Dimenzió #20

Csillagnézők

(csillagászattörténet, csillagászat, űrkutatás, fizika, asztrofizika)

                Pásztor Emília:
               ARCHEOASZTRONÓMIA

              (Párhuzamos kősorok)

      (Forrás: Andromeda, 1993., I. évf., 3. szám, 21. o.)

  A  franciaországi Bretagne-félsziget megalitikus kőemlékeiről túlzás
nélkül állíthatjuk, hogy világhírűek. Ezek a dolmenek, menhirek, halomsírok
közel 3000 éven át szolgálták és jelképezték a legelső földművelők vallásos
hitét.  És  máig is élő bizonyítékai csillagászati ismereteinknek. A
legkorábbi lelet egy halommal borított kamrasír, Kercado mellett található
és az i. e. 5. évezredre datálható, ha hihetünk a C 14-es módszernek.
Bejárata szinte pontosan a téli napforduló napfelkeltéjének irányába mutat.

  A legismertebbek és talán a legváltozatosabbak azonban a több ezer kőből
álló, párhuzamosan futó kősorok Carnac körzetében, melyek a 116 m-es
szélességet és az 5 km-es hossszúságot is elérhetik. Az álló kövek magassága
érdekes módon fokozatosan csökken 3,5 méterről 50-60 cm-re A kősorok végét
egy-egy olyan kőkör zárja le, amely dolment vagy halmot ölel körül. Már
1755-ben a napkultusszal hozták kapcsolatba, mivel kimutatták, hogy a
kősorok a napkelte irányába mutatnak. Három szép csoportosulást tartanak
számon Le Menec, Karmario és Kerlescau néven.

  A Carnac-i kősorok rejtélyét A. Thom igyekezett megoldani. 1970-től öt
éven át dolgozott itt. Elmélete szerint ezek az álló kősorozatok "finom
műszerként"  segítették a fogyatkozások előrejelzését. A fogyatkozások
problémája váltja azonban ki a legtöbb vitát a régészek és a csillagászok
között. Vajon képes volt-e az őskor embere a hold-, de legfőképpen a
napfogyatkozásokat előre megjósolni? Szükséges volt-e egyáltalán erre a
tudásra? Ha igen, hogyan rögzítette az adatokat az írás ismerete nélkül? A
fogyatkozások "megjósolása" fejlett matematikai tudást és az égbolt hosszú
időn át való megfigyelését kívánja, valamint a Hold igencsak bonyolult
mozgásának számontartását.

  A. Thom feltételezte, hogy a legyezőszerűen elrendezett kövek sorozatának

     
''A. Thom vizsgálatai szerint a bretag- ne-i rendszerben a kövek megfelelő i- rányokból nézve a megalitikus yard e- gész számú többszö- röseinek megfelelő távolságokban he- lyezkednek el. legfőbb célja a fogyatkozáaok előrejelzése volt. Szerinte a kősorozat egy része olyan, mint egy milliméterpapír, melyen cölöpökkel rögzítették a Hold helyzetét nyugtakor. Állítása szerint az így kapott "görbe" akkor is folytatható volt, ha a Hold nem volt látható. A Hold, illetve a Nap mozgásának nyomonkövetésében segítenek a kősorozatokhoz nem tartozó magányos kőóriások, a menhirek, melyek közül a legfigyelemreméltóbbak a Manio Menhir és a Nagy Menhir. A Nagy Menhir 18, 5 méteres magasságával környezetének igen szembetűnő darabja volt. A. Thom kiszámította azt is, hogy több mint száz éven keresztül kellett volna összegyűjteni és megőrizni a pontos megfigyeléseket ahhoz, hogy az általa feltételezett gigantikus méretű szabadtéri "obszervatóriumot" megszerkesszék. Hogyan tudta volna ezt a nagy mennyiségű információt összegyűjteni és megőrizni ily hosszú időn át egy írástudatlan nép? A kérdés még valószínű, hogy sokáig megválaszolatlan marad, ha egyáltalán feltehető. A kősorok szakrális funkcióját tekintve csak találgathatunk. A kövekkel körülzárt szentély lehetett az, ahol a szertartások és ünnepek zajlottak. A kővekkel szegélyezett út, utak talán az ünnepi fölvonulást szolgálták, vagy méltó utat ajánlottak az égi istenek számára, hogy szertartásaikban részt vegyenek. Ki tudja?
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2024
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.