Dimenzió #20

Csillagnézők

(csillagászattörténet, csillagászat, űrkutatás, fizika, asztrofizika)

              EGY MAGYAR CSILLAGÁSZNŐ
 
  A XIX. századi Magyarországon is - a polgárosodás követelményeihez
igazodva - fokozatosan kiteljesedett a lánynevelés. Kevés nőnek adatott meg
azonban az a lehetőség, hogy az égbolt fürkészésével foglalkozzon. A
századvégen, amikor számos vita dúlt a parlamentben, a tudós társaságokban
és a sajtó hasábjain a nők élethivatását, képzését tekintve, a legtöbben úgy
vélték, hogy nő nem való tudományos pályára. 1885-ben például Jósika Júlia
úgy írt egy könyvében, hogy "... a nőtől, azt a kevés kivételes esetet
kivéve, ha vagy az irodalmi téren működik vagy tanszéket akar elfoglalni,
nem követeli senki, hogy például a bölcsészetet tanulmányozza, mint abstract
tudományt,  vagy  a  csillagászatot,  mert  erre egész emberélet sem
elég..." [84] Miként ő is, a közvélemény általában úgy vélekedett, hogy a nő
biológiai  sajátosságánál  fogva másra hivatott, és nem a tudományok
művelésére.  Szervezetét  féltették  a kerékpározástól éppúgy, mint a
csillagászattól. Podmaniczky Géza felesége, Degenfeld Schomburg Berta grófnő
ritka kivételnek számított kora magyar társadalmában. A jómódú család
1886-ban Kiskartalon csillagvizsgálót építtetett, és a grófnő férjével
együtt csillagászati észleléseket folytatott. A nő az elsők között vette
észre az M31-ben az Androméda csillagot, az első ismert extragalaktikus
szupernovát. [85] A házaspár obszervatóriumában 7 hüvelykes refraktor [86]
volt, és értékes megfigyeléseket végeztek a Jupiter, Mars, Szaturnusz,
Uranusz és több üstökös vizsgálata során, valamint színképelemzéssel és
kettőscsillagok tanulmányozásával foglalkoztak. [87] A csillagdához 35 ezres
könyvtár  is  tartozott,  melyben  főleg csillagászati és a tudomány
történetével kapcsolatos könyveket tartottak. 1928-ban e magánkönyvtár
példányai a budapesti evangelikus egyház tulajdonába kerültek, a műszereket
pedig 1922-ben az MTA csillagvizsgálója kapta meg. [88]
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.