Dimenzió #18

Nem iskolás fokon...

(pedagógia, neveléstörténet)

           Dr. Werling Józsefné Forrai Márta

  Mohácson  születtem  1960.  július  30-án.  Általános  iskoláimat
szülővárosomban végeztem el. Érdeklődésem a biológia, annak is inkább az
embertan része felé irányult. Így nem volt meglepő, hogy vonzódtam az
egészségügyi pályához. Az érettségi vizsgával egyidőben általános ápolói és
általános asszisztensi oklevelet szereztem. Ezt követően a betegágy mellett
meghatározó, hasznos tapasztalatokat gyűjtöttem. Itt derült ki számomra,
hogy szívesen foglalkozom oktatással, mivel a munkám része lett a hallgatók
gyakorlati  ismereteinek ellenőrzése és a jelentkező hiányok pótlása.
Ilyenirányu magasabbszintű képzettségem megszerzése végett 1984-ben az
Orvostovábbképző Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karára felvételiztem, majd
1988-ban diplomát is kaptam. A Pécsi Orvostudományi Egyetemen, mint klinikai
szakoktató  dolgozom.  Feladatom  sokrétű:  az iskolarendszeren kívüli
képzésekben és továbbképzésekben óraadójaként és az oktatások szervezőjeként
is részt veszek.

  1994-ben   jelentkeztem   a   Janus  Pannonius  Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Karának Pedagógia Szakára, ahol 1997-ben diplomát is
kaptam: pedagógia szakos tanár, iskolaelemző és fejlesztő szakpedagógus
bejegyzéssel. Munkahelyem és feladatom változatlan maradt.

                Levelezési cím:
            7624 Pécs, Vas Gereben u. 37.

Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2024
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.