Dimenzió #19

Gyermekszemlélet

(művészettörténet-neveléstörténet)

                 JEGYZETEK

 [1] Szabolcs Éva:  A család-  és gyermektörténeti  kutatások  újabb
   fejleményei In: Magyar Pedagógia, 1990 3-4. szám

 [2] Utrio, Kaari: Éva lányai Corvina Kiadó, Bp., 1989

 [3] French, Valerie: A gyermek hatásának története: ókori mediterrán
   civilizációk 11. o., http://www.mek.iif.hu

 [4] Zinserling, Verena: A nő a klasszikus ókorban, Corvina Kiadó, Bp.,
   1973.

 [5] French, Valerie: i. m. 11. o.

 [6] Ling, Roger: A klasszikus görög világ, Helikon Kiadó, Bp., 1986.

 [7] French, Valerie: i.m. 14.o.

 [8] Zinserling, Verena: i. m.

 [9] Frenzel, Rose - Maries: Játék közben, Corvina Kiadó, Bp., 1979.

[10] Castiglione László: Hellenisztikus művészet, 125. o., Corvina Kiadó,
   Bp., 1980.

[11] Zinserling, Verena: i. m.

[12] Vajda Zsuzsanna: Nevelés, pszichológia, kultúra, 19. o., Dinasztia
   Kiadó, 1994.

[13] French, Valerie: i. m. 24. o.

[14] Zinserling, Verena: i. m.

[15] French, Valerie: i. m.

[16] Frenzel, Rose - Maries: i. m.

[17] Makkai László: A gyermek a középkorban, In: História 1979. 1. szám

[18] Szabolcs Éva: Fejezetek a gyermekkép történeti alakulásából, 8. o.,
   ELTE, Bp., 1995.

[19] Vajda Zsuzsanna: i. m. 19. o.

[20] Makkai László: i. m.

[21] Vajda Zsuzsanna: i. m. 23. o.

[22] Makkai László: i. m.

[23] Vajda Zsuzsanna: i. m.

[24] Lőrinc László: A kora újkor, 208. o. AKG Kiadó, Bp., 1995.

[25] Utrio, Kaari: i. m.

[26] u. o.

[27] Szabolcs Éva: Fejezetek a gyermekkép történeti alakulásából, 9. o.

[28] Utrio, Kaari: i. m.

[29] Szabolcs Éva: Fejezetek a gyermekkép történeti alakulásából

[30] Kulcsár Zsuzsanna: Így éltek a lovagkorban Gondolat, Bp., 1967.

[31] Jakab György: A középkor világa, Alternatív Közgazdasági Gimnázium
   Alapítvány, Bp. 1994.

[32] Aries, Philippe: Gyermek, család, halál, 38. o., Gondolat Kiadó, Bp.,
   1987.

[33] Szabolcs Éva: Fejezetek a gyermekkép történeti alakulásából, 11. o.

[34] Aries, Philippe: i. m. 39. o.

[35] Utrio, Kaari: i. m.

[36] Pukánszki Béla - Németh András: Neveléstörténet, 124. o., Nemzeti
   Tankönyvkiadó, 1994.

[37] Utrio, Kaari: i. m.

[38] Lőrinc László: i. m. 208. o.

[39] Vajda Zsuzsanna: i. m. 22. o.

[40] Utrio, Kaari: i. m.

[41] Sachs, Hannelore: A nő a reneszánszban, 22-23. o., Corvina Kiadó, Bp.

[42] Utrio, Kaari: i. m.

[43] u. o.

[44] Lőrinc László: i. m. 211. o.

[45] Makkai László: i. m.

[46] Aries, Philippe: i. m.

[47] Csukovits Enikő: Gyermekek a középkori Magyarországon, 16. o. In:
   História 1997 5-6. szám

[48] Csukovits Enikő: Királyi gyermekek, gyermek királyok, 4. o. Móra
   Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó Rt., Bp., 1993.

[49] u. o. 8. o.

[50] u. o.

[51] Csukovits Enikő: Gyermekek a középkori Magyarországon 17. o.

[52] Csukovits Enikő: Királyi gyermekek, gyermek királyok

[53] Gyermekek a kora újkori Magyarországon, Szerk.: Péter Katalin, MTA
   Történettudományi Intézete, Bp., 1996.

[54] Hogyan éltek elődeink? Fejezetek a magyar művelődés történetéből, 77.
   o. Szerk.: Hanák Péter, Gondolat Kiadó, Bp., 1980.

[55] Csukovits Enikő: Gyermekek a középkori Magyarországon, 17. o.

[56] Gyermekek a kora újkori Magyarországon

[57] Lőrinc László: i. m. 203-204. o.

[58] Gyermekek a kora újkori Magyarországon, 8. o.

[59] u. o. 10. o.

[60] Vajda Zsuzsanna: i. m.

[61] u. o.

[62] Szabolcs Éva: Fejezetek a gyermekkép történeti alakulásából

[63] Aries, Philippe: i. m.

[64] u. o.

[65] Wittman Tibor: Németalföld aranykora, Gondolat Kiadó, Bp., 1965.

[66] u. o. 221. o.

[67] Zumthor, Paul: Hollandia Hétköznapjai Rembrandt korában, Gondolat
   Kiadó, Bp., 1985.

[68] u. o.

[69] u. o.

[70] u. o.

[71] Wittman Tibor: i. m.

[72] Kortársak a németalföldi festőművészetről, Gondolat Kiadó, Bp., 1967.

[73] u. o.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.