Dimenzió #20

Csillagnézők

(csillagászattörténet, csillagászat, űrkutatás, fizika, asztrofizika)

            AZ OBSZERVATÓRIUM ÁLLAMOSÍTÁSA

  1948. május 15-én Ortutay Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter
sajtófogadáson jelenti be, hogy az iskolákat államosítják, a nevelőket
állami státuszba veszik. A Főgimnázium és a Stephaneum állami tulajdonba
vételének lebonyolítására Rudnay Andrást bízzák meg 1948. június 17-én. Ő
hajtotta végre a 6500/1948. sz. kormányrendeletet, és az 1948. január 1-i
leltár szerint államosítják az intézményt, amelynek új neve Kalocsai Állami
Gimnázium és Nevelőotthon lesz.

  1948. július 21-én Csapp János megbízott igazgató átveszi az intézmény
vezetését Pozsarko Nándortól. Ő átadja a kulcsokat és az anyakönyveket, kéri
viszont a következőket:

  - biztosítsa a gimnáziumban elhelyezett Földrengésvizsgáló Intézet, s az
   itt  található  meteorológiai állomás és Csillagvizsgáló Intézet
   zavartalan ellátását az eddigi személyzet akadálytalan bejárásának
   engedélyezésével;

  - biztosítsa  a  szertárakban  elhelyezett tudományos  gyűjtemények
   használatának lehetőségét, és azok karbantartását szolgáló állandó
   ügyeletet - természetesen a gimnázium érdekeinek sérelme nélkül.

  Az  egymás melletti épületszárnyban elhelyezkedő rendház és állami
intézmény élete azonban nem volt zavartalan.

  Ilyen helyzetben találta az intézményt az 1950. június 9-én bekövetkezett
államosítás, melynek során a Népművelési Minisztérium az 5140/1945. VII. 28.
M. E. sz. rendelet alapján a 4175/1945 Korm. sz. rendelet 4. paragrafusában
biztosított jogkörénél fogva a Csillagdát igénybe vette.

  A Csillagda főműszerét a nagytávcsövet leszerelték, Budapestre került,
könyvtárára hasonló sors várt. Fényi észlelései később Debrecenbe kerültek.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.