Dimenzió #20

Csillagnézők

(csillagászattörténet, csillagászat, űrkutatás, fizika, asztrofizika)

               Vargha Domokosné:

               A LICK ÉS A YERKES

  (Forrás: Élet és Tudomány, 1993. október 22., 43. szám, 1362-1364. o.)


  Kissé  szokatlan,  mondhatnánk:  romantikus  a  Lick Obszervatórium
előtörténete. A felépítéséhez szükséges összeget James Lick (1796-1876) San
Franciscóban élő milliomos adományozta, akit - kívánságának megfelelően - az
obszervatórium óriásteleszkópja alatt temettek el. A Yerkes Obszervatórium
ugyancsak egy milliomos adományából épült, ám ennek a története minden
romantikát nélkülöz.

  James Lick fiatalon munkásként dolgozott Stumpstownban, s annyira szegény
embernek számított, hogy amikor egy malomtulajdonos leánya teherbe esett
tőle, a szülők arra sem érdemesítették, hogy elvehesse a lányt. Lick
szülővárosát elhagyva zongorakészítéssel alapozta meg vagyonát, amelyet
azután aranyüzletekkel gyarapított. 1848-ban, 51 éves korában dúsgazdag
emberként telepedett le San Franciscóban. Mivel szerelmét és gyermekét
vissza nem kaphatta, elhatározta, hogy nevét más módon örökíti tovább: San
Francisco központjában piramist állíttat magának. Erről a tervéről később
letett - rájött, hogy egy csillagvizsgáló úgy megőrzi majd nevét az utókor
számára, mint egy piramis. A dúsgazdag adományozónak egyben kikötése is
volt: a létesítendő obszervatórium kupolájában a kor legnagyobb távcsövét
állítsák fel.


             ''Milliomos a kupola alattď0

  A kaliforniai milliomos levélben kereste fel Simon Newcombot, és arra
kérte,  hogy  szakmai  tanácsadóként  működjön közre az új intézmény
létrehozásában. Az obszervatórium helyét a San Franciscótól 80 kilométerre
emelkedő, 1283 méter magas Mount Hamiltonon jelölték ki.

  A csillagvizsgáló épülete Thomas E. Fraser tervei alapján készült. Az

     
iroda, a műhely és a könyvtár egyetlen nyújtott téglalap alaprajzú épülettömböt alkot, ezt zárja le az egyik oldalon a nagy távcsövet magában foglaló kupola. A 91,5 centiméter átmérőjű lencsével rendelkező távcső (refraktor) 1873-ban érkezett meg a hegyre. A kupola alatt alussza örök álmát James Lick, az adományozó milliomos. A csillagvizsgáló 1888-as ünnepélyes megnyitásakor helyezték oda a már tizenkét éve elhunyt alapító földi maradványait. A csillagvizsgáló tudományos intézményként - és nem utolsósorban a kiváló Lick-refraktornak '
'A 91,5 centiméteres objektívátmérőjű Lick-ref- raktor, amely egyúttal az obszervatórium néva- dójának "síremléke"ď0 köszönhetően - igen eredményes munkát végzett. A Lick-refraktorral - felállítasa után néhány évvel - fedezte fel E. E. Barnard a Jupiter igen halvány ötödik holdját. Jelentős spekt- roszkópiai munka is folyt a Lick- ben, ennek köszönhetően alakult ki jó munkakapcsolat a Mount Hamilton és az ógyallai csillagda között. A Lick Obszervatórium munkatársai a kettőscsillagok megfigyelésével kapcsolatos eredményeiket katalógusban tették közzé. Fontos munkaterülete volt még ennek a csillagvizsgálónak a W. W. Campbell által vezetett "radial velocity" program is, amelynek keretében a különféle égi objektumok radiális - közeledési, illetőleg távolodási - sebességeit mérték. 1888-ban Kalifornia állam saját gondozásába vette a csillagvizsgálót, és azt azóta a kaliforniai egyetem egyik részlegeként működteti. Hatvan épületével jelenleg ez a világ leghatalmasabb csillagászati intézménye. Még külön iskolája is van az ott dolgozók gyermekei számára. A híres Lick-refraktor azonban csak néhány évig birtokolta a "legnagyobb" címet. Az 1893-as chicagói világkiállításon már egy újabb lencsés távcső
'
'A Lick Obszervatórium főépületeď0 került az élre, Alvan Clark és fai műhelyéből. Ez a 102 centiméteres refraktor az 1892-ben Williams Bayben (Wisconsin) létesített Yerkes Obszervatórium számára készült. ''G. E. Hale kéréséreď0 A Yerkes Obszervatórium építését George Elery Hale (1868-1938) kezdeményezte. Az akkor 24 éves ifjú tudós számára saját kenwoodi csillagvizsgálója már kicsinek bizonyult. Egy nagy teljesítményű távcsővel ellátott új intézmény létrehozására jó alkalomnak bizonyult a Chicagóban megrendezett világkiállítás. Ez volt az első olyan nemzetközi találkozó, amelyet a kultúra és a tudomány képviselői - köztük a mi Gothard Jenőnk - is megtiszteltek jelenlétükkel. A jelentős esemény ünnepélyessége megindította Charles T. Yerkes chicagói milliomos szívét, engedett az ambiciózus Hale kérésének, s magára vállalta az új csillagda létesítésének valamennyi költségét. Ahhoz azonban ragaszkodott - akárcsak egykor James Lick -, hogy a csillagda távcsöve a lehető legnagyobb legyen. A Charles T. Yerkes chicagói milliomos adományából megszületett csillagvizsgáló sokban hasonlít a Lick Obszervatóriumra. A 100 méter hosszú
épülettömböt - kupolákkal és irodákkal - 1895-ben kezdték el építeni Henry I. Cobb építész tervei alapján, s 1896-ra már el is készültek vele. Az épületet gazdag és ízléses ornamentika jellemzi. A távcsövet a Warner and Swasey cég - sok más amerikai csillagda felszerelője - telepítette a kupolába. Az obszervatóriumot 1897 októberében - tudományos konferencia keretében - nyitották meg. Az eseményen az alapító Charles T. Yerkes is részt vett. Az új intézmény első igazgatója maga George E. Hale lett. '
'A Yerkes Obszervatórium Williams Baybenď0 ''Mindmáig a legnagyobb A Yerkes-távcső - bár a felállítás körül kisebb bonyodalmak voltak (Alvan Clark figyelmeztetése ellenére a Warner and Swasey cég nem vette eléggé figyelembe a távcső hatalmas súlyát, ezért az a felállítás után nem sokkal összeomlott) - mindmáig a világ legnagyobb lencsés távcsöve. Sok új dolgot mutatott meg a csillagászoknak: közvetlenül felállítása után meglátták benne a Vega addig ismeretlen halvány kísérőcsillagát és a holdfelszín finomabb képződményeit. A csillagda bekapcsolódott a nemzetközi kutatásokba, európai tudósok is nagy örömmel keresték fel "a Yerkest", hogy munkájukhoz segítségül vegyék a 102 centiméteres távcsövet. A Yerkes Obszervatórium - amely 1967 óta egy 102 centiméteres tükrös távcsővel is rendelkezik - a nagyvárosoktól távol ma is jó észlelési körülményeket biztosít a csillagászok számara. A Mount Palomar hegyén lévő és a Mount Wilson tetejére épített csillagvizsgálókat 1970-től közös névvel illetik: George Hale tiszteletére Hale Observatories-nek nevezik őket. Ezekkel a csillagvizsgálókkal azonban már egészen új korszak köszöntött be a csillagászatba.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2024
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.