Dimenzió #19

Gyermekszemlélet

(művészettörténet-neveléstörténet)

                BIBLIOGRÁFIA

A művészet története. A barokk, főszerk.: Dr. Aradi Nóra, Corvina Kiadó,
  Bp., 1987.

Alpatov, Mihail V.: A Drezdai Képtár, Régi mesterek, Gondolat Kiadó, Bp.,
  1976.

Aries, Philippe: Gyermek, család, halál; Gondolat Kiadó, Bp., 1987.

Artner Tivadar: Évezredek művészete, Gondolat Kiadó, Bp., 1965.

Artner Tivadar: A középkor művészete, Móra Ferenc Könyvkiadó, Bp., 1962.

Baxandall, Michael: Reneszánsz szemlélet - reneszánsz festészet, Corvina
  Kiadó, Bp., 1986.

Beke László: Műalkotások elemzése, Tankönyvkiadó, Bp., 1986.

Broby - Johansen, Rudolf: Ember és művészet, Gondolat Kiadó, Bp., 1965.

Burckhardt,  Jakob:  A  reneszánsz  Itáliában,  Képzőművészeti  Alap
  Kiadóvállalat, Bp., 1962.

Castiglione László: Hellenisztikus művészet, Corvina Kiadó, Bp., 1980.

Castiglione László: Római művészet, Corvina Kiadó, Bp., 1971.

Csukovits Enikő: Gyermekek a középkori Magyarországon, In: História 1997.
  5-6. szám

Csukovits Enikő: Királyi gyermekek, gyermek királyok, Móra Ferenc Ifjúsági
  Könyvkiadó Rt., Bp., 1993.

Dercsényi Dezső - Zádor Anna: Kis magyar művészettörténet, Képzőművészeti
  Alap Kiadóvállalat, Bp., 1980.

Éles Csaba: Szemelvénygyűjtemény a művelődéstörténet tanulmányozásához,
  Tankönyvkiadó, Bp., 1984.

Endrei Walter - Zolnay László: Társasjáték és szórakozás a régi Európában,
  Corvina Kiadó, Bp.

Erpel, Fritz: A megfestett világ, Képzőművészeti Alap Kiadóvállalat, Bp.,
  1962.

French,  Valerie:  A  gyermek  hatásának  története: ókori mediterrán
  civilizációk, http://www.mek.iif.hu

Frenzel, Rose - Maries: Játék közben, Corvina Kiadó, Bp., 1979.

Friedell, Egon: Az újkori kultúra története, Holnap Kiadó, Bp., 1990.

Frináczy Ernő: Az ókori nevelés története, Kiadja Hornyánszky V., Bp., 1922.

Garas Klára: A németalföldi polgárság művészete, Szikra Kiadás, Bp., 1947.

Gombrich, E. H.: A művészet története, Gondolat Kiadó, Bp., 1978.

Guze, Joanna: A művészet nyomában, Móra Ferenc Könyvkiadó, Bp., 1978.

Gyermekek  a  kora újkori Magyarországon, Szerk.: Péter Katalin, MTA
  Történettudományi Intézete, Bp., 1996.

H. Takács Marianna: Rubens és kora, Corvina Kiadó, Bp., 1972.

Harasztiné Takács Marianna: Németalföld művészete a XVI-XVII. században,
  Gondolat  Kiadó  és  a  Képzőművészeti  Alap  Kiadóvállalat, közös
  gondozásában, Bp., 1961.

Hauser Arnold: A művészet és irodalom társadalomtörténete, Gondolat Kiadó,
  Bp., 1969.

Hekler A.: A középkor és a reneszánsz művészete, Bp., 1934.

Hogyan éltek elődeink? Fejezetek a magyar művelődés történetéből, Szerk.:
  Hanák Péter, Gondolat Kiadó, Bp., 1980.

Huizinga, Johan: A középkor alkonya, Helikon Kiadó, Bp., 1982.

Jakab  György:  A  középkor világa, Alternatív Közgazdasági Gimnázium
  Alapítvány, Bp. 1994.

Kortársak a németalföldi festőművészetről, Gondolat Kiadó, Bp., 1967.

Kulcsár Zsuzsanna: Így éltek a lovagkorban, Gondolat, Bp., 1967.

Ling, Roger: A klasszikus görög világ, Helikon Kiadó, Bp., 1986.

Lőrinc László: A kora újkor, AKG Kiadó, Bp., 1995.

Lyka Károly: A művészetek története, Képzőművészeti Alap Kiadóvállalat, Bp.,
  1977.

Makkai László: A gyermek a középkorban, In: História 1979. 1. szám

Marosi Ernő: A középkor művészete, Corvina Kiadó, Bp., 1996.

Mojzer Miklós: Holland életképek, Corvina Kiadó, Bp., 1971.

Piper, David: A művészet élvezete, Helikon Kiadó, Bp., 1988.

Pukánszki Béla - Németh András: Neveléstörténet, Nemzeti Tankönyvkiadó,
  1994.

Radvánszky Béla: Magyar családélet és háztartás a XVI. és XVII. században,
  Helikon Kiadó, Bp., 1986.

Ritoók - Sarkady - Szilágyi: A görög kultúra aranykora, Bp., 1984.

Sachs, Hannelore: A nő a reneszánszban, Corvina Kiadó, Bp.

Szabolcs Éva: A család- és gyermektörténeti kutatások újabb fejleményei, In:
  Magyar Pedagógia, 1990. 3-4. szám

Szabolcs Éva: Fejezetek a gyermekkép történeti alakulásából, ELTE, Bp.,
  1995.

Szabolcs Éva: Gyermekkortörténet - családtörténet, In: Pedagógiai szemle,
  1986. 4. szám

Urbach Zsuzsanna: Korai németalföldi táblaképek, Corvina Kiadó, Bp., 1971.

Utrio, Kaari: Éva lányai, Corvina Kiadó, Bp., 1989.

Vajda Zsuzsanna: Nevelés, pszichológia, kultúra; Dinasztia Kiadó, 1994.

Vayer Lajos: Az itáliai reneszánsz művészete, Corvina Kiadó, Bp., 1982.

Végh János: Németalföld festészete a XV. században, Corvina Kiadó, Bp.,
  1977.

Végh János: Van Eyck, Corvina Kiadó, Bp., 1983.

Wittman Tibor: Németalföld aranykora, Gondolat Kiadó, Bp., 1965.

Zamarovsky, Vojtech: A görög csoda, Madách Könyvkiadó, Bratislava, 1980.

Zinserling, Verena: A nő a klasszikus ókorban, Corvina Kiadó, Bp., 1973.

Zumthor, Paul: Hollandia Hétköznapjai Rembrandt korában, Gondolat Kiadó,
  Bp., 1985.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.