Dimenzió #20

Csillagnézők

(csillagászattörténet, csillagászat, űrkutatás, fizika, asztrofizika)

 KONKOLY THEGE MIKLÓS FONTOSABB ÉLETRAJZAI ÉS AZ OBSZERVATÓRIUMOK LEÍRÁSAI

 1. A. Gy. (Dr. Alapi Gyula): K. T. M. (Nekrológ) - Komáromi Ujság 37. 8.
   sz. 1916. február 19. Címold. - 1 old.

 2. "Ajándék a nemzetnek" - a Magyar Nemzet, 1902. január 22. p. 6-7.
   (Hatvanadik születésnapja és birtokadománya kapcsán.)

 3. Balázs Júlia: Ógyalla megint a miénk! - Búvár, 4. 11. 1938. november
   825-82 8, 5 fotó

 4. B. A. (Berecz Antal): Az ó-gyallai csillagda - Természet, 4. 11. 1872.
   173-175., 1 illusztráció (A csillagda legrégebbi képe!)

 5. Bartha Lajos ifj.: K. T. M. Emlékezete - Csillagok Világa (III.
   sorozat), 1. 2. 1956. 129-138., 4 fotó.

 6. Bartha Lajos ifj.: K. T. M. - Élet és Tudomány 11. 26. 1956. július 27.
   813-816., 3 fotó.

 7. Bartha Lajos ifj.: K. T. M., a tudomány és a technika ezermestere -
   Népszerű Technika, 6. 9. 1957. 276, 1 fotó.

 8. Bartha Lajos ifj.: Száz éves az ógyallai csillagvizsgáló - Élet és
   Tudomány 24. 39. 1971. szeptember 24. 1827-1831, 4 fotó.

 9. Bartha  Lajos:  "Interurbán  Herény": Egy lap a  telefontechnika
   történetéből - Magyar Nemzet, 1976. április 23. p. 8. (Konkoly és
   Gotthard Jenő telefonkísérletei.)

10. Bartha Lajos ifj.: Magyar csillagászok a XX. század közepéig -
   Technikatörténeti Szemle, VIII. k. 1975-1976, p. 97-98., 110. (Ugyanitt
   az ógyallai obszervatórium más munkatársainak adatai is fellelhetők!)

11. Bartha Lajos ifj.: Az első földrajzi hosszúságmérés telefonnal -
   Geodézia és Kartográfia 31. 4. 1979. 289-290.

12. Bartha Lajos ifj.: Még egyszer a Konkoly Thege Miklós emlékérem -
   Természet Világa 112. 10. 1981. 462-463., 5 illusztráció. (Válasz és
   kiegészítés Dr. Vértes L. cikkéhez.)

13. Bartha Lajos: Az egyetem kozmográfiai intézete és csillagdája - Föld és
   Ég 20. 6. 1985. 181 ff. - ill.

14. Bartha Lajos: Az első magyarországi észlelőhálózat - Meteor, 18. 7-8.
   1988. 7-11. 2 illusztráció (meteorészlelések)

15. Bartha Lajos: K. T. M. - a tudós, mérnök, kultúrpolitikus, szervező és
   művész - Évfordulóink a műszaki és természettudományokban 1991. Bp.,
   1990. p. 180-181. - 1 kép

16. Bartha Lajos: K. T. M. és az amatőrök - Meteor, 21. 3. (177. szám)
   1991. 42-46. 5 illusztráció - 1 címlapkép

17. Bartha Lajos - Vajda Pál: A csillagászati fényképezés magyar úttörői -
   Fotó 26. 10. 1979. 450-453., 4 fotó

18. Bélik, Milan: Z historie meteorológie v Hurbanove - Kozmos, r. 1. c. 3.
   1970. 20-21. - 1 tab. (Hurbanovo)

19. Bélik, Milan: 10 rokov l'udovej hvezdaren v Hurbanove - Kozmos, r. 5.
   c. 3. 83-84. - 1 tab. 1974.

20. Béll Béla: K. T. M. és a Magyar Tudományos Akadémia - Időjárás, 89. 1.
   1985. 32-47., 8 fotó

21. B. N. (Bacsó Nándor): K. T. M. emléktáblájának leleplezése Ógyallán -
   Az Időjárás 46. (új sorozat 18.) 3-4. 1942. 94-95. (Az 1942. május
   10-én  felavatott  emléktáblát  Nesztkay  Egonné  Haich  Erzsébet
   keszítette.)

22. Brezina, Martin: Ked sa Hvezdaren Rodila - Kozmos, 1. 1. 1970. 14-15. -
   2 képtábla (Hurbanovo)

23. Déry József: K. T. M. - Turisták Lapja, 28. 3-4. 1916. 54-56., 1 kép

24. Detre László: Az ógyallai csillagvizsgáló - Csillagászati Lapok, 1. 3.
   1938. 81-82., 2 fotó

25. Dezső Lóránd:  A magyar csillagászat története  -  Histoire  de
   L'Astronomie en Hongrie - Múzeumi Füzetek (Kolozsvár), 2. 1. 1944.
   276-288., 298-300.

26. Druga, Ladislav: 110 rokov hvezdárne v Hurbanove - Kozmos, 12. 5. 1981.
   138-141.

27. Feder Mayer István: Táguló világegyetem - A Hét, 1976/2. 14-15. (A
   hurbanovói csillagda munkája.)

28. Freisesleben,  H. C.: N. K. T. - In: Dictionary of Scientific
   Viographies, Ed. by Ch. C. Gillispie. Vol. 7. p. 461. 1972.

29. Günther,  Siegmund:  Handbuch  der  Geophysik.  Zweite g  nzlich
   umgearbeitete  Auflage,  I.  Bd.  Stuttgart,  1897.  p.  66.
   (Asztrofotográfia), p. 67. (Napspektroszkópia), p. 110. (Marskutatás)

30. H. E. (Héjjas Endre): K. T. M. dr. (1842-1916), nekrológ - Az Időjárás,
   20. 3. 1916. 33-37. (Benne: Rózsa Zs. és Tass A. gyászbeszéde.)

31. Jelentés a M. kir. Országos Meteorológiai és Földmágnességi Intézet
   1901...1914 évi működéséről. 10 kötetben, Bp., 1092...1918. (Benne:
   Konkoly működéséről, útjairól.)

32. Kakas József: Emlékezés K. T. M.-ra halálának ötvenedik évfordulóján -
   Időjárás, 70. 1. 1966. 58-59., - 1 kép

33. Kenessey Kálmán: A magyar csillagászat újjáteremtője (Emlékezés dr. K.
   T. M.-ra) - Az Időjárás, 43. (új sorozat 15.) 7-8. 1939. 144-147.
   (Rádióelőadás 1939. augusztus 8-án)

34. Kenessey Kálmán: Megemlékezés K. T. M.-ról - Csillagászati Lapok, 4. 1.
   1941. 9-17.

35. "Keve" (Sebők Zsigmond): K. T. M. - Uj Idők, 7. 5. 1902. 14-15., - 1
   portré. (K. T. M. birtokadományáról)

36. "Kitüntetés" - Fényképészeti Lapok, 7. 3. 1888. 63. (K. T. M. könyvét a
   Voigtl„nder-éremmel jutalmazzák.)

37. Kobold, Hermann: N. T. v. K. - Astronomische Nachrichten, Bd. 196. H.
   18. Nr. 4842. 1916.

38. (Kobold, Hermann): N. T. v. K. - Sirius, Bd. 50. H. 8-9. 1917. 171-172.

39. Koncek, Mikulas: 50 rokov Statneho Meteorologického a Geofyzikálneho
   Observatoria v Hurbanove - Jubile de l'Observatoire Meteorologique et
   Geophysoque d'Eta a Hurbanovo. Bratislava, 1950. 28 - 2 old. 3
   táblázat, 1 illusztráció, 6 képtábla

40. "Konkoly Thege Miklós úr Komáromban..." - Vasárnapi Ujság, 4. 19. 1859.
   május 8. p. 225. (K. T. M. hangversenye.)

41. "K. T. M." - Vasárnapi Ujság, 49. 4. 1902. január 26. p. 51., 1
   arcképpel (A Konkoly-birtok eladományozása.)

42. Dr. K. T. M. emlékezete (1842-1942) - Erinnerung an N. v. K. T.
   (1842-1942) - A M. kir. Országos Meteorológiai és Földmágnességi
   Intézet kisebb kiadványai - Kleinere Veröffentlichungen der Kön. Ung.
   Reichsanbstalt für Met. und Erdmagn. Nr. 14. Bp., 1942. 26. old. - 1
   képtábla (a) Cholnoky Jenő: K. T. M. Megemlékezés (Erinnerung) (b)
   Réthly Antal: Dr. K. T. M. meteorológiai munkássága (Dr. N. v. K. T's
   meteorologisches Wirken) (c) Kenessey Kálmán: K. T. M. a csillagász (N.
   v. K. T. der Astronom) Ábrányi E. és Traeger E. költeményeivel.

43. U. a. - Az Időjárás 46. (új sorozat 18) 1-2. 1942. 1-14., 46-50., 1
   képtábla

44. Konkoly Thege Miklós: Az ógyallai csillagda és a meteorológiai központi
   obszervatórium fejlődése 1875-től mostanáig - Az Időjárás, 1. 9. 1897.
   258-278., 15 illusztráció - II. rész ugyanott 2. 1. 1898. 3-20., 12
   illusztráció

45. Konkoly  Th.  Miklós:  Körültekintés   néhány  nyugat-európai
   obszervatóriumban, III. Budapest, 1898. 63. old - 8 illusztráció

46. Konkoly Th. Miklós: A m. kir. Meteorológiai és Földmágnességi Intézet
   Budapesten,  és  a  m.  kir.  Meteorológiai és Fizikai Központi
   Obszervatórium Ógyallán - Die kön. ung. Reichsanstalt für Meteorologie
   und Erdmagnetismus in Budapest, und das kön. ung. Meteorologische und
   Physikalische Observatorium in O-gyalla - A m. kir. Meteor. és
   Földmágn. Orsz. Int. hivatalos kiadv., 1898. 1-ső köt. (Publ. des kön.
   ung. Reiscsanstalt für Met. und Erdmagn. 1989. Bd. 1.) Bp., 1898, 51
   old. 22 ill. - 4 műnyomó tábl.

47. Konkoly Th. Miklós: A m. kir. orsz. meteorológiai és földmágnességi
   intézet első elhelyezései (1870-1892) - Az Időjárás - Atmosphaera -, 8.
   6. 1:04., 222-233., 5 fotó

48. Konkoly, Nicolaus Thege v.: Privatstrenwarte in Gross-Tagyos - Sirius,
   66. 7. 1913. 145-150., 5 illusztráció

49. Konkoly Th. Miklós: Az ógyallai Konkoly-alapítványú asztrofizikai
   obszervatórium történetének rövid vázlata - az Időjárás, 17. 8. 1913.
   173-179.

50. Kulin György: Az ógyallai csillagvizsgáló - Természettudományi Közlöny,
   71. 1091. sz. 1939. január, 46-47., 2 fotó

51. Lacinova, L'.: Hvezdárne Slovenská: Hurbanovo staré a nové - Kozmos,
   14. 6. 1983. 202-204., 13 fotó

52. L. F. (Lakits Ferenc): Gyakorlati útmutatás csillagászati megfigyelések
   tételére (Konkoly: Praktische Anleitung für anstellung Astronomischer
   Beobachtungen... c. művéről) - Természettudományi Közlöny, 15. 165. sz.
   1883. május, 227-230.

53. Lóczy  Lajos:  Gyászbeszéd  (K.  T. M. tt ravatalánál) az MTA
   oszlopcsarnokában, 1916. február 19-én - Akadémiai Értesítő, 27. 3.
   (315 füz.) 1916. március, 194-196.

54. A Magyar Tudományos Akadémia XLIV. nagygyűlése 1884. június 4-5-én -
   MTA Értesítője, 18. 5. 1884. 159. (Konkolyt jún. 5-én 34 szavazattal 4
   ellenében tiszteleti taggá választják.)

55. Magyarország Vármegyéi és Városai: Komárom vármegye. Szerk. Borovszky
   S., Bp., é.n. (1905), p. 18-39 (Obszervatóriumok), 92-93 (Környe,
   Nagytagyos), 110-111 (ógyalla), 322-323 (K. T. M.), 569-570 (Konkoly-
   család).

56. Meteorológiai és Csillagászati Múzeum tárgymutatója: A M. kir. Orsz.
   Meteorológiai és Földmágnességi Intézet birtokában lévő - Bp., 1911.
   45. old. (K. T. M. alapítása és adományai)

57. M. M. (Marik Miklós): K. T. M. (1842-1916) magyar csillagász és
   meteorológus - Csillagászattörténet A-Z, Életrajzi lexikon. Szerk.:
   Balázs B., Bartha L., Marik M., Bp., 1982. p. 109.

58. Mojzes Imre: A kalocsai Haynald Obszervatórium története, Bp., 1986.
   (Konkoly kapcsolata a Haynald Obszervatóriummal.)

59. (Molnár, Iván): Zivot a dielo Dr. Mikulása Konkoly Thege - Astronomicky
   Spravodaj, roc. 9. (1981), Nr. 1. 6-8., Nr. 2. 13-16., Nr. 3. 15-18.,
   Nr. 4. 15-18., Nr. 5. 10-14., Nr. 6. 15-17.

60. Műkedvelő-Fotográfiai Kiállítás: Tárgymutató a magyarországi Kárpát-
   Egyesület  budapesti  oszt.-nak  az Orsz. Képzőművészeti Társulat
   Műcsarnokában 1890-ben rendezett ...-hoz. Bp., 1890, 37. old. (Konkoly
   kiállítási tárgyainak és képeinek felsorolása a 27-28. oldalon.)

61. Németh, Mikulas: Sekularne variacie geomagnetického a pol'a v Hurbanove
   od. r. 1871 do 1965 - Kozmos, 1. 2. 1970. 7-10., 2 illusztráció

62. Petrás, Milan: 100 rokov observatorii v Hurbanove - Kozmos, 2. 3. 1971.
   20-22., 3 kép

63. Ponori Thewrewk Aurél: A százéves Ógyallai Csillagvizsgáló jubiláris
   ünnepsége - Föld és Ég 7. 2. 1972. 45, 1 képtábla

64. Réthly Antal: K. T. M. dolgozatai "Az Időjárás"-ban - az Időjárás, 20.
   3. 1916. 51-52.

65. Réthly Antal: A Meteorológiai Intézet 70 éves (Zum 70-j„hrigen Bestand
   des kgl. ung. Meteorologischen Institut) - Az Időjárás, 44. (új sorozat
   16.) 11-12. 1940. 237-248., 286-287.

66. Réthly Antal: K. T. M. - A kir. Magyar Természettudományi Társulat
   Évkönyve 1942-re. Bp., 1941. 143- 146.

67. Réthly Antal: Konkoly-emlék (Thaly K. "Miklós napra" c. verse 1859-ből)
   - Az Időjárás 47. (új sorozat 19.) 5-6., 1953. 109-110.

68. Róka Gedeon: K. T. M. - Föld és Ég, 3. 3. 1969. 67.

69. Róna, S. (Sigismund): N. K. v. T. - Meteorologische Zeitschrift, 33. 4.
   1916. 166-169.

70. Róna Zsigmond: Dr. K. T. M. - Földrajzi Közlemények 45. 6. 1917.
   278-287.  (A  Választmány  határozatából  Konkoly  halálának első
   évfordulóján tartott emlékezés.)

71. U. a. - Az Időjárás, 21. 7-8. 1917. 97-104.

72. Slovenska Ustredno Hvezdáren Hurbanovo. Zadpovedny za publikacin: l.
   Valach, riaditel' SUH. Zagtovil: L. Druga. Hurbanovo-Nitra, 1970. 14
   old., 10 kép

73. Steiner Lajos: K. T. M. t. tag emlékezete - az MTA elhúnyt tagjai
   fölött tartott emlékbeszédek, 24. k. 4. sz., Bp., 1943. 51. old.
   részletes bibliográfiával!

74. Stroobant, P. etc.: Les Observatoires astronomiques et les Astronomes.
   Observatoire Royal de Belgique, Science Astronomique. Bruxelles, 1907.
   p. 168. (A világ csillagvizsgálói)

75. Szinnyei József: Magyar írók élete és alkotásai - VI. k. 1899. (Reprint
   kiad. 1980) col. 918-924. (Részletes bio-bibliográfiával 1898-ig)

76. Tass, Anton: Ogyalla - Jahresberichte der Sternwarten für 1916. -
   Vierteljahrschrift der Astronomische Gesellschaft, Bd. 52. 4. 1917.
   232-235.

77. Tass Antal: Jelentés az Ogyallai Csillagda 1914-16 évi működéséről - Az
   Időjárás, 21. 12. 1917. 209-215.

78. Tass Antal: A magyar csillagászat története - Stella, 3. 3-4. 1928.
   95-102., ehhez 2 fotó

79. Tass Antal: az ógyallai obszervatóriumok - Stella, 4. 3-4. 1929.
   144-146.

80. Tass, Anton: Die Sternkunde in Ungarn - In: Histoire des Sciences,
   Bull. des Sciences Historiques. H.n., é.n. (1933?) p. 298-311.

81. T. L. (Terkán Lajos): A m. kir. Konkoly-alapítványú asztrofizikai
   obszervatórium fejlődése az államosítás óta... - Az Időjárás, 17. 9.
   1913. 198-216., 14 fotó - 3 képtábla

82. Terkán Lajos - Marczell György: A nagytagyosi csillagvizsgáló és
   meteorológiai obszervatórium - Az Időjárás, 10. 8. 1906. 227-247., 14
   illusztráció

83. Vajda Pál: Nagy Magyar Feltalálók. Bp., 1958. p. 283-284.

84. Vajda Pál, dr.: Magyar Alkotók - Creative Hungarians. Bp., 1975. (II.
   kiad. Orsz. Műszaki Múzeum, Bp., 1988.) p. 32. ill. p. 33.

85. Vargha Domokosné: Gothard hazai csillagászati kapcsolatai - Vasi
   Szemle, 35. 4. 1981. 438-443. (Konkoly ellentéte az MTA-val.) (Gothard
   Jenő és kora emlékszám.)

86. Vargha Domokosné: Csillagászat a kiegyezés korában - Fizikai Szemle,
   31. 11. 1981. 410-414.

87. Vargha Domokosné: K. T. M. - magyarok a természettudomány és a technika
   történetében (I. köt.), MTESZ, Bp., 1986. 165-166.

88. Vargha Domokosné - Strumpf, M.: Miért nem lett K. T. M. gothai
   csillagász? - Tudomány, 3. 8. 1987. 37-38.

89. Vértes László: K. T. M. és emlékérme - Természet Világa, 112. 7. 1981.
   315., 1 fotó

90. Wolf, Rudolf: Handbuch der Astronomie. Ihre Geschichte und Literatur,
   I-II. Zürich, 1890, 1892. (Konkolyról: Vol. 2. p. 80 (műszertan-
   könyve),  431  (napfényképezés),  494 (meteor megfigyelések), 539
   (fényképészeti könyve), 544 (spektroszkópiai könyve).)

91. -y -y: K. T. M. és az ógyallai obszervatórium - Magyarország és a
   Nagyvilág, 11. 25. 1874. június 21. 305- 307.

92. Zách István Alfréd: K. T. M. emlékezete - Búvár, 8. 2. 1942. 72-74., 2
   fotó

93. Zách Alfréd: Meteorológiánk története. In: Időjáráskutatók otthonában.
   Orsz. Meteorológiai Int. Népszerű Kiadványai, V. k. Bp., 1955. p.
   20-35., hozzá 2 képtábla

94. Zách Alfréd: K. T. M. emlékének - Légkör 7. 1. 1962. 2-3.

95. Zách Alfréd: K. T. M. sírjánál - Légkör 17. 3. 1972. 64.

96. Egy magyar tudós ünneplése - Az Időjárás, 6. 1. 1902. 1-27. 1 arckép
   - 6 képtábla. 8 Konkoly 60. születésnapjára küldött dísztáviratok és
   üdvözletek szövegeivel.)

97. K. T. M. világszerte ismert csillagász és asztrofizikus - Földtani
   Közlöny, 47. 1-3. 1917. január-március 83. (Nekrológ.)


                 ''Beszámolókď0

  Vierteljahrschrift der Astronomischen Gesellsch ft, Bd. 13 (1878) - Bd.
48 (1913), "Berichte... O-Gyalla" címen.

  Kir. magy. Országos Meteorológiai és Földmágnességi Intézet Évkönyvei,
1890 és 1911. évi kötetei.


       ''Kiegészítés Konkoly Thege Miklós bibliográfiájáhozď0

  (A bibliográfia megjelent: Steiner L.: Konkoly Thege Miklós t. tag
emlékezete, Bp., 1943.)

  M.  kir.  Országos  Meteorológiai és Földmágnességi Intézet Kisebb
Kiadványai

  A nagytagyosi meteorológia Obszervatórium ismertetése és jelentése. Nr.
V. Bp. 1908. pp. 231 - 8 tábla


                 ''Konkolytól:ď0

  - Bevezetés - p. 5-12.

  - A műszerek ismertetése - p. 13-202.

  - A napfoltok megfigyelése - p. 220-230.

  A nagytagyosi Obszervatórium évi jelentése, II. füz. Nr. VII. 56 - 2 tab.
Bp., 1909

  - Előszó - p. 3-4.

  - A Jupiter megfigyelése - p. 34-39.

  Jelentés a M. kir. Orsz. Meteorológiai és Földmágnességi Intézet és az ó-
gyallai központi Obszervatórium ... évi működéséről (szerk.: Réthly Antal)

  - Uti jelentés 1901. évről - Jelentés, 1901. Bp. 1902. p. 51-76., 4
illusztráció

  - Külföldi utijelentés (Berlin, Jena, Dresden, Graz, Paris, Bruxelles,
Hamburg, Laibach, Belgrád) - Jelentés, 1902. Bp. 1903. p. 113-176., 11
illusztráció

  - Külföldi tanulmányutak, 1906. (Leipzig, Jena, Göttingen, Hamburg,
Potsdam) - Jelentés, 1906. Bp. 1907. p. 38- 62.

  Fényképészeti Lapok (Kolozsvár, szerk. Veress Ferenc)

  "Dr. Konkoly Miklós tudatja velünk..." - 7. évf. 1. sz. 1888. p. 30.
(Levél a szerkesztőhöz.)

  A "Moment felvételek" - 7. 3. 1888. 45-41.

  A hydroxilamin mint fényképészeti lapok előidézője - 7. 5. 1888. 92-95.
(A bécsi cs. k. Akadémia előtt tartott előadás.)

  Konkoly M. levele... - 7. 9. 1888. 194. (Az amatőr fényképészek
kiállításán bemutatott tárgyakról.)

  A jövő utazó kamerája - 8. 9. 1889. 181-185., 8. 10. 207-210.

  A "momentzárokról" - 8. 10. 1889. 212-214.


          ''Egyéb kiadványokban megjelent cikkek:

  A Vágh vizein - Fővárosi Lapok, 13. 194. sz. 1871. augusztus 25. 912-913.

  (Egy utas): Jajkiáltás a gellérthegyi és bicskei csillagvizsgáló eszközök
érdekében - Természettudományi Közlöny, 4. 36. füz. 1872. augusztus, 311.
(Feltételezhetően Konkoly M. cikke, eredetileg német nyelven a Sirius 1872.
június 15-i számában jelent meg. Fordító: Szily Kálmán.).

  Az égitestek spektroszkópikus megfigyelésének módja - Emlékkönyv a Kir.
Magy. Természettudományi Társulat félszázados jubileumára. Bp., 1892. p.
453-465 - 4 illusztráció

  Az ó-gyallai csillagvizsgáló - "Otthon", 1896. 33-35. - 1 illusztráció

  Az ógyallai Konkoly-alapítványú asztrofizikai obszervatórium történetének
rövid  vázlata - "Komárom" (A Jókai Közmívelődési és Muzeumegyesület
hivatalos közlönye) 1. 1-2. sz. 7 p. (Ugyanaz megjelent Az Időjárás, 17. 8.
1913. számában is.)

  Finfera  János  (nekrológ) - Az Időjárás, 18. 11. 1914. 226. (A
Meteorológiai  Intézet  legelső altisztjének halálára, feltételezhetően
Konkoly M. cikke.)

  Meteorológiai observatorium létesítése a nagyszalóki csúcson - Akadémiai
Értesítő, 6. 12. 1895. december 15. 692-694.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2024
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.