Dimenzió #17

Antigravitációban

(irodalom, sci-fi, csillagászat, paratudomány)

                 A PÁRDUC

                   1.

  A Párduc egy profi bérgyilkos volt. Senki sem ismerte módszereit,
esetleges társait, de legendák keringtek róla, hogy bárkit megtud ölni úgy,
hogy még csak nem is tartózkodik a helyszínen. Az FBI nem hitt a
legendáknak, de ennek ellenére sem tudtak soha, egyetlen gyilkosságot sem
rábizonyítani.

  Azon az estén egy népszerű ember meggyilkolása volt a feladat. Az illető
egykor a Nagytiszteletű Szindikátus pénztárosa volt s mint az ilyenek,
elegendő  adat  birtokában  volt  ahhoz,  hogy  lebuktassa  az egész
bűnszövetkezetet. Az FBI embereinek sikerült valahogyan becserkészni a
fickót és ő hajlandó volt üzletet kötni a Legfőbb Ügyészséggel.

  Ezt a koronatanúnak ígérkező urat egy lepusztult, kuplerájból szállodává
átalakított épületben őrizték és a legnagyobb titkolódzás ellenére is szinte
mindenki, akit érdekelt, tudta, hol vannak.

  A Párducnak nem volt nehéz dolga. Elhelyezkedett a szemben lévő épület
tetején, összeszerelte fegyverét, belenézett távcsövébe és leült az egyik
kémény tövébe.

  Elővett egy könyvet és olvasni kezdett.


                   2.

  Az egyik, kissé elhagyatottnak tűnő kocsmában a csapos a kötényébe
törölte sörtől nedves kezeit.

  - Ritkán jársz ide. Vidéken dolgozol? - kérdezte, amikor már elég
száraznak érezte mindkét kezét.

  - Nem, dehogy. Még nem találtam olyan munkát, ami nekem is tetszene -
válaszolta a Párduc és lenyalt egy kevés habot a korsó pereméről. -
Semmittevő vagyok.

  Még váltott néhány szót a csapossal, megitta a sört és elment a
legközelebbi moziba. Vett két jegyet a nyolcórási filmre, azután kiment a
mozi elé.

  - Elnézést a zavarásért. Két jegyem van erre a filmre, de mint láthatja,
egyedül vagyok - szólította meg a popcorn-árus lányt. - Nem jönne be velem
megnézni a filmet?

  - Köszönöm a meghívást, de a film végéig nem mehetek el innen -
válaszolta illedelmesen a lány és bocsánatkérően nézett a Párducra.

  Egyedül nézte végig a filmet.


                   3.

  Eközben teljesen besötétedett. A Párduc becsukta a könyvet. Felállt,
kinyújtóztatta elgémberedett tagjait és visszament a falhoz. Lehajolt
távcsöves puskájáért, beállította az irányzékot és a szemben lévő szálloda
egyik ablakára irányította. Természetesen be voltak húzva a függönyök, de a
Párducnak  ez  nem  jelentett  akadályt. Kitámasztotta a fegyvert és
sporttáskájából kivett egy infraszemüveget. A legkisebbre állította a foton-
sokszorozót és ismét a puskához hajolt.

  Először a szobát megvilágító lámpa villanykörtéjét lőtte ki és abban a
pillanatban, amikor kialudt a fény, sorban, balról jobbra haladva mindenkit,
aki a szobában tartózkodott. Majd erősebbre állította az infraszemüveget és
mikor meggyőződött róla, hogy már senki sem él, szétszedte fegyverét,
bepakolta a táskába és hazament.


                   4.

  Fél  tíz után néhány perccel lett vége a filmnek. A Párduc még
beszélgetett egy kis ideig az eladólánnyal, azután betért egy közeli bárba.
Nem rendelt semmit, csak megkérdezte az egyik felszolgálótól a pontos időt
és már indult is haza.


                   5.

  A postás reggel egy vastag borítékot nyújtott át a Párducnak. Ő ledobta
az asztalra és visszafeküdt az ágyra. Nem volt kedve felkelni.

  Két óra múlva megcsörrent a telefon. A Párduc felvette, de nem szólt
bele.

  - Én vagyok az - hallatszott a kagylóból. - A pénz felét hagyd az
asztalon és repülj el a tizenegyes géppel Torontóba. Ott találkozunk. Nagyon
fontos, hogy egyenesen a reptérre menj. Az FBI végig a nyomodban lesz, de ez
ne zavarjon. Ha megérkeztél, vegyél ki egy szobát és hagyd a címet a
Flamingo-ban.

  - Mikor induljak?

  - Most azonnal. Én a Fifth Avenue-n megyek, te az ellenkező irányba
indulj el!

  - Egy kicsit hiányzol. Szeretnélek néha látni.

  - Ez most egy ideig most megint lehetetlen. Talán egy év múlva - mondta a
Párduc és nagyot sóhajtott.

  Ekkor már második éve nem láthatta ikertestvérét.
                                 Ted Clever
Google
 
Web iqdepo.hu
    © Copyright 1996-2023
    iqdepo / intelligence quotient designing power - digitális kultúrmisszió 1996 óta
    All rights reserved. Minden jog fenntartva.