Dimenzió #18

Nem iskolás fokon...

(pedagógia, neveléstörténet)

          
Duzmathné Tancz Tünde (tanczt@vulcan.ipf.hu) Magamról annyit, hogy ... ... a JPTE Tanárképző Karán szereztem dip- lomát, magyar - népművelés szakon 1985-ben. Főként a néprajz, irodalomtörténet és a műve- lődéstörténet vonzott. A gödöllői konferencián bemutatott TDK dolgozatomat, illetve a Tolna Megyei Levéltár pályázatán díjazott munkámat is történeti tárgyban írtam (1985, 1989). A főiskola után magyar szakos tanárként helyez- kedtem el szülővárosomban, Szekszárdon. A tanítás során fokozatosan vált nyilvánva- lóvá számomra, hogy tanítványaim valóságos igényeit, érdekeit, céljait nem szolgálta sem a tananyag tartalma sem a hagyományos oktatási forma és metodika. Ezért örültem annak, hogy 1994-ben lehetőséget kaptam a - helyi kezdeményezés eredményeként létrejött - "Komplex Művészeti Nevelés" /a továbbiakban KMN/ programjában való részvé- telre. Mivel a tantárgyi programot lefedő tantervet és irodalom tankönyvet nem találtam, munkáltató tankönyv és helyi tanterv készítésére vállalkoztam. Ehhez a munkához kiemelt pályázati támogatást nyertem 1996-ban és 1997-ben. A KMN tananyagában nemcsak sokféle tudomány, művészeti ág és műfaj ismeretei kaptak helyet, de a nem művészi esztétikum megnyilvánulási formái is pl. környezet-, lakás-, öltözködés-, magatartásesztétika. Az irodalom fejlődéstörténeti megközelítésében nagy hangsúlyt helyeztem a mese műfajának új szemléletű tanítására is. 1997-ben - már az Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola munkatársaként - kértem felvételemet a Janus Pannonius Tudományegyetem pedagógia szakára. A neveléstörténeti kurzusok új, szélesebb megközelítésekre és dimenziókra nyitottak kaput, újabb történeti források felfedezésére bíztattak. Azt a meggyőződésemet erősítették, hogy a mese e tudomány felől is megközelíthető. A szövegek elemzése eszköz és munkahipotézis lehet ahhoz, hogy a műfajt neveléstörténeti szempontból is értelmezzük. Az ilyen szempontú feltárás segíthet abban, hogy ne lehessen a mesét jövőnkből kiselejtezni.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2024
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.