Dimenzió #20

Csillagnézők

(csillagászattörténet, csillagászat, űrkutatás, fizika, asztrofizika)

                 F. L. I.:

          MILYEN LEHETETT A BETLEHEMI CSILLAG?

   (Forrás: Élet és Tudomány, 1992. december 25, 52. szám, 1646. o.)


  A  karácsonyi  történetek figyelemre méltó s mindmáig megfejtetlen
mozzanata a betlehemi csillag. Máté evangélista részletesen ír róla; s
evangéliumának  2.  részében  adatszerű  tényeket  és megállapításokat
olvashatunk erről a csodálatos égi jelenségről.

  Első  ízben a Jeruzsálembe érkező három napkeleti bölcs említi a
csillagot. Ők a csillag megjelenése nyomán a zsidók hite szerint várt
Messiásnak a megszületésére számítanak, s azért jöttek Jeruzsálembe, hogy
tiszteletüket tegyék a Messiás, az új király előtt. A csillagnak hirtelen
kellett  feltűnnie  az  égen (Heródes király a bölcsektől a csillag
feltűnésének  pontos  időpontját  tudakolta),  s  eléggé fényesnek és
rendkívülinek kellett lennie ahhoz, hogy az oly régóta várt sorsfordító
esemény előhírnöke lehessen. Mi lehetett hát valóban a betlehemi csillag? Az
eddig született tudományos igényű magyarázatok három fő lehetőség körül
forogtak: 1. a bölcsek egy feltűnően fényes üstököst láthattak (több
középkori műalkotáson csakugyan ilyen formában ábrázolják a betlehemi
csillagot); 2. egy nagyon ritka, de például 1572-ben Ticho Brache vagy
1604-ben Kepler által megfigyelt - óriási csillagkataklizmákhoz hasonló -
jelenségről, szupernóva-robbanásról lehetett szó; 3. a betlehemi csillagnak
asztrológiai jelentősége van, nevezetesen a Jupiter és a Szatumusz a Halak
csillagképben éppen együttállásban volt a csillag megjelenésének idején.

  Egyik sem tökéletesen meggyőző magyarázat, különösképpen nem az Máté
evangélista részletes leírásának fényében: a bölcsek

    "...elindultak, s íme a csillag, amit láttak feltűnésekor,
   előttük ment, amig meg nem érkeztek, s akkor megállt a felett a
   hely felett, ahol a gyermek volt. Amikor meglátták a csillagot,
   igen nagy volt az örömük".

     
Hát ez bizony eléggé furcsán viselkedő égitest! Elképzelhető-e egyáltalán, hogy egy csillag a vándorok előtt megy, majd megáll egy hely fölött? Az északi félgömbön egyetlenegy ilyen csillagról tudunk: a Sarkcsillag nem változtatja helyzetét az északi égbolton, éppen ezért is használjuk irányjelzőként. A többi égitest már néhány óra elteltével is jócskán megváltoztatja helyét az égen (lásd képünket); ezek valamennyien 24 órás körmozgást végeznek a pólusok körül. Napjaink "bölcsei" azonban szembesülhetnek valami hasonló jelenséggel, mint amilyent az evangélista leír. A geostacionárius pályán keringő műholdak - elsősorban kommunikációs és földmegfigyelési céllal - együtt mozognak a földfelszínnel, s mint ilyenek, kiválóan alkalmasak lehetnek irányjelzésre is! Akárcsak a Sarkcsillag. Ezek az égitestek a képünkön látható - tizenegy órás expoziciós idejű - felvételen nem a csillagokéhoz hasonló, csaknem félkörnyi nyomot hagynának, hanem egyetlen pontnak vagy korongocskának látszanának. A bemutatott felvétel Ausztrália Új-Dél-Wales államában készült, tehát nagyjából a Betlehemével azonos földrajzi szélességen. Eszerint az égi egyenlítőn, tehát a földi Egyenlítő fölött elhelyezkedő műhold - miközben az eleinte mellette lévő állócsillagok délkeleti irányból messze délnyugatra vándorolnak a saját csillagkörükön - a helyén marad! A Jeruzsálemból Betlehemig vezető 10-12 kilométeres úton egy ilyen "csillag" érthetetlen és csodálatos, a korabeli tudósok számára felfoghatatlan irányjelző lehetett volna. Sokkal inkább, mint akár egy üstökös, akár egy szupernóva vagy a rendkivüli együttállásban levő bolygók. Ezek ugyanis szabályos körforgásukat végezve nagymértékben megváltoztatják "égi helyüket", szó sem lehet róla, hogy megálljanak egy bizonyos hely fölött. Egy geostacionárius műholdnak ellenben - mint képünk is mutatja - éppen ilyen tulajdonsága van.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2024
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.