Dimenzió #18

Nem iskolás fokon...

(pedagógia, neveléstörténet)

          
Tóth Andrea 1968. július 23-án születtem Szombathelyen. Itt érettségiztem 1986-ban, a Nagy Lajos Gimnáziumban. Főiskolai tanulmányaimat már Pécsett kezdtem el. A JPTE TTK matematika szakán szereztem általános iskolai tanári képesítést. 1993-ban vehettem át kitüntetéses oklevelemet. Egy évvel korábban, 1992-ben német nyelvből sikeresen letettem a középfokú, "C" tipusú nyelvvizsgát. Diplomám megszerzése után a pécsi Illyés Gyula Általános Iskolában kezdtem el tanítani, azóta is itt dolgozom. Szaktanári munkám mel- lett osztályfőnök voltam 4 évig. Ugyancsak 4 éve foglalkozom iskolai gyermek- és ifjúságvé- delemmel. Harmadik éve segítem az iskola di- ákönkormányzatát, megbízott felelősként. 1995-ben jelentkeztem a JPTE BTK pedagógia szakos, másoddiplomát nyújtó, levelező képzésére. Diplomamunkámat 1998. júniusában készülök megvédeni. Ennek témája azonos jelenlegi kutatási területemmel: Pedagógusok a közoktatás megújításának folyamatában (1990 és 1997 között). A témának nemcsak az elméletével, hanem megközelítésének módszertani problémáival is foglalkozom. Fontosabb publikációim: Változatok a diákönkormányzati munkára (társszerzőkkel). Iskolakultúra, 1996. március Pedagógiai kérdésfelvetés és módszertani dilemmák (előadás). "Pedagógia szakosok a közoktatás fejlesztéséről" c. felolvasóülés. Pécs, JPTE Tanárképző Intézete, 1997. november Levélcim: 9700 Szombathely, Wálder Alajos u. 3/a.
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2024
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.