Dimenzió #20

Csillagnézők

(csillagászattörténet, csillagászat, űrkutatás, fizika, asztrofizika)

            CSILLAGÁSZNŐK A XX. SZÁZADBAN

  A XIX. században felnőtt, csillagászattal foglalkozó brit és amerikai nők
generációja előfutárnak tekinthető századunk tudós asszonyai vonatkozásában.
Jóllehet, a XX. század számos csillagásznővel büszkélkedhet, még ma is
többnyire elmondható az, hogy ezt a teljes embert, nagy tudást és kitartást
igénylő tudományt művelőknek világviszonylatban csak kisebb része nő. Egy
1992-ben tartott tudományos tanácskozáson elhangzott adat szerint a világ
csillagászainak körülbelül 15%-a tartozik napjainkban a "szebbik nemhez", ám
földrajzilag  rendkívül  nagy különbségek tapasztalhatóak. Az Amerikai
Egyesült Államokban a csillagvizsgálók munkatársainak fele nő, és arányuk
folyamatosan növekszik, míg más országokban előfordul az is, hogy egyetlen
asszony sem léphet erre a pályára. [89] A tanácskozás résztvevői elfogadtak
egy nyilatkozatot, melyet 166 megjelent írt alá. Ez a "Baltomore-i Charta a
Csillagásznőkért" című dokumentum tartalmazza a nők és férfiak egyenlőségét
a természettudományos kutatásokat illetően, és ajánlásokat fogalmaztak meg a
csillagásznők tudományos pályára kerülésének előmozdítása érdekében. [90] Az
Egyesült Államokban létezik egy társaság is (American Astronomical Society's
Committee on the Status of Women in Astronomy /CSWA/), mely a csillagásznők
érdekében tevékenykedik, és hivatalos lapja is van, melynek "Status" a
címe. [91]

  Tanulmányunk végén századunk több száz csillagásznője közül - a teljesség
igénye nélkül - kiemelünk egy-egy nevessé vált hölgyet, akik munkásságukkal
beírták nevüket a csillagászat történetébe. Margaret Burbidge [92] és
Cecilia Payne Gaposchkin [93] angol, Ruby-Payne Scott [94] ausztrál, Jane
Luu [95] vietnami származású amerikai és Ludmila Pa‹dusáková [96] szlovák
csillagásznők személye csak kiragadott példa századunk eget fürkésző tudós
hölgyeinek sorából.

  "Az égbolt felét nők tartják a magasba" - mondja egy régi kínai
közmondás. A nők a történelem során folyamatosan közreműködtek e magas ég
megismerésében, és az ő átvirrasztott éjszakáik, áldozatos munkájuk is
hozzájárult  ahhoz, hogy ma már közelebbinek és ismerősebbnek tűnnek
számunkra az évezredek során vizsgált égi objektumok.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2024
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.