Dimenzió #20

Csillagnézők

(csillagászattörténet, csillagászat, űrkutatás, fizika, asztrofizika)

            A CSILLAGÁSZATTÖRTÉNET ÉS A NŐK

  Miként Margaret Alic írja, a tudományok műveléséhez intelligenciára,
kreativitásra, megfelelő neveltetésre és elkötelezettségre van szükség. E
négy vonás elengedhetetlenül szükséges a csillagászattal foglalkozó emberek
számára  is,  és  hozzávehetnénk  még a kitartást, az éberséget, és
természetesen a kiváló számolási készséget és a különféle eszközök és
eljárások  használatában  való  jártasságot. Bár azon nők életútjának
feltárása,  akik csillagászattal foglalkoztak a történelem során, nem
vezethet egy-egy adott korszak nőtörténetének teljes megismeréséhez, mégis
fontos adalék lehet annak jobb megértéséhez.

  Igen szép számmal sorolhatunk olyan nőket, akik apjuk, férjük vagy
fivérük mellett a történelem során csillagászati megfigyeléseket végeztek.
Noha nem reprezentálják koruk nőtársadalmát, tevékenységüket vizsgálva
többek között fényt deríthetünk a kor nevelési szokásaira; mentalitására;
erkölcseire;   szülő-gyermek,   férj-feleség   korabeli  viszonyára;
bepillanthatunk az egykori tudományos és gazdasági életbe; megismerhetjük a
közép- és felsőbb rétegek életvitelének egy-egy jellemző példáját; végül
pedig betekinthetünk a természettudományok fejlődésének kulisszái mögé.

  Csillagászattörténeti szakkönyvek és lexikonok névmutatóját böngészve
csak elvétve akadunk női névre. Kitartó (és jelenleg is folyamatban lévő)
kutatásaink azonban bebizonyították, hogy több tucatnyi olyan nőről is
szólnak az írásos források, akik nem (csak) azért néztek az égre, hogy
kedvesükről  merengjenek. Páran, koruk asszonyait messze megelőzve és
környezetük előítéleteivel mit sem törődve, csillagászati kutatásokat és
elmélkedést folytattak. Nyomukra bukkanhatunk korabeli leveleket, naplókat,
tudományos  folyóiratokat  vizsgálva,  és  egykori létezésükre utalnak
holdkráterek, virágok, obszervatóriumok és iskolák nevei.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.