén munkálkodhassanak. Az sem riasz- totta el őket, hogy kezdetben igen "romantikus" körülmények között kel- lett dolgozniuk. Csupán egyetlen kis épület, az úgynevezett "Kaszinó" - a hajdani menedékház - állott rendelke- zésükre. Ez szolgált munkahelyül, ot- thonként, s itt fogadták a vendégeket is, akik gyakran jöttek, hogy megte- kinthessék Hale nagyszabású vállalko- zását. Walter Adams igen hangulatosan mesél visszaemlékezéseiben ezekről a legendás évekről; történeteinek egyik főszereplője egy Pinto nevű öszvér volt, "aki" vízzel látta el a '
'A Mount Wilson Obszervatórium manapságď0 csillagászokat, s ha kellett, szállította is őket. A látogatók közül Edward E. Barnard professzor kedvelte legjobban Pintót, aki arra is rájött, hogy az öszvér selymes sörényének szálai igen alkalmasak fonálkeresztnek a távcsövekbe. Pintón kívül még sok más négylábú lakója volt a Kaszinónak, és - sokak szerint - egy hatalmas medve is élt a csillagvizsgáló szomszédságában. ''Indulás - kölcsöntávcsővelď0 Első jelentősebb csillagászati eszközüket, a Ritchey által készített és az adományozóról Snow névre keresztelt 150 centiméteres tükrös távcsövet a Yerkes Obszervatóriumtól kapták kölcsön. Ezzel a teleszkóppal, amelyet később meg is vásároltak Mount Wilson részére, Hale már otthon is igen szívesen tanulmányozta a Napot. A szállítás tetemes költségeit a washingtoni Carnegie Institution fedezte, az az intézmény, amely - a California Institute of Technology-val együtt a mai napig is fenntartója az obszervatóriumnak.
Megépült a hegyre vezető út is; ezen öszvér vontatta szekereken szállították a távcső számára építtetendő kupolához az építőanyagot, majd magát a hatalmas távcsövet is. 1908 decemberében a Snow teleszkóppal elkezdődhettek az észlelések. 1910-ben az International Solar Union (az International Astronomical Union őse) - ennek a nagy fontosságú egyesületnek a létrehozása ugyancsak Hale műve volt - a Mount Wilson tetején tartotta meg első találkozóját. Hale vállalkozásai mindig sikerrel jártak. A sikernek azonban nagy ára volt: Hale 1910-ben, negyvenkét éves korában '
'Az 5 méteres óriástükör, a nevezetes Hale-teleszkópď0 gyógyíthatatlan betegségbe esett. A furcsa kór, amelyről a nagy csillagász eleinte tudomást sem akart venni, agyi bántalmakkal járt. Gyakran gyötrő fejfájás tört rá, s az is előfordult, hogy munka közben - ideiglenes tudatkiesés formájában - jelentkezett a roham. Ha utazott, szervezett vagy ismeretterjesztő előadásokat tartott, ritkábban és csak mérsékelt formában jelentkezett a betegsége. ''Betegséggel küszködveď0 Már betegen kezdte el egy újabb "legnagyobb" távcsőnek, az adományozó John D. Hooker nevét viselő 254 centiméteres refraktornak a tervezését, valamint a megalkotásához szükséges tetemes összeg előteremtését. A távcső 1917-re készült el, és 1918-tól már a rendszeres megfigyelések is megkezdődhettek a 32 méter átmérőjű kupolában. A Hooker-távcső 30 évig szolgálta a csillagász-társadalmat. Számtalan nagy jelentőségű tudományos eredmény fűződik hozzá, egyebek között vele fedezte fel Hubble a nevét őrző "Hubble-effektus"-t, s vele mérte meg F. G. Pease (a csillagászat történetében először) egyetlen csillagnak, az Epszilon Pegazinak az átmérőjét. Shapley a Hooker-távcsővel messzi csillaghalmazok távolságát és méretét is meg tudta határozni. Napészlelések számára Hale különleges tornyokat emeltetett. Két napészlelő csillagászati műszer is fűződik a nevéhez: egy spektroszkópot és egy spektrográfot is szerkesztett. (A Nap protuberanciáinak (*) vizsgálatára Hale-t megelőzően Carl Braun atya, a kalocsai Haynald Obszervatórium első igazgatója is szerkesztett spektrográfot.) ---------------------------------------------------------------------------- (*) PROTUBERANCIA: a napkorong szélén teljes napfogyatkozáskor vagy arra alkalmas berendezésekkel bármikor látható kisebb-nagyobb kidudorodás, szálas szerkezetű, a Nap Kromoszféráján túlnyúló gázfelhő. A napkorong felszínén ugyanezek az alakzatok sötét fonalak, filamentumok formájában jelennek meg. ---------------------------------------------------------------------------- George Ellery Hale 1923-ig állott a Mount Wilson élén. Ekkorra már annyira elhatalmasodott rajta a betegség, hogy nyugdíjazását kellett kérnie. Ám 1928-ban még bemutatta a Rockefeller Alapítvány képviselőjének Mount Wilsont. És ott, a hegyen született meg egy újabb, még hatalmasabb, 5 méter átmérőjű tükrös távcsőnek a terve. ''Az "ötméteres" megszületéseď0 1929-től Hale már az ágyat sem hagyhatta el, de még onnan is, mint az új obszervatórium és az új óriástávcső létrehozásáért felelős személy szervezett, intézkedett. 1934-ben a Corning üveggyárban - pyrex üvegből (*) - kiöntötték a tükör első példányát; ez azonban a próbák során összetört. Még ugyanebben az évben Pasadenában - egy külön erre a célra létrehozott üzemben - megszületett az új, már végleges változat. ---------------------------------------------------------------------------- (*) PYREX-ÜVEG: nagy keménységű laboratóriumi üveg, amely (a hidrogén- fluorid és a forró foszforsav kivételével) egyéb vegyszereknek ellenáll. Hőtágulási tényezője kicsi, ezért nagy hőmérsékletingadozást is elvisel. ---------------------------------------------------------------------------- 1938-ban, abban az évben, amelyben George Ellery Hale annyi szenvedés után elbúcsúzott az élettől, Pasadenától nem messze, a Palomar hegyén kiásták az új hatalmas távcső befogadására alkalmas kupola alapjait. A 41,8 méter átmérőjű grandiózus mű tervezője Russel W. Porter építész volt. A Mount Palomar Obszervatórium első igazgatója J. A. Anderson lett, ő a távcső felállítása előtti időkben öt évig a légköri viszonyokat tesztelte a hegyen. Bár az épület és benne a távcső már 1940-re elkészült, a háborús idők miatt a rendszeres munkát csak 1948 januárjában kezdhették el a hatalmas távcsővel. Az ünnepélyes megnyitót 1948. június 3-án Hale özvegyének jelenlétében tartották meg. A műszert George Ellery Hale-ről nevezték el, mert a távcső "az ő álmainak és szervező erejének köszönhette létét". Walter Adams a
megnyitó alkalmából tömören így fogalmazta meg a csillagvizsgáló programját: holdas éjs- zakákon spektrográfiával fognak foglalkozni, holdtalanokon fotometriával és extragalakti- kus csillagászattal. A palomar-hegyi csilla- gászok igen neves alkotása a mindennapi mun- kához elengedhetetlenül szükséges Palomar Sky Survey nevű fotografikus atlasz, amelyet az obszervatórium területén működő "Nagy Schmidt" (1,8 m) távcsővel készítettek. Hale életének két "fő műve, a Mount Wilson és a Palomar Obszervatórium 1948-tól egymás- sal összehangoltan végezték munkájukat. A két intézmény 1970-től alkotójukra emlékeztetve Hale Obszervatóriumok néven működik. '
'A mount Palomar "ötméteresének" 41,8 méter átmérőjű óriáskupolája
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2024
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.