Dimenzió #20

Csillagnézők

(csillagászattörténet, csillagászat, űrkutatás, fizika, asztrofizika)

               A CSILLAGDA ÉPÜLETE

  1878 őszén két hónap alatt felépült a kétkupolás Csillagda. A gimnáziumi
épület lépcsőháza fölött, 14 m-rel az utca szintjétől alakították ki a
meridián és a vertikál szobát. Szerencsére, a gimnázium eredeli épülete
statikailag alkalmas volt a bővítésre, elbírta a nagy távcső majd 7 q-ás
állványát és az épületet magát.

  A nagyobb kupola átmérője kb. 4 m, ebben helyezkedik el a nagytávcső.

  A kisebb kupola átmérője 3 m, ez védi a kisebb távcsövet. Érdekes
apróság, hogy a borravaló már akkor is fontos szerepet játszhatott. A
kupolákat - mint ismeretes - Konkoly asztalosa készítette Ógyallán, majd
Kalocsára jött azt összeszerelni. A jól sikerült munka után borravalót
kérhetett, ami kiderült. Konkoly 1879. május 27-én levélben kér elnézést
Haynaldtól, mint írja "mesteremet megdorgáltam".

  Az  épülettől  balra  a tetőn egy, korláttal védett, út vezet a
háromszögelési pontként használt oszlophoz. Ezt használták a földmérési
rendszer pontosításakor, helyzete a meridiánhoz képest 0,5442"-al északabbra
és 1,1362"-al nyugatabbra helyezkedik el. A Csillagda tájolása követi a
gimnáziumi épület tájolását.

  Érdekes az épület függőleges tagolása is. A távcsövek alatt a könyvtár,
amit sötétkamrának is használtak, és a dolgozószobák voltak. A szabad
szemmel végzett észlelésekre a tetőn teraszokat képeztek ki, amelyet

    "először cementtel nagyon szépen beborítottak, de kiderült, hogy
   ezt fa alapra felvinni nem tanácsos. Repedések léptek fel és
   szükségessé vált a cement helyett bádoglemezt használni".

  Úgy látszik akkor sem ment minden simán...

  A Csillagda tevékenysége egyre bővült, már Braun is több javaslatot tett
a bővítésre. 1882. október 17-én kelt levelében azt javasolja, hogy a
Csillagda részére egy kis 6 vagy 61/2"-os reflectort kellene beszerezni,
amihez új kupolát kellene emelni. Ez lenne az alap a komolyabb tudományos
munkához, mert - mint Braun írja -

    "ismeretem  szerint  az  egész  Német-,  Oroszországban és
   Ausztriában sehol sincs ilyen.".

  Ekkor ismét felújulhatott a Konkoly-Braun vita is. E levelében Braun
kitér arra is, hogy miért javasolt ő - Konkoly ellenében - az alapítás
idején refraktort. Érvelése helyes, valóban főműszerként refraktort kellett
beszerezni, mert az optikailag erősebb, megbízhatóbb. A reflector elsősorban
színképelemzési célokra jobb, hátránya, hogy tükrét 3-5 évenként újra kell
ezüstözni.

  A bővülés mégsem ebben az irányban történt. Az alapító Haynald Lajos
1891-ben elhunyt, bár utódai is sokat áldoztak a Csillagdára, bőkezüségben
mégsem vehetik fel vele a versenyt. Az épületet 1894-ben két új szobával
bővítik.

  Az adományozó Császka György kalocsai érsek 1893. július 12-én jóváhagyta
a tervezett bővítés költségvetését. A terveket Husszy György uradalmi mérnök
készítette el, és már 1894. március 5-én az új igazgatói szobát és a műhelyt
át is adják.

  Így  alakult  ki a Csillagda épülete, amelyen az államosításig -
ismereteink szerint - nem is történt változás.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.