Dimenzió #20

Csillagnézők

(csillagászattörténet, csillagászat, űrkutatás, fizika, asztrofizika)

               Vargha Domokosné:

               AZ ÚJVILÁG ÉLRE TÖR

 (Forrás: Élet és Tudomány, 1993. szeptember 24., 39. szám, 1234-1236. o.)


    "...Európának,  ennek  az  Amerikához  viszonyítva  kicsiny
  földrésznek 130 csillagvizsgáló állomása van, míg Amerikában egyet
  sem  találunk.  ...  Az elmúlt négy évszázadban, az európai
  obszervatóriumoknak  köszönhetően, képünk teljesen átalakult a
  minket körülvevő világ fizikai felépítéséről... Velünk, Amerikában,
  csillagvizsgálók és csillagászok nélkül, kutató szemek híján, vakon
  forog a Föld."
             (Részlet John Quincy Adamsnek, az Egyesült Államok
             elnökének 1825. december 6-án mondott beszédéből.)


  1838 előtt mindössze két magán csillagvizsgáló (a Hopkins Observatory of
Williams College Williamstownban, illetőleg a Western Reserve Academy
Hudsonben) és egy kicsiny állami csillagda működött az amerikai kontinensen.
Az 1830-ban létesült Naval Obseroatory az amerikai Tengerészeti Hivatalhoz
tartozott. Vezetőit a haditengerészet tisztjei közül jelölték ki, és eleinte
csak katonai ranggal rendelkezők tölthették be ezt a tisztséget.


           ''A Hajózási Hivatal szolgálatábanď0

  Kezdetben kicsi és rosszul felszerelt csillagvizsgáló állt a Tengerészeti
Hivatal rendelkezésére, amelynek feladata a tengerészek térképekkel és
kisebb csillagászati műszerekkel való ellátása volt. Műszerezettsége ebben
az időben éppoly szerény, mint Amerika két magán csillagdájáé. A Naval
Observatory  csillagászati  megfigyelésekre  is  alkalmas épülete csak
1843-1844-ben, az intézmény vezetőjének, James A. Gillis kapitánynak a
tervei alapján készült el. Gillis Európát járva az akkoriban divatos T
alaprajzú megoldást találta megfelelőnek a leendő csillagvizsgáló számára.
(Ezt a formát választották egyebek közt - az 1839-ben felépült bonni
obszervatórium számára is.)

  A hely kiválasztása nem bizonyult szerencsésnek. A csillagvizsgáló messze
esett  a lakóépületektől, s ezért a csillagászoknak, ha történetesen
derültéjszaka volt, félórát kellett a sötétben gyalogolniuk ahhoz, hogy
megfigyeléseket végezhessenek. Simon Newcomb írja visszaemlékezéseiben, hogy
bizony, gyakorta megesett, hogy mire a szerencsétlen, álmából felvert
csillagász megérkezett a kupolába, már borult volt az égbolt. Ám még ennél
is nagyobb baj volt, hogy a csillagda maláriával ferrőzött területen
létesült, s így a csillagászokat állandóan fenyegette ez a veszélyes
betegség.


               ''A Newcomb Katalógusď0

  Az 1861-es esztendő jelentős állomás az obszervatórium történetében.
Ebben az évben került a csillagvizsgálóba, majd később az intézmény élére

     
Simon Newcomb (1835-1909), a kor legkiválóbb amerikai csillagásza. Newcomb igen sokoklalú tehetséggel megáldott tudós volt. Már gyermekkorában elkápráztatott mindenkit különleges matematikai tehetségével, amelyet hosszú évek szorgalmas munkájával gyümölcsöztetett a csillagászat hasznára, mint az égimechanikai számítások mestere. Elméleti tudásánál, szorgalmánál és elképesztő munkabírásánál talán csak szervezői talentuma volt nagyobb. Számos jelentős amerikai csillagvizsgáló születésénél bábáskodott. '
'A világ eddigi legnagyobb lencsés távcsöve a Yerkes-refraktor egy chicagoi kiállításon. Ezt is Alvan Clark és fiainak műhelyében készítettékď0 Igazgatósága alatt a washingtoni Naval Observatory - hasonlóan a greenwichi és a párizsi királyi csillagvizsgálókhoz - már számos országos jellegű feladatot látott el, ezek közül a legfontosabbak voltak: a pontos idő folyamatos jelzése és az amerikai kontinens földrajzi koordinátáinak pontos meghatározása megbízható munkaprogramjához tartozott még a Tengerészeti Hivatal által rendszeresen leadott évkönyvekhez szükséges csillagászati megfigyelések végzése is. Természetesen ezeken a hivatalos feladatokon kívül az intézményben még számos más jellegű csillagászati tevékenység is folyt. Newcomb jól tudta, hogy a Naval Observatory fejlődése elképzelhetetlen korszerű, nagy teljesítményű távcső nélkül, ezért minden követ megmozgatott annak érdekében, hogy obszervatóriuma ilyen új műszerhez jusson. 1873-ban különálló kupolában állították fel az Alvan Clark által készített 66 centiméteres refraktort, korának legnagyobb "lencsés" távcsövét. Néhány évvel később, 1877-ben ezzel a távcsővel fedezte fel Asaph Hall a Mars bolygó két holdját, a Phobost és a Deimost. A Naval Observatory növekvö tekintélye új épület létesítését követelte.
Az építkezések 1887 és 1893 között folytak, Richard M. Hunt építész tervei alapján. Nemes, tiszta klasszicista stílus jellemzi a valójában hosszú épületsorból álló épü- letet, melynek egyik végén egy észlelésre használatos kupolával ellátott torony, másik végén egy könyvtár cél- jait szolgáló rotunda helyez- kedik el. A megújított obszervatóri- umban a legjobb európai in- '
'A washingtoni Naval Observa- tory (légifelvétel)ď0 tézmények munkájához méltó csillagászati tevékenység folyt; legjelentősebbnek talán a Newcomb által vezetett észlelési programot nevezhetnénk, mely a Nap, a Hold és a bolygók pályájának a lehetőség szerinti legpontosabb meghatározását tűzte ki célul. A munka eredménye nyolc hatalmas kötet lett: az 1888 és 1898 között az obszervatórium kiadásában megjelent Newcomb Katalógus. A Naval Observatory mai munkatársai - tekintettel Washington fényeire - megfigyeléseik jelentős részét az arizonai Flagsaff városka közelében felállított 1,5 méteres tükrös távcsővel végzik. A különlegesen szép parkkal övezett régi épületben a hagyományos munkák folytatódnak. Évkönyveket, katalógusokat szerkesztenek, elméleti munkákon dolgoznak. Az intézet könyvtára jelenleg a legnagyobb csillagászati könyvgyűjtemény a világon. ''A távcsőkészítő Clark A Clark család Cambridge-ben (Massachusetts) működő távcsőkészítő műhelyének kiemelkedő szerep jutott az amerikai csillagászat múlt század végi robbanásszerű fejlődésében. A műhelyalapító Alvan Clark (1804-1887) fiai, George Clark (1827-1891) és Alvan Graham Clark (1832-1897) segítségével olyan magas színvonalra juttatta a távcsőkészítő mesterséget Amerikában, hogy az Újvilág többé nem szorult európai mesterek munkájára. A Clark család öt ízben készített olyan refraktort, amely a maga korában a legnagyobbnak számított a világon. Ám nemcsak távcsövek készítésében, hanem csillagászati megfigyelésekben is jártasak voltak; Alvan Clark fiával, Alvan Graham Clarkkal 1862. január 31-én távcsőtesztelés közben felfedezte a Sírius kísérő csillagát. Simon Newcombnak és a Clark famíliának tevékeny része van abban is, hogy 1888-ban a Mount Hamiltonon felépült Amerika első hegyi csillagvizsgálója. Nevét egy gazdag kaliforniai milliomosról, James Lickről kapta. Főműszere, az Alvan Clark-féle műhely egyik leghíresebb alkotása, a 91,5 centiméteres refraktor, jelenleg is a második legnagyobb lencsés távcső a világon. Különleges gondossággal választották ki az új csillagvizsgáló helyét. Sherburne W. Burnham (1838-1921), a kettős csillagok hírneves vadásza, már az építkezés előtt mrendszeres csillagászati megfigyeléseket végzett az obszervatórium létesítésére kijelölt helyen, hogy a légköri viszonyokat idejében, az építkezések megkezdése előtt megvizsgálja. Csak ezután kezdődött el az új csillagda építkezése. Ez azonban már egy új történet.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2024
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.