Dimenzió #18

Nem iskolás fokon...

(pedagógia, neveléstörténet)

                Kéri Katalin
               ( carry@iqdepo.hu )


     
Ambrus Attiláné Kéri Katalin 1966. január 4-én született Dunaújvárosban. Általános- és középiskolai tanulmányait Nagyvenyimen és Dunaújvárosban folytatta. Gimnáziumi évei alatt kezdett érdeklődni a történeti tárgyú kutatások iránt, középiskolásként több történelmi és néprajzi pályázatával megyei és országos díjat nyert. 1984-ben érettségizett, és ugyanebben az évben kezdte el tanulmányait a Janus Pannonius Tudományegyetem történelem-orosz szakán. Egyetemistaként két évig a Pedagógia Tanszék demonstrátora volt, az egyetem elvégzése után ott kezdett dolgozni. Szakdolgozatának témája a kora újkori európai nők története volt. 1989 óta folyamatosan a Pedagógia Tanszéken dolgozik, a beosztása jelenleg egyetemi adjunktus. Neveléstörténetet tanít nappali szakos hallgatóknak és a posztgraduális képzésben résztvevőknek, valamint speciálkollégiumokat vezet a kisgyerek- és leánynevelés történetéről illetve más, művelődés- és neveléstörténeti témákról. A tanszék művelődés- és neveléstörténeti szakcsoportjának vezetője. 1993 februárjában doktorált történelemből a Janus Pannonius Tudományegyetemen, summa cum laude minősítéssel. Dolgozatának "A történeti Baranya katolikus iskolái a dualizmus korában" volt a címe. 1994-1996 között elvégezte a JPTE Modernkori Történeti Tanszékének PhD kurzusát. Értekezését a dualizmus kori magyar nők történetéről írta. Felsőfokú orosz nyelvtudásán kívül francia és spanyol nyelvből középfokú C, angolból pedig alapfokú B típusú nyelvvizsgával rendelkezik, és olvas olasz nyelven is. Jelenleg arabul tanul. Több ízben vett részt külföldi tanulmányutakon, spanyolországi szakmai kapcsolatokkal rendelkezik. Több hazai és nemzetközi konferencián szerepelt előadóként. Eddig három könyve és három általa szerkesztett kötet jelent meg. Több hosszabb-rövidebb történeti és neveléstörténeti tárgyú publikációja (körülbelül ötven) látott napvilágot, és több kötet megírásán dolgozik, melyek felölelnék és bemutatnák a nőtörténet, illetve az egyetemes művelődés- és neveléstörténet Magyarországon kevéssé ismert területeit, forrásait. Szabadidejében verseket, novellákat, meséket ír és fordít, és férjével, Ambrus Attila Józseffel együtt egy tudományos-ismeretterjesztő szoftver magazint szerkeszt. Munkatársa a Magyar Elektronikus Könyvtárnak, ahová rendszeresen eljuttatja a diákjai tollából származó illetve az általa írott történeti, neveléstörténeti tárgyú írásokat. Érdeklődik a csillagászat és e tudomány története iránt. Vezetőségi tagja a Pécsi Magyar-Spanyol Baráti Társaságnak. Levelezési cím: 7636 Pécs, Tildy Z. u. 55. 9/26 Tel: (72) 410-958 E-Mail: carry@iqdepo.hu Kéri Katalin nevelés- és művelődéstörténeti honlapja (http://nostromo.pte.hu/~carry/index.htm) IQDEPO HomePage: http://nostromo.pte.hu/iqdepo/index.htm Dimenzió Szoftver Magazin ftp://noswtromo.pte.hu/pub/iqdepo/
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.