Dimenzió #20

Csillagnézők

(csillagászattörténet, csillagászat, űrkutatás, fizika, asztrofizika)

           ''ASTROBASE BBS 79/324-600 33600bps
   ASTROBASE FTP ftp://ftp.bajaobs.hu/pub/astrobase/astronom/csillprg

             (1998. június 20-i állapot)ď0

             1  23.1K  2htm.exe
             2  54.2K  3d-g12.zip
             3  292.6K  aa-54.zip
             4  264.3K  ace.zip
             5  341.6K  alw113.zip
             6  468.9K  alw203.zip
             7  780.9K  astrmt30.zip
             8  37.5K  astro20.zip
             9  94.3K  astro202.zip
             10  45.9K  astroega.zip
             11  41.0K  b_star.zip
             12  95.2K  basicast.zip
             13  59.4K  brungsc1.zip
             14  336.3K  c_hub.zip
             15  255.1K  c_jup.zip
             16  325.1K  c_mer.zip
             17  263.9K  c_pho.zip
             18  726.7K  c_spe.zip
             19  286.6K  c_sun.zip
             20  675.8K  coeli379.zip
             21  268.4K  cosm1505.zip
             22  128.3K  cosmoh23.zip
             23  65.0K  cskfelis.zip
             24  819.0K  cybsky1c.zip
             25  580.0K  dance.zip
             26  20.0K  datjdsl.zip
             27  181.2K  de118i.zip
             28   2.9M  deep14-1.zip
             29   2.6M  deep14-2.zip
             30  933.2K  deep14-3.zip
             31  40.9K  diff_dra.zip
             32   1.2M  dspac554.zip
             33  723.9K  ecu30.zip
             34  239.7K  ephem421.zip
             35  45.7K  expwt21.zip
             36   6.7K  files.bbs
             37  166.6K  finstern.exe
             38  30.7K  fitobs.zip
             39  48.8K  galil.zip
             40  52.7K  galsat53.zip
             41  339.5K  geockd.zip
             42  189.0K  geoxtr.zip
             43  30.0K  grav.zip
             44  93.5K  gravity.zip
             45  110.0K  gravity2.zip
             46  243.2K  grvkit02.zip
             47  539.7K  halef10.zip
             48  71.0K  heat0-1.zip
             49  333.3K  hrcal10.zip
             50  382.7K  hubble14.zip
             51  150.0K  ice_1.zip
             52  219.7K  ice_2.zip
             53  249.9K  ice_3.zip
             54  304.8K  ice_4.zip
             55  26.9K  index.htm
             56   7.7K  jdcal1_1.zip
             57  279.2K  jimsd100.zip
             58  54.3K  jpstphn2.zip
             59  39.2K  jupcom02.zip
             60  160.1K  jupe20.exe
             61  15.2K  jupmap.zip
             62  168.9K  jupmond.exe
             63  399.4K  jupos.zip
             64  53.1K  jupsat40.zip
             65  89.1K  koms310.zip
             66  259.5K  luna.zip
             67  127.1K  lunar.zip
             68  408.6K  messier.zip
             69  56.0K  moon.zip
             70  25.0K  moontl04.zip
             71  417.4K  nalm1995.zip
             72  411.8K  nalm1996.zip
             73  414.7K  nalm1997.zip
             74  134.7K  nbodyd16.zip
             75  120.0K  newton#.exe
             76  130.6K  night_1.zip
             77  152.1K  night_2.zip
             78  98.1K  night_3.zip
             79  223.2K  night_4.zip
             80  121.4K  pl38demo.zip
             81  39.6K  planet.zip
             82  201.2K  planet64.zip
             83  72.8K  plans41.zip
             84  313.0K  plnwch20.zip
             85  146.3K  pltver41.zip
             86  127.6K  satra10.zip
             87  76.3K  satsat2.zip
             88  33.6K  satview2.zip
             89  117.9K  sclock20.zip
             90  271.3K  sfs101.zip
             91  435.7K  sfs101s.zip
             92  178.1K  skybase.zip
             93  354.2K  skyglb36.zip
             94 1023.8K  skyimg1.zip
             95   1.6M  skymap30.zip
             96  184.2K  skyplan.zip
             97  153.0K  skyplot.zip
             98  711.8K  skyvw30.zip
             99  34.1K  solar.zip
            100  60.1K  solarw11.zip
            101   1.6M  spas.zip
            102  157.8K  st4demo.zip
            103  319.1K  starpl20.zip
            104  126.2K  starside.zip
            105  201.1K  starview.zip
            106  190.2K  starwrk2.zip
            107  65.0K  sunny401.zip
            108  216.5K  sunpo131.zip
            109  33.6K  suntab05.zip
            110  778.1K  sv115.zip
            111  582.6K  trak401.zip
            112  293.4K  wet10.zip


            ''(Letölthető programok leírásai)ď0

USNO Interactive Computer Ephemerids csillagászati adatok (Nap, Hold,
bolygók pozíciója, kelte-nyugta stb.) 18:00-20:49 között

              ice_1.zip 1/4. lemez
              ice_2.zip 2/4. lemez
              ice_3.zip 3/4. lemez
              ice_4.zip 4/4. lemez


A legszuperebb csillagtérkép-rajzoló rogram, üstökös-pályaszámítással és
rajzolással (1950.0 és 2000.0 epochák)

               DEEP SPACE 3D v5.54

                dspac554.zip


          The Night Sky - csillagtérkép-program

              night_1.zip 1. lemez
              night_2.zip 2. lemez
              night_3.zip 3. lemez
              night_4.zip 4. lemez
             DANCE OF THE PLANETS V2.0

                 dance.zip


Deep Sky 2000.0 v1.4 Csillagtérkép készítő program az adatbázisa 279000
csillagot és 16000 mélyég-objektumot tartalmaz 10 magnitudóig.

                deep14-1.zip
                deep14-2.zip
                deep14-3.zip


        ''Professzionális asztrometriai oktatóprogramokď0

c_hub.zip  Vöröseltolódás mérésének szimulációja
c_jup.zip  Jupiter-holdak észlelése (pozíciós mérések)
c_mer.zip  A Merkúr rotációjának mérése (radarcsill.) (Windows 3.x)
c_pho.zip  A Plejádok fotometriája (Johnson-féle UBV)
c_sun.zip  Az energiaáramlás Napon belüli modellezése
c_spe.zip  Az csillagok spektrálklasszifikációja

                  ''Egyébď0

aa-54.zip  Astronomical Almanach v5.4 C forrással
alw113.zip  Astronomy Lab for Win v1.13
alw203.zip  Astronomy Lab for Win95/NT v2.03
spas.zip   Space VLBI Assistance Software v1.1
luna.zip   The clySmic Lunar Almanack V 2.22 Hold fázis és konstelláció
        számító (win)
lunar.zip  Lunareclipse v1.8 Holdpálya számoló
ecu30.zip  The Earth Centered Universe v3.0 - igen jó planetárium program
jimsd100.zip Astronomical Image Processing v1.0 - csillagászati célú képfel-
        dolgozó, STx, FITS formátumokkal
halef10.zip Hale-Bopp Finder v1.0 - az ECU v3.0-ra alapuló Hale-Bopp kereső
        program (ECU nem kell hozzá)
wet10.zip  Windows Ephemeris Tool v1.0 - üstökösök és kisbolygók koordiná-
        táinak, és fényességének számítása
planet64.zip Planetarium v6.4E - interaktív planetárium program
coeli379.zip Coeli v3.79 Ephemeris és planetárium program SVGA-ra - már a
        Hale-Bopp koordintátáival (VESA komp. VGA kártya, vagy
        UNIVBE kell)
skyglb36.zip SKYGLOBE v3.6 - a legszebb planetáriumprogram
jupe20.exe  A négy nagy Jupiterhold helyzete adott időpontra (CGA)
starside.zip Égbolt nézegető
moontl04.zip Holdfázis-számítás
astroega.zip Naprendszer-szimulátor + információk (EGA)
geockd.zip  GeoClock v7.2 for DOS Nap pozíció meghatározó, és a Föld megvi-
        lágítottsága adott időpontban, és helyszínen
geoxtr.zip  Kiegészítő térképek a GeoClock-hoz
grav.zip   Gravitáció szimulátor
satra10.zip Műholdkövető program
st4demo.zip Program CCD kamerához, néhány CCD-vel felvett képpel.
skyplan.zip Sky Planetarium v1.1 - egyszerű csillagos ég nézegető
sunpo131.zip Sun Position Locator v1.131
sunny401.zip Sunny 2000 v4.01
solarw11.zip A földfelszín megvilágítottsága adott időpontra
ace.zip   Computerized ephemerids (pozíciószámoló)
basicast.zip Hasznos BASIC-programok
cosm1505.zip COSMOS V15.05 planetárium-program
fitobs.zip  Pályaszámítás 3 pozícióból
gravity.zip Gravitációszimulátor
plans41.zip PLANETS V4.1 - ephemeris számoló és katalógus
skybase.zip Csillagtérkép rajzoló
trak401.zip TrakSat v4.00 for DOS műholdkövető program
newton#.exe Különböző rendszereket szimulálhatunk vele. A teljes Naprend-
        szer is megtalálható a demók között.
finstern.exe Német nyelvű nap- és holdfogyatkozás program
jupmond.exe A Jupiter-holdak helyzete, jelenségei (német nyelvű)
jupos.zip  A Jupiter objektumainak, alakzatainak, centrálmeridiánjának
        számoló és nyilvántartó programja
pl38demo.zip Zajácz Gy. planetárium-programjának demo változata
datjdsl.zip Egyszerű átszámítóprogram: dátum Julián dátum & Solar Longitude
cskfelis.zip Egyszerű (magyar nyelvű) csillagkép-felismerő program
3d-g12.zip  Gravitációszimulátor program
jupsat40.zip A Jupiter holdrendszere
satsat2.zip A Szaturnusz holdrendszere
messier.zip Az első 50 Messier objektum vázlatos rajza és helye a térképen
cybsky1c.zip CyberSky v1.0c Planetárium program 6 magnitúdóig (Win)
hrcal10.zip H-R Calc v1.0 a csillag átmérője alapján a hőmérsékletének, és
        luminozitásának meghatározása Hertzsprung-Russel diagrammal
sclock20.zip Short Guide to StarClock v2.0 a csillagok életpályájának animá-
        lása a Hertzsprung-Russel diagrammon
suntab05.zip SUNTAB v0.5 Napkelte, napnyugta, hajnal, szürkület időpontjának
        számítása adott koordinátára
jdcal1_1.zip Különböző időket számoló prog. (julian dátum, helyi idő, side-
        rikus, sinodikus idő, stb.) (win)
koms310.zip Komsoft v3.10 Üstökös kereső program


         ''További csillagászati shareware programokď0

astrmt30.zip  Astrometry for ST-4, ST-6 and TIFF images
astro20.zip   Calculate planetary ATA, rise and set time
astro202.zip  Athabasca University Micro-Planetarium v2.02
b_star.zip   Program to animate motions of a binary star
brungsc1.zip  Astronomy: Drawwing a sy map using GSC
cosmoh23.zip  a 3D tour of the nearest 2300 galaxies
de118i.zip   N-body numerical integration of moon & planets
diff_dra.zip  Displays a binary star system in 3-D
ephem421.zip  Astronomical ephemeris: stars/planets positions
expwt21.zip   Find relative weight & info on local planets
galil.zip    Animates motions of Jupiter and its satellites
galsat53.zip  Jupiter-holdak pozíciószámítása/grafikus ábrázolása
gravity2.zip  Simulates motions of planetary bodies in space
grvkit02.zip  N-body gravitational simulator and player
heat0-1.zip   Aurora Spacecraft heat shiels design, w/source
hubble14.zip  Astronomy Planetariuum simulator for MS-WINDOWS
jpstphn2.zip  Animated display of Jupiter's satellites (CGA)
jupcom02.zip  How to observe July's Comet-Jupiter collision
jupmap.zip   WIN3 .BMPs used in JUPCOM02.ZIP
moon.zip    Graphic display of moon's face w/pan/move/find
nbodyd16.zip  Point and click Nbody gravitational simulation
planet.zip   Gives time/azimuth.coords for planet rise/sets
plnwch20.zip  Solar system simulator and reference
pltver41.zip  Planet Tracker v4.1
satview2.zip  Mathematical model of sunlit planet Saturn/CGA
sfs101.zip   Space Flight Simulator, CGA/HGC/EGA/VGA
sfs101s.zip   Source code for Space Flight Simulator v1.01
skyimg1.zip   Planetary/Lunar GIF images for SkyMap v1.2
skymap30.zip  SkyMap v3.0 (Win3.1 v2.2/95 v3.0/NT v3.0)


               ''Planetárium program

skyplot.zip   Star map graphic display
skyvw30.zip   Planetarium simulator for Win 3.1 386 Enhanced mode
solar.zip    Solar system simulator
starpl20.zip  Star chart drawing package & Hubble GSC viewer
starview.zip  Astronomy at its best - (requires mouse)
starwrk2.zip  Asstronomical Planetarium Simulator (SVGA-HERC)
nalm1995.zip  Online Nautical Almanach 1995
nalm1996.zip  Online Nautical Almanach 1996
nalm1997.zip  Online Nautical Almanach 1997
sv115.zip    Sky View v1.15
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2024
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.